ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเสาะหาไฮโดรเจลสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนผิวหนังชั่วคราว

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสาะหาไฮโดรเจลสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนผิวหนังชั่วคราว
นักวิจัย : ทิวาพร ศิริวิทยากร , ไพศิษฎ์ ศิริวิทยากร , โรเบิร์ต มอลลอย , ณรงค์ชัย ธงพิทักษ์ , มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ , Tiwaporn Siriwittayakorn , Paisit Siriwittayakorn , Robert Molloy , Narongchai Tongpitak , Malinee Prasitsilp
คำค้น : Colloids , Engineering and technology , Hydrogel , Materials engineering , Polymers , Skin substitutes , คอลลอยด์ , วัสดุทดแทนผิวหนัง , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , ไฮโดรเจล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3805
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไฮโดรเจลคือพอลิเมอร์ที่ไม่ละลายน้ำแต่สามารถพองตัวได้ในน้ำโดยไม่มีการ เปลี่ยนแปลงรูปร่าง นอกจากนี้ไฮโดรเจลยังสามารถเก็บรักษาน้ำส่วนหนึ่งไว้ได้ ไฮโดรเจลสังเคราะห์มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น พวกโฮโมและโคพอลิเมอร์ของไฮดรอกซีแอลคีลเมธาครีเลต พวกอคริลามายด์โคพอลิเมอร์ พอลิเอธีลีนไกคอลที่มีโครงร่างตาข่าย และพวกไฮโดรฟิลิกพอลิยูรีเธนโฟม เป็นต้น ผิวหนังก็เป็นไฮโดรเจลชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงได้มีการนำเอาไฮโดรเจลสังเคราะห์และที่มีอยู่ในธรรมชาติมาพัฒนา ใช้เป็นวัสดุทดแทนผิวหนังชั่วคราวกันขึ้น ไฮโดรเจลที่มีสมบัติเหมาะสมในการใช้เป็นวัสดุทดแทนผิวหนังชั่วคราวจะต้อง ยืดหยุ่นได้ แข็งแรง ไม่เป็นพิษ และยอมให้ไอน้ำและออกซิเจนผ่านได้ นอกจากนี้แผ่นไฮโดรเจลยังจะต้องแนบติดกับแผลได้เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันการ ติดเชื้อ และมีราคาถูกอีกด้วย โครงการวิจัยนี้จะเป็นการสังเคราะห์ไฮโดรเจลต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีสมบัติดังกล่าวให้อยู่ในรูปของแผ่นบางและจะนำมาวิเคราะห์ สมบัติทางเคมี ทางกายภาพ สมบัติเชิงกล และทดสอบความเป็นพิษเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ ข้อมูลที่ได้จากโครงการนี้ถ้าเป็นไปตามคาดหมายจะสามารถใช้ในการพิจารณาเลือก ไฮโดรเจลที่มีสมบัติเหมาะสม เพื่อนำไปทดสอบและศึกษาผลการรักษาแผลในผู้ป่วยต่อไป Hydrogels are polymers which cannot dissolve in water but can swell appreciably. Moreover, they can retain a significant fraction of the water absorbed. There are many kinds of synthetic hydrogels, such as homopolymers and copolymers of hydroxyalkyl methacrylates, acrylamide copolymers, crosslinked poly(ethylene glycol)s and hydrophilic polyurethane foams. Skin itself is a kind of hydrogel and it is therefore not surprising that both natural and synthetic hydrogels have been developed for use as temporary skin substitutes. However, for hydrogels to be suitable for use in this specialist application, they should possess certain properties, for example : flexibility, strength, nontoxicity, permeability to water and oxygen, secure adhesion to the wound surface to prevent bacterial infection, and be inexpensive. In this project selected hydrogels which are expected to have this combination of properties will be synthesized in the form of thin sheets. Their chemical, physical and mechanical properties, as well as their biological response, will then be studied. From the data obtained, and provided that the results measure up to expectation, the most promising of the hydrogels will be recommended for preliminary clinical trials.

บรรณานุกรม :
ทิวาพร ศิริวิทยากร , ไพศิษฎ์ ศิริวิทยากร , โรเบิร์ต มอลลอย , ณรงค์ชัย ธงพิทักษ์ , มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ , Tiwaporn Siriwittayakorn , Paisit Siriwittayakorn , Robert Molloy , Narongchai Tongpitak , Malinee Prasitsilp . (2545). การเสาะหาไฮโดรเจลสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนผิวหนังชั่วคราว.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ทิวาพร ศิริวิทยากร , ไพศิษฎ์ ศิริวิทยากร , โรเบิร์ต มอลลอย , ณรงค์ชัย ธงพิทักษ์ , มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ , Tiwaporn Siriwittayakorn , Paisit Siriwittayakorn , Robert Molloy , Narongchai Tongpitak , Malinee Prasitsilp . 2545. "การเสาะหาไฮโดรเจลสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนผิวหนังชั่วคราว".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ทิวาพร ศิริวิทยากร , ไพศิษฎ์ ศิริวิทยากร , โรเบิร์ต มอลลอย , ณรงค์ชัย ธงพิทักษ์ , มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ , Tiwaporn Siriwittayakorn , Paisit Siriwittayakorn , Robert Molloy , Narongchai Tongpitak , Malinee Prasitsilp . "การเสาะหาไฮโดรเจลสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนผิวหนังชั่วคราว."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
ทิวาพร ศิริวิทยากร , ไพศิษฎ์ ศิริวิทยากร , โรเบิร์ต มอลลอย , ณรงค์ชัย ธงพิทักษ์ , มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ , Tiwaporn Siriwittayakorn , Paisit Siriwittayakorn , Robert Molloy , Narongchai Tongpitak , Malinee Prasitsilp . การเสาะหาไฮโดรเจลสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนผิวหนังชั่วคราว. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.