ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า
นักวิจัย : ศุภโชค วิริยโกศล , ชอุ่ม มลิลา , พิจิตร พิศสุวรรณ , องุ่น สังขพงศ์ , Supachok Wiriyacosol , Cha-um Malila , Pichi Pitsuwan
คำค้น : Cutting , Engineering and technology , Metallurgy , Steel making technology , Turning steels , การกลึง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เหล็กกล้า , แรงตัด , ใบมีด
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3802
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผู้วิจัยได้ทดลองกลึงเหล็กกล้าชนิดที่ใช้กันทั่วๆ ไป 8 ชนิด เพื่อศึกษาพฤติกรรมของแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีด โดยใช้ใบมีดคาร์ไบด์อินเสอร์ท และใบมีดเหล็กกล้าไฮสปีดสตีล และในสภาพหล่อเย็นด้วยน้ำยาชนิดธรรมดาและกลึงแห้งในอากาศโดยไม่หล่อเย็น จากผลการทดลองได้สร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงตัด กำลัง และอายุการใช้งานของคมมีด กับตัวแปรสภาวะการตัด ซึ่งได้แก่ ความลึกในการตัด อัตราการป้อนใบมีด และความเร็วในการตัด และได้ทำการทดลองเพื่อหาข้อมูลมาสร้างสมการของเวลาทั้งหมดในการกลึงชิ้นงาน หนึ่งชิ้น ได้สร้างรูปแบบโปรแกรมเชิงเส้นไม่ตรงของการเลือกสภาวะการตัดให้เหมาะสมที่ สุด เพื่อให้เวลาทั้งหมดต่อชิ้นในการกลึงมีค่าต่ำสุด ทั้งนี้ภายในกรอบข้อจำกัดต่างๆ ของการกลึงโลหะ คือ กำลังขับสูงสุดของเครื่องกลึง แรงบิดสูงสุด แรงตัดสูงสุด และช่วงของค่าความลึกในการตัด อัตราการป้อนใบมีด ความเร็วในการตัดและความเร็วรอบ ต่ำสุดและสูงสุดที่สามารถใช้ได้ ได้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาฟอกซ์โปร เพื่อใช้ในการคำนวณหาสภาวะการตัดที่ทำให้เวลาทั้งหมดต่อชิ้นต่ำสุด ผลการทดลองคำนวณชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการเกิดชุบแข็งโดยไม่ตั้งใจ ระหว่างการกลึง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อน จากการทดลองกลึงชิ้นงาน AISI 1045 พบว่ามีปรากฏการณ์ชุบแข็งเกิดขึ้นจริง และยังมีปรากฏการณ์อบอ่อนในบางกรณีอีกด้วย การเพิ่มขึ้นของความแข็งที่ผิวชิ้นงานไม่มีผลต่อแรงและกำลังในการตัด แต่จะเร่งให้คมมีดแตกหักง่ายขึ้น และลดอายุการใช้งานของคมมีด โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถใช้งานได้ดี และพร้อมที่จะนำไปใช้งานจริงได้ Turning experiments had been carried out on 8 commonly used steels to investigated the behavior of cutting forces, power, and tool deterioration. Carbide insert and high speed steel tools were used. Turning was performed with water – miscible fluid application, and also as dry cutting in the air. From the experimental results, equations were developed to represent the relationship between cutting forces, power, and tool life and the cutting condition variables i.e. depth of cut, feed, and cutting speed. A nonlinear programming model was developed for the selection of optimum cutting condition for minimum total time per piece in turning. The solution must be within many turning limitations i.e. maximum driving power, maximum torque, maximum cutting forces, and the ranges of cutting condition variables allowable for uses. A computer program in FoxPro language was developed for the optimization for minimum total time per piece. Numerical investigation indicated the possibility of a spontaneous hardening during turning, which was an unexpected phenomenon. From a turning experiment on AISI 1045, hardening phenomenon during turning was confirmed. Softening effect was also found in some cases. The increase in hardness at workpiece surface did not appear to affect cutting forces and power, but it would hasten cutting edge breakage and thus lower the tool life. This computer program seemed to perform satisfactorily and ready for practical applications.

บรรณานุกรม :
ศุภโชค วิริยโกศล , ชอุ่ม มลิลา , พิจิตร พิศสุวรรณ , องุ่น สังขพงศ์ , Supachok Wiriyacosol , Cha-um Malila , Pichi Pitsuwan . (2538). การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศุภโชค วิริยโกศล , ชอุ่ม มลิลา , พิจิตร พิศสุวรรณ , องุ่น สังขพงศ์ , Supachok Wiriyacosol , Cha-um Malila , Pichi Pitsuwan . 2538. "การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศุภโชค วิริยโกศล , ชอุ่ม มลิลา , พิจิตร พิศสุวรรณ , องุ่น สังขพงศ์ , Supachok Wiriyacosol , Cha-um Malila , Pichi Pitsuwan . "การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2538. Print.
ศุภโชค วิริยโกศล , ชอุ่ม มลิลา , พิจิตร พิศสุวรรณ , องุ่น สังขพงศ์ , Supachok Wiriyacosol , Cha-um Malila , Pichi Pitsuwan . การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2538.