ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตอัตโนมัติ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตอัตโนมัติ
นักวิจัย : กิตติพงศ์ เอกไชย , Kittipong Ekkachai
คำค้น : Automatic control systems , Engineering and technology , Manufacturing engineering , Rapid prototyping , การควบคุมอัตโนมัติ , การผลิต , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3769
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตอัตโนมัตินี้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งกำหนดนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี โครงการวิจัยดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทข้อเสนอการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(ว-1บ) ดำเนินการลักษณะคลัสเตอร์สอดรับกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในทิศทางที่เสริมกัน เช่น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม(RDiPT)ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) การไฟฟ้านครหลวง กลุ่มเครื่องจักรกลของสภาอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยผ่านผลิตภัณฑ์ประเภทระบบสมองกลฝังตัวเพื่อควบคุมอัตโนมัติ อาทิ ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า(ส่วน Master Station) ชุดควบคุมเครื่องจักรกลแบบสถาปัตยกรรมเปิดสำหรับเครื่องเจียระไนอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโครงการร่วมวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง ซึ่งคาดว่าจะพร้อมสู่ตลาดได้ในปี 2549 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับงานวิจัยอุปกรณ์การแพทย์ (RDEุ6) และ ศว.(ComMed) ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่อง Rapid Prototyping ที่เหมาะสมกับงานทันตกรรมรากเทียมและศัลยกรรมกระดูก ที่คาดว่าจะนำไปใช้งานจริงได้ภายในปี 2549 ก่อนนำไปขยายผลเพื่อรองรับความต้องการในประเทศด้านเครื่อง Rapid Prototyping กว่า 100 เครื่อง(ข้อมูลจาก ศว.)เป็นหลัก งบดำเนินการที่จะใช้พัฒนาระบบทั้งหมดนี้คาดว่าประมาณ 10 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี เนื่องจากโครงการระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตอัตโนมัติได้ดำเนินการมาจนถึง ปีที่ 3 และกำลังจะสิ้นสุดลงในปี 2550 แต่เนื่องจากเมื่อกลางปี 2550 ทางหน่วยงานได้ทำสัญญาความร่วมมือกับบริษัท Radicon ที่จะพัฒนาต้นแบบระบบตรวจวัดการรั่วซึมของหม้อน้ำรถยนต์ ในสัญญานี้ทางบริษัทจะจ่ายเงินให้กับศูนย์ฯ เป็นจำนวน 450,000 บาท เป็นค่าพัฒนาต้นแบบ โดยแบ่งชำระเป็นสองงวด เมื่อการส่งมอบต้นแบบแล้วเสร็จ โครงการนี้มีกำหนด 8 เดือนและจะสิ้นสุดเดือนมกราคม ปี 2551 ดังนั้นจึงขอขยายเวลาการทำวิจัยของโครงการนี้ต่อไปอีก 6 เดือน โดยใช้ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกที่เหลืออยู่ในโครงการ เพื่อให้สามารถส่งมอบต้นแบบให้กับบริษัท Radicon ได้ตามสัญญา

บรรณานุกรม :
กิตติพงศ์ เอกไชย , Kittipong Ekkachai . (2552). ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตอัตโนมัติ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิตติพงศ์ เอกไชย , Kittipong Ekkachai . 2552. "ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตอัตโนมัติ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิตติพงศ์ เอกไชย , Kittipong Ekkachai . "ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตอัตโนมัติ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
กิตติพงศ์ เอกไชย , Kittipong Ekkachai . ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตอัตโนมัติ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.