ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปอนุพันธ์ของไคโตซานโดยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปอนุพันธ์ของไคโตซานโดยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิง
นักวิจัย : ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , Piyawit Koombhongse , Surapich Loykulnant , Oraphin Chaikumpollert
คำค้น : Chitin , Chitosan , Electrospinning , Engineering and technology , Materials engineering , Polymers , Scanning electron microscopes , Thin films , ฟิล์มบาง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อิเลคโตรสปินนิง , ไคติน , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3751
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไคตินไคโตซานและอนุพันธ์ ได้รับความสนใจในเชิงพาณิชย์เนื่องจากมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ด้านเภสัชกรรมและการแพทย์ และการกำจัดของเสีย เส้นใยและฟิล์มที่ผลิตจากไคติน ไคโตซานยังสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ไหมเย็บแผล และ ผิวหนังเทียม เนื่องจากไคติน ไคโตซาน เสื่อมสภาพก่อนที่มันจะหลอมตัว จึงจำเป็นต้องละลายในตัวทำละลายที่เหมาะสมก่อนที่ขึ้นรูปเป็นเส้นใยหรือ ฟิล์มได้ ในการปั่นเส้นใยหรือหล่อฟิล์มจากสารละลายโพลิเมอร์จำเป็นต้องใช้ coagulant เพื่อให้โพลิเมอร์แยกตัวออกมาหรือแข็งตัว coagulant ที่จะใช้ขึ้นอยู่กับสมบัติของตัวทำละลายและสมบัติของสารละลาย รวมไปถึงโพลิเมอร์ที่ใช้ ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบ coagulant ชนิดต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้นการทำให้ฟิล์มแห้งไม่ว่าจะโดยการใช้สุญญากาศหรือใช้ความเย็น ใช้เวลานานมากและไม่คุ้มทุน อิเลคโตรสปินนิงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากเทคนิคการขึ้นรูปที่ใช้กัน โดยทั่วไปซึ่งมีศักยภาพในการผลิตแผ่นฟิล์มเส้นใยไม่ถักไม่ทอและขึ้นรูปได้ โดยไม่ต้องใช้ coagulant ในงานวิจัยนี้เราพยายามจะใช้เทคนิคอิเลคโตรสปินนิงในการขึ้นรูปไคติน ไคโตซานและอนุพันธ์ เช่น N, O – carboxy methyl chitosan, N- sulfated chitosan และ N- (2-hydroxy) propyl-3-trimethylammonium chitosan chloride ให้เป็นแผ่นฟิล์มบาง และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยในการขึ้นรูป เช่น ความหนืดของสารละลายและศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ต่อความยากง่ายในการขึ้นรูป นอกจากนั้นจะศึกษาสัญฐานของแผ่นฟิล์มที่ผลิตได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน Chitin, chitosan and its derivatives are of commercial interest due to their usefulness in many areas such as pharmaceutical and biomedical applications and waste removal. The fibers and films made from chitosan and its derivatives could be useful commercially for the production of such end products sutures and wound dressings. However, chitin and chitosan degrade before melting. This makes it necessary to dissolve chitin and chitosan in an appropriate solvent system prior to spin fibers and cast films. To cast film or spin fibers out of solution requires a coagulant to allow for polymer regeneration or solidification. The nature of the coagulant is also highly dependent on the solvent and solution properties as well as the polymer used. There is a lack of comparative coagulation studies. Moreover subsequent drying of cast film either by vacuum or freeze drying is not economically viable and time consuming. Electrospinning offers an alternative to conventional fibers manufacturing techniques with potential for nonwoven fibrous films production and without the need of coagulant. In this study we attempt to utilize electrospinning technique to produce thin films from chitin, chitosan and its derivatives such as N, O – carboxy methyl chitosan, N- sulfated chitosan, and N- (2-hydroxy) propyl-3-trimethylammonium chitosan chloride. Processing parameters such as solution viscosity and applied voltage and their relations to spinnability will be investigated. Scanning electron microscopy technique will be used to monitor morphology of the electrospun films.

บรรณานุกรม :
ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , Piyawit Koombhongse , Surapich Loykulnant , Oraphin Chaikumpollert . (2550). การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปอนุพันธ์ของไคโตซานโดยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , Piyawit Koombhongse , Surapich Loykulnant , Oraphin Chaikumpollert . 2550. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปอนุพันธ์ของไคโตซานโดยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , Piyawit Koombhongse , Surapich Loykulnant , Oraphin Chaikumpollert . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปอนุพันธ์ของไคโตซานโดยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , Piyawit Koombhongse , Surapich Loykulnant , Oraphin Chaikumpollert . การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปอนุพันธ์ของไคโตซานโดยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.