ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงวิจัยและพัฒนาของเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงวิจัยและพัฒนาของเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
นักวิจัย : สุมิตรา จรสโรจน์กุล , ภาวดี อังค์วัฒนะ , Sumittra Charojrochkul , Pavadee Aungkavattana
คำค้น : Alternative and renewable energy , Energy and devices , Fuel cells , Solid oxide fuel cells , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซลล์เชื้อเพลิง , เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3745
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากวิกฤติการณ์ราคาน้ำมันที่ต่อเนื่องกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นักวิจัยและนักวิชาการทั่วโลกจึงมุ่งความสนใจมาที่การผลิตพลังงานไฟฟ้าโดย ไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง หนึ่งในหลายทางเลือกนั้นก็คือ เซลล์เชื้อเพลิงซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงจากกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี จึงลดการสูญเสียด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน และลดมลพิษอันเนื่องมาจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ ซึ่งได้เเก่ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น ในส่วนของเซลล์เชื้อเพลิงนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ชนิดด้วยกันตามประเภทของอิเล็กโตรไลต์ ได้แก่ - กรดฟอสฟอริก - โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ - โพลิเมอร์เมมเบรน - เกลือคาร์บอเนตหลอม - ออกไซด์ของแข็ง อุณหภูมิที่ใช้งานของเซลล์เชื้อเพลิงทั้ง 5 ชนิดนั้นแบ่งเป็นแบบอุณหภูมิต่ำ (ไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส) และแบบอุณหภูมิสูง (ระหว่าง 500-1000 องศาเซลเซียส) เซลล์เชื้อเพลิงแบบคาร์บอเนตหลอมและเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งนั้น เป็นเเบบอุณหภูมิสูงซึ่งมีข้อดีคือ มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าแบบอุณหภูมิต่ำ แต่เซลล์เชื้อเพลิงแบบคาร์บอเนตหลอมยังมีอุปสรรคสำคัญเกี่ยวกับการกัดกร่อน ของเกลือคาร์บอเนตหลอมที่อุณหภูมิสูง อีกทั้งก๊าซที่ใช้ในแบบออกไซด์ของแข็งนั้นสามารถใช้อากาศปรกติเป็นออกซิ แดนต์ และไฮโดรคาร์บอน เช่น เมธานอลเป็นเชื้อเพลิงได้ ในขณะที่เซลล์เชื้อเพลิงแบบคาร์บอเนตหลอมนั้นมีข้อจำกัดเรื่องของก๊าซที่ เป็นเชื้อเพลิงคือ ไฮโดรเจน และออกซิเจนเป็นออกซิเเดนท์ อีกทั้งประสิทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้าต่ำกว่าเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ ของแข็ง จึงทำให้เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้งานใน เชิงพานิชย์ค่อนข้างสูงในปัจจุบัน ดังนั้น การศึกษาความเป็นไปได้ในการวิจัยและพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง นี้จึงมีความสำคัญที่จะรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาของระบบ ทั้งที่มีการนำไปใช้แล้วในเชิงพานิชย์และที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัย ทั้งนี้รวมถึงการศึกษาข้อมูลทางด้านความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น ในการทำการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย From the oil crisis from the past to present, researchers around the world have been exploring the alternatives in generating electricity without using fossil fuels. A fuel cell is among these alternatives which generates electricity directly from an electrochemical reaction. Hence, the operation efficiency is greater than that of the fossil fuel combustion process while lowering the emission produced (CO, NOx, and hydrocarbon). Fuel cells are classified into 5 types from different types of electrolyte materials used, they are - phosphoric acid, - potassium hydroxide, - polymer membrane, - molten carbonate, and - solid oxide. The operating temperatures of these 5 types are classified as the low temperature range (below 200?C) and the high temperature range (from 500?C -1000?C). The high temperature fuel cells (molten carbonate and solid oxide fuel cells) are benefited from higher operating efficiency than the low temperture type. The corrosion problem of molten carbonate fuel cells at the operating temperature makes it difficult to be used as a long term power generator. On the other hand, solid oxide fuel cells do not suffer from corrosion become more interesting to be commercialised in addition to the fact that air can be used as an oxidant and hydrocarbon such as methanol as a fuel. As a result, the feasibility study of solid oxide fuel cells in research and development is important in term of providing information and system development both in the commercialisation stage and those in the research exploring frontier. The list of necessary equipment and characterisation techniques for the development of solid oxide fuel cells which are available in Thailand will be compiled.

บรรณานุกรม :
สุมิตรา จรสโรจน์กุล , ภาวดี อังค์วัฒนะ , Sumittra Charojrochkul , Pavadee Aungkavattana . (2543). การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงวิจัยและพัฒนาของเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุมิตรา จรสโรจน์กุล , ภาวดี อังค์วัฒนะ , Sumittra Charojrochkul , Pavadee Aungkavattana . 2543. "การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงวิจัยและพัฒนาของเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุมิตรา จรสโรจน์กุล , ภาวดี อังค์วัฒนะ , Sumittra Charojrochkul , Pavadee Aungkavattana . "การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงวิจัยและพัฒนาของเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
สุมิตรา จรสโรจน์กุล , ภาวดี อังค์วัฒนะ , Sumittra Charojrochkul , Pavadee Aungkavattana . การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงวิจัยและพัฒนาของเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.