ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากสารเฮมิเซลลูโลส

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากสารเฮมิเซลลูโลส
นักวิจัย : สิริพร โตนดแก้ว , วนิดา จันทร์วิกูล , ปวีณา อุปนันต์ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , สมฤทัย ชรรณษานนท์ , Siriporn Tanodekaew , Wanida Janvikul , Paweena Uppanan , Boonlom Thavornyutikarn , Somruethai Channasanon
คำค้น : Biomaterials , Biomedical Engineering , Engineering and technology , Hemicellulose , Wound dressing , วัสดุตกแต่งแผล , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เฮมิเซลลูโลส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3742
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลิตภัณฑ์ทางด้านวัสดุตกแต่งแผลที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีหลายชนิด ตามความเหมาะสมในลักษณะการใช้งาน หรือชนิดของแผล พัฒนาการของผลิตภัณฑ์ทางด้านนี้มีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสรรหาวัสดุชนิดใหม่และการพัฒนาให้วัสดุมีสมบัติพิเศษที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับใช้เป็นวัสดุตกแต่งแผล ที่นอกจากจะใช้ปิดแผลป้องกันเชื้อโรค และคงสภาพให้เหมาะกับการหายของแผลแล้ว ยังมีผลเร่งให้แผลหายได้เร็วขึ้น ประเทศไทยจัดเป็นประเทศเกษตรกรรม ในแต่ละปีจะมีผลิตผลและสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรปริมาณมาก เฮมิเซลลูโลสซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญอันดับสองในพืชรองจากเซลลูโลส และเป็นวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากการสกัดเซลลูโลสในกระบวนการทำเยื่อกระดาษจาก ไม้ นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของวัสดุที่มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้งานด้าน วัสดุตกแต่งแผล ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเฮมิเซลลูโลสที่จัดว่าไม่ แพร่หลายนัก เมื่อเทียบกับเซลลูโลสแล้ว ยังช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบดังกล่าวให้สูงขึ้นอีกด้วย A variety of wound types have led to the sustained development of different types of wound dressings. The research interest in this area has not been only to seek for new alternative materials, but also to establish more advanced materials with high efficiency of wound healing. As an agricultural country, Thailand produces a great volume of agricultural resources in each year. While cellulose, a common material of plant cell walls, has been extensively exploited, rather less attention seems to have been paid to hemicellulose though it is considered to be the second most abundant. It is also discarded as a waste removed from cellulose in paper making industry. The exploration of hemicellulose in wound dressing application hence promotes the use of this material. Its value would certainly be added up, and more understanding of its behaviour would be revealed.

บรรณานุกรม :
สิริพร โตนดแก้ว , วนิดา จันทร์วิกูล , ปวีณา อุปนันต์ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , สมฤทัย ชรรณษานนท์ , Siriporn Tanodekaew , Wanida Janvikul , Paweena Uppanan , Boonlom Thavornyutikarn , Somruethai Channasanon . (2548). การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากสารเฮมิเซลลูโลส.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิริพร โตนดแก้ว , วนิดา จันทร์วิกูล , ปวีณา อุปนันต์ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , สมฤทัย ชรรณษานนท์ , Siriporn Tanodekaew , Wanida Janvikul , Paweena Uppanan , Boonlom Thavornyutikarn , Somruethai Channasanon . 2548. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากสารเฮมิเซลลูโลส".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิริพร โตนดแก้ว , วนิดา จันทร์วิกูล , ปวีณา อุปนันต์ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , สมฤทัย ชรรณษานนท์ , Siriporn Tanodekaew , Wanida Janvikul , Paweena Uppanan , Boonlom Thavornyutikarn , Somruethai Channasanon . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากสารเฮมิเซลลูโลส."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
สิริพร โตนดแก้ว , วนิดา จันทร์วิกูล , ปวีณา อุปนันต์ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , สมฤทัย ชรรณษานนท์ , Siriporn Tanodekaew , Wanida Janvikul , Paweena Uppanan , Boonlom Thavornyutikarn , Somruethai Channasanon . การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากสารเฮมิเซลลูโลส. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.