ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล
นักวิจัย : วนิดา จันทร์วิกูล , ขจี ปิลกศิริ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , ปวีณา อุปนันต์ , Wanida Janvikul , Boonlom Thavornyutikarn , Paweena Uppanan
คำค้น : Biomaterials , Biomedical Engineering , Blood coagulation , Engineering and technology , Fast-clotting , Hemorrhage , Wound dressing , การห้ามเลือด , การแข็งตัวของเลือด , บาดแผล , วัสดุตกแต่งแผล , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3718
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเสียเลือดของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือทหารที่อยู่ในสงครามเป็นสาเหตุการ เสียชีวิตอันดับต้นๆ เนื่องจากการปฐมพยาบาลโดยการห้ามเลือดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังคงใช้วิธี ดั้งเดิมคือ การใช้ผ้ากอซปิดบาดแผล การใช้แรงกดทับ และการใช้อุปกรณ์ห้ามเลือด ซึ่งในกรณีฉุกเฉินที่ผู้บาดเจ็บมีเลือดออกมากและไม่สามารถควบคุมการไหลของ เลือดได้ จะเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตทันที ดังนั้นการคิดค้นเทคโนโลยีการห้ามเลือดใหม่ๆ อาจสามารถช่วยชีวิตคนเหล่านี้ได้ มีการวิจัยและพัฒนาผ้าปิดแผลที่มีคุณสมบัติเร่งการแข็งตัวของเลือด อาทิเช่น การเตรียม fibrin bandage และ chitosan bandage ซึ่งผ้าปิดแผลนี้ได้ถูกนำไปใช้ในสงครามบ้างแล้ว แต่อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และ fibrin bandage มีราคาค่อนข้างแพง (1,000 เหรียญสหรัฐต่อชิ้น) ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างจริงจังและแพร่หลาย จากที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไคติน ไคโตซาน อนุพันธ์ของไคติน/ไคโตซาน คอลลาเจน เซลลูโลส หรืออื่นๆ เพื่อนำมาใช้ในการห้ามเลือดจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะเตรียมเป็นวัสดุที่มีสมบัติเร่งการแข็งตัวของ เลือดในบริเวณที่เกิดบาดแผล ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย มีลักษณะทนทานและยืดหยุ่นได้ ใช้งานได้สะดวก และมีราคาพอเหมาะ และจะทำการศึกษาผลของวัสดุที่เตรียมขึ้นต่อการแข็งตัวของเลือดในหลอดทดลอง และในสัตว์ทดลอง Hemorrhage is one of the most leading causes of deaths of severely injured civilians and soldiers, mainly due to a primitive first-aid. The use of gauze dressings, direct pressure and tourniquets has long been adopted as a method of choice to stop bleeding in prehospital care. Consequently, in case of emergency, excessive and uncontrolled bleeding can attribute to sudden deaths of wounded patients. Newly developed hemostasis technology may drastically save patients’ lives. Research and development on bandages with an accelerating blood-clotting ability was ever carried out. Two products were made, namely fibrin and chitosan bandages. They have been employed in battlefields. A number of the products are, however, insufficient for demand. In addition, fibrin bandages are very costly, US$ 1,000 apiece. As a matter of fact, they are not practically and widely distributed. It is of interest to develop fast-clotting materials from biological materials, e.g., chitin, chitosan, chitin/chitosan derivatives, collagen, cellulose and others. The objective of this project is to prepare a biomaterial capable of promoting blood clotting in wound. The prepared material will be non-toxic, durable and comfortable to wear, easy to use, and cost effective. The study on the effect of the material on a blood coagulation process will also be conducted in both in vitro and in vivo (animal test) levels.

บรรณานุกรม :
วนิดา จันทร์วิกูล , ขจี ปิลกศิริ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , ปวีณา อุปนันต์ , Wanida Janvikul , Boonlom Thavornyutikarn , Paweena Uppanan . (2550). วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วนิดา จันทร์วิกูล , ขจี ปิลกศิริ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , ปวีณา อุปนันต์ , Wanida Janvikul , Boonlom Thavornyutikarn , Paweena Uppanan . 2550. "วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วนิดา จันทร์วิกูล , ขจี ปิลกศิริ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , ปวีณา อุปนันต์ , Wanida Janvikul , Boonlom Thavornyutikarn , Paweena Uppanan . "วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
วนิดา จันทร์วิกูล , ขจี ปิลกศิริ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , ปวีณา อุปนันต์ , Wanida Janvikul , Boonlom Thavornyutikarn , Paweena Uppanan . วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.