ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง และการผลิตซิงค์ออกไซด์โด๊ปด้วยอลูมิเนียมชนิดฟิล์มบาง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง และการผลิตซิงค์ออกไซด์โด๊ปด้วยอลูมิเนียมชนิดฟิล์มบาง
นักวิจัย : สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ , กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ , ธำรง เมธาศิริ , Sompong Chatraphorn , Kiranant Ratanathammapan , Thamrong Methasiri
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , Polymers , Solar cells , Thin films , ฟิล์มบาง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เซลล์แสงอาทิตย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3712
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากผลการวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ในระยะไม่นานนี้ พบว่าสารประกอบ CulnSe2 เป็นสารที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่งในการนำไปประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดฟิล์มบาง โดยสามารถประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขนาด 14% และมีเสถียรภาพสูงมาก อนาคตสำหรับการใช้งาน CulnSe2 และสารประกอบที่เกี่ยวข้องจึงน่าเชื่อถือได้ < ในการวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง โดยทั่วไปไม่สามารถจัดหาวัสดุฟิล์มบางจากแหล่งใด ๆ ได้ นอกจากนี้สมบัติของฟิล์มบางเป็นสมบัติที่ได้จากการทดลองและมีส่วนสัมพันธ์ โดยตรงกับวิธีการเตรียมฟิล์มบางนั้น ๆ โครงการวิจัยนี้จึงต้องเริ่มต้นจากการสังเคราะห์ฟิล์มของสารประกอบ CulnSe2 แล้วศึกษาสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำไปประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งได้แก่ สมบัติโครงสร้างและส่วนประกอบ สมบัติเชิงไฟฟ้า สมบัติเชิงแสง และสมบัติเชิงแสงไฟฟ้า < โครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ได้วางแผนไว้จะประกอบด้วยสารประกอบ CulnSe2 เป็นตัวกลางไวแสง โดยมีโลหะ Mo ซึ่งฉาบเป็นฟิล์มบางบนกระจกเป็นขั้วไฟฟ้าแบบโอห์มมิกทางด้านหลังของสิ่ง ประดิษฐ์ ส่วนทางด้านหน้าจะเป็นสารประกอบ ZnO(A/)/(Cd-Zn)S ซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดรอยต่อแบบเฮทเทอโรจังก์ชัน ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้วางแผนไว้จะอยู่ในระดับ 12% Recent results of research and development on solar cell reveal that CulnSe2 has emerged as a prime material for thin film solar cell. An efficiency of around 14% has been reached. lt has also been tested to be very stable under prolonged operation without any sign of degradation. Future prospects of CulnSe2 and related compounds appear to be very promising. < To conduct a research program on thin film solar cell, the off-the-shelf sources of materials are not available. Furthermore, the basic Knowledge related to semiconductor thin film is highly emprirical and, to a large extent, depends strongly on the method of preparation. The present project has to start with the synthesis of the CulnSe2 of the CulnSe2 thin film followed be systematic investigation on properties needed to establish their suitability for the the device. These include the structure and composition, electrical, optical and opto-electronic properties. < The device structure Planned for this project involves CulnSe2 thin film as the active medium. Mo film on top of glass substrate will be served as the backing ohmic contact and ZnO(A/)/(Cd-Zn)S will be used to form heterojunction on the top layer. The conversion efficiency of 12% is planned for the device.

บรรณานุกรม :
สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ , กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ , ธำรง เมธาศิริ , Sompong Chatraphorn , Kiranant Ratanathammapan , Thamrong Methasiri . (2546). การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง และการผลิตซิงค์ออกไซด์โด๊ปด้วยอลูมิเนียมชนิดฟิล์มบาง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ , กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ , ธำรง เมธาศิริ , Sompong Chatraphorn , Kiranant Ratanathammapan , Thamrong Methasiri . 2546. "การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง และการผลิตซิงค์ออกไซด์โด๊ปด้วยอลูมิเนียมชนิดฟิล์มบาง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ , กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ , ธำรง เมธาศิริ , Sompong Chatraphorn , Kiranant Ratanathammapan , Thamrong Methasiri . "การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง และการผลิตซิงค์ออกไซด์โด๊ปด้วยอลูมิเนียมชนิดฟิล์มบาง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ , กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ , ธำรง เมธาศิริ , Sompong Chatraphorn , Kiranant Ratanathammapan , Thamrong Methasiri . การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง และการผลิตซิงค์ออกไซด์โด๊ปด้วยอลูมิเนียมชนิดฟิล์มบาง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.