ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องสร้างช่องในท้องสำหรับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องสร้างช่องในท้องสำหรับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง
นักวิจัย : ธันวา ตันสถิตย์ , เจิดกุล โสภาวนิตย์ , ไพรัช มีบุตรภักดี , Tanvaa Tansatit , Cherdkul Sopavanit
คำค้น : Abdominal wall lifting device , Biomechanical engineering , Biomedical Engineering , Engineering and technology , Laparoscopic surgery , การผ่าตัด , การส่องกล้อง , ช่องท้อง , ศัลยกรรมส่องกล้อง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , เครื่องยกผนังหน้าท้อง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3673
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความก้าวหน้าของเทคนิคในการทำผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้องส่งผลให้มีการใช้การผ่า ตัดโดยวิธีส่องกล้องอย่างแพร่หลายในหลายสาขาทางศัลยกรรม โดยทั่วไปการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้องทำได้โดยการใส่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้า ในช่องท้อง เพื่อให้เกิดช่องพอที่จะทำผ่าตัดได้ อย่างไรก็ตามการใส่ลมเข้าในช่องท้องส่งผลไม่น่าปรารถนาต่อการทำงานของปอดและ หัวใจ และอาจเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนที่อันตรายถึงตาย เช่น การมีฟองอากาศหลุดลอยในกระแสโลหิตไปอุดหลอดเลือดของอวัยวะสำคัญ การมีภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คั่งในเลือดแดงในผู้ป่วยที่ปอดและหัวใจ บกพร่อง การมีความดันต่ำ การมีการเต้นของหัวใจผิดปกติ การมีน้ำคั่งในปอดและการมีฟองอากาศอุดในหลอดเลือดแดงของปอด ศัลยแพทย์ที่มีความคิดริเริ่มบางคนได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดโดย วิธีส่องกล้องแบบไม่ใส่ลมโดยเริ่มจากการผ่าตัดถุงน้ำดี การผ่าตัดแบบไม่ใส่ลมในช่องท้องมีข้อดีเหนือกว่าการใส่ลมบางประการ เช่น จะปราศจากภาวะที่กล่าวแล้วข้างต้น นอกจากนี้ การผ่าตัดโดยไม่ใส่ลมจะลดความต้องการของเครื่องมืออัดลมเข้าในช่องท้องที่มี ราคาแพง ท่อใส่เครื่องมือในช่องท้องไม่ต้องมีปะเก็นหรือลิ้นกันลมรั่วออก แผลเปิดขนาดเล็กที่เรียกว่า minilaparotomy ซึ่งโดยทั่วไปเคยใช้สำหรับดึงอวัยวะที่ผ่าตัดออกจากช่องท้องหรือเพื่อการ เย็บซ่อมอวัยวะ สามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มการผ่าตัด ซึ่งช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถมองเข้าไปโดยตรงในแผลและสามารถใช้เครื่องมือของ การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องที่มีราคาถูก แข็งแรงและคุ้นเคยในการใช้มากกว่า มีรายงานว่าการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้องแบบไม่ใส่ลมทำให้ช่องที่จะทำการผ่าตัด เล็กเกินไป โดยเหตุนี้การผ่าตัดจึงใช้เวลานานกว่าที่ควรและอัตราการเปลี่ยนไปใช้การผ่า ตัดแบบเปิดหน้าท้องจึงสูงกว่าปกติ ผู้วิจัยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาช่องที่จะทำผ่าตัดที่แคบนี้โดยออกแบบ เครื่องมือใหม่สำหรับการยกผนังหน้าท้องให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้สามารถสร้างช่องว่างให้มากพอที่จะทำผ่าตัดแบบไม่ใส่ลมได้ เนื่องจากเครื่องใส่ลมในช่องท้องที่มีประสิทธิภาพและใช้กันแพร่หลายมีราคา แพงมาก ประกอบกับการผ่าตัดโดยเครื่องใส่ลมมีความยุ่งยากในการควบคุมให้ภายในช่อง ท้องเป็นระบบปิด ทำให้การทำผ่าตัดที่ต้องเย็บผูกหรือตัดก้อนเนื้อออกทำได้ลำบากมาก จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวผู้วิจัยจึงพยายามที่จะสร้างเครื่องใส่ลมให้มี ประสทธิภาพทัดเทียมกับของต่างประเทศเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือใหม่สำหรับการ ยกผนังหน้าท้อง ด้วยการใช้เครื่องมือทั้งสองแบบร่วมกันจะเพิ่มขีดความสามารถให้ศัลยแพทย์ สามารถทำผ่าตัดได้ในคนไข้ทุกกลุ่มและสามารถทำผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้องที่ต้อง เย็บผูกหรือตัดก้อนเนื้อออกได้ง่ายขึ้น Recent advances in laparoscopic techniques have resulted in widespread application of laparoscopic surgery in many field of surgery. Generally, laparoscopic surgery is performed using carbon dioxide insufflation. However gas insufflation affects cardiopulmonary function and is a possible cause of complications such as gas embolism, elevation of PaCO2 in cardiovascular compromised patients, hypotension, arrythmia, pulmonary edema, and pulmonary embolism, some of which may fatal. Some pioneers have developed instruments for gasless laparoscopy cholecystectomy. Gasless laparoscopy has advantages over gas insufflation such as no complications mentioned above. Furthermore, gasless laparoscopy reduces the need for specialized instruments for insufflation, the trocar sleeves have no gaskets or valves to keep intraabdominal gas from leaking out. A small incision or minilaparotomy, which is generally used only for extraction and reconstruction, can be used during operation which enable a direct three-dimensional view and use of durable surgical instruments for open operation which are cheaper and familiar. Some reports suggested that gasless laparoscopic surgery provided inferior exposure. For this reason the operation took longer or conversion rate to conventional open surgery was higher. The researcher attempt to overcome the inferior exposure problem by designing a new abdominal wall lifting device for creating sufficient working space for gasless laparoscopic surgery. Because of the very high price of the effective insufflator which are wildly used, and the difficulty in controlling the intra-abdominal pressure during the resection and reconstruction surgery, the researcher aims at making an effective insufflator to be used together with the abdominal lifting device. Using both instruments, the surgeon can cope with any kind of patients and can operate the reconstruction procedures.

บรรณานุกรม :
ธันวา ตันสถิตย์ , เจิดกุล โสภาวนิตย์ , ไพรัช มีบุตรภักดี , Tanvaa Tansatit , Cherdkul Sopavanit . (2546). เครื่องสร้างช่องในท้องสำหรับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธันวา ตันสถิตย์ , เจิดกุล โสภาวนิตย์ , ไพรัช มีบุตรภักดี , Tanvaa Tansatit , Cherdkul Sopavanit . 2546. "เครื่องสร้างช่องในท้องสำหรับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธันวา ตันสถิตย์ , เจิดกุล โสภาวนิตย์ , ไพรัช มีบุตรภักดี , Tanvaa Tansatit , Cherdkul Sopavanit . "เครื่องสร้างช่องในท้องสำหรับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
ธันวา ตันสถิตย์ , เจิดกุล โสภาวนิตย์ , ไพรัช มีบุตรภักดี , Tanvaa Tansatit , Cherdkul Sopavanit . เครื่องสร้างช่องในท้องสำหรับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.