ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของสารเจือต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมชนิดที่มีซิลิกอนสูง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของสารเจือต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมชนิดที่มีซิลิกอนสูง
นักวิจัย : อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ , ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ , อรจีรา ธนูเทพ , Ittipon Diewwanit , Paritud Bhandhubangyong , Onnjira Thanudape
คำค้น : Alloys , Aluminum alloys , Engineering and technology , Materials engineering , Mechanical Properties , Metals , Microstructure , Silicon , คุณสมบัติทางกล , ซิลิกอน , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โครงสร้างจุลภาค , โลหะ , โลหะผสมอะลูมินัม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3637
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โลหะผสมอะลูมิเนียมที่มีซิลิกอนสูงกว่าร้อยละ 12 โดยน้ำหนั ก [hypereutectic Al-Si Alloys] เป็นโลหะผสมสำหรับการหล่อขึ้นรูปที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษ อาทิเช่น มีความถ่วงจำเพาะต่ำ ค่าความแข็งแรงต่อหน่วยน้ำหนักสูง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอเป็นเลิศ เนื่องจากมีผลึกซิลิกอนที่มีความแข็งสูงกระจายอยู่ในเนื้อพื้น ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้นผนวกกับราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ทำให้โลหะผสมชนิดนี้ได้รับความสนใจจาก อุตสาหกรรมที่ต้องการชิ้นงานที่มีรูปร่างสลับซับซ้อนและมีน้ำหนักเบาเช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตัวอย่างชิ้นส่วนที่ผลิตจากโลหะผสมกลุ่มนี้ได้แก่ ลูกสูบ เสื้อสูบ ท่อร่วม และฝาสูบของเครื่องยนต์ เป็นต้น แม้ว่าคุณสมบัติในหลายๆด้านของโลหะผสมอะลูมิเนียมที่มีซิลิกอนผสมอยู่เกิน กว่าร้อยละ 12 จะแสดงแนวโน้มที่เป็นบวกกับปริมาณซิลิกอนที่ผสมอยู่ แต่ในทางปฏิบัติปริมาณซิลิกอนที่ผสมอยู่ในโลหะผสมนี้ถูกจำกัดอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก เนื่องจากซิลิกอนที่ตกผลึกออกมาระหว่างการแข็งตัวมีขนาดใหญ่เกินไปและส่งผล ให้คุณสมบัติทางกลโดยเฉพาะความแกร่ง ลดลงอย่างมาก ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเทคนิคการผลอมโลหะผสมอะลูมิเนียมที่มีซิลิกอนสูงโดยการเติม ธาตุบางชนิดเช่น ฟอสฟอรัสหรือกำมะถัน ลงไปในปริมาณเล็กน้อย โดยที่ธาตุดังกล่าวจะส่งผลทำให้ผลึกซิลิกอนปฐมภูมิที่ตกผลึกออกมาก่อนปฏิ กิริยายูเท็คติกมีขนาดเล็กและกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น นอกจากส่วนผสมทางเคมีของน้ำโลหะแล้ว อัตราการเย็นตัวระหว่างการแข็งของน้ำโลหะยังมีผลต่อขนาดและการกระจายตัวของ ซิลิกอนปฐมภูมิด้วย อัตราการเย็นตัวที่สูงจะช่วยทำให้ซิลิกอนปฐมภูมิมีขนาดเล็กและกระจาย ตัวอย่างสม่ำเสมอ ลักษณะของโครงสร้างจุลภาคดังกล่าวช่วยให้โลหะผสมนี้มีความเหนียวและความ แกร่งเพิ่มขึ้น โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาผลของการเติมสารเจือ ซึ่งเป็นสารประกอบฟอสไฟด์ที่มีต่อกระบวนการแข็งตัวของน้ำโลหะ โครงสร้างทางจุลภาค และคุณสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมชนิดนี้ Silicon has been widely used as an alloying element in almost al commercial aluminum alloys. Although most of the alloys being used commercially are hypoeutectic, aluminum alloys with silicon content more than the eutectic composition, 12 wt.%, which is known as hypereutectic alloys, have been gaining their long overdue popularity during the past 30 years. Being one of a few alloying elements that do not increase densities of the alloys, silicon in hypereutectic aluminum imparts to them a unique wear resistance due to the hare primary silicon dispersed in the matrix. Besides the lightness and wear resistance, silicon also yields excellent castability to the molten metal. The peculiar nature of the alloys makes them attractive to the automotive industries and others where moderate strength and weight saving are concerned. Examples of such applications are engine piston, block, cylinder, brake cylinder, air compressor components. In spite of the promising improvement with increasing silicon content, the alloys lose ductility and toughness rapicly when silicon is added in large quantity. This is due to the large primary silicon crystals which precipitate over a widened solidification range. One of the metholds to refine the primary silicon uses phosphorus as a refining agent. Dissolved phosphorus combines with aluminum and precipitate, before the binary liquides is reached, as minute aluminum phosphide crystals which act as heterogeneous nucleation sites for silicon. This project aims at in vestigating the effect of additives which are, mainly, metal phosphides on the solidification process, microstructure, and certain mechanical properties of cast hypereutectic aluminum silicon alloys.

บรรณานุกรม :
อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ , ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ , อรจีรา ธนูเทพ , Ittipon Diewwanit , Paritud Bhandhubangyong , Onnjira Thanudape . (2545). การศึกษาผลของสารเจือต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมชนิดที่มีซิลิกอนสูง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ , ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ , อรจีรา ธนูเทพ , Ittipon Diewwanit , Paritud Bhandhubangyong , Onnjira Thanudape . 2545. "การศึกษาผลของสารเจือต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมชนิดที่มีซิลิกอนสูง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ , ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ , อรจีรา ธนูเทพ , Ittipon Diewwanit , Paritud Bhandhubangyong , Onnjira Thanudape . "การศึกษาผลของสารเจือต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมชนิดที่มีซิลิกอนสูง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ , ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ , อรจีรา ธนูเทพ , Ittipon Diewwanit , Paritud Bhandhubangyong , Onnjira Thanudape . การศึกษาผลของสารเจือต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมชนิดที่มีซิลิกอนสูง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.