ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจุภัณฑ์กินได้

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บรรจุภัณฑ์กินได้
นักวิจัย : ธนาวดี ลี้จากภัย , วรภัทร ลัคนทินวงศ์ , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , Thanawadee Leejarkpai , Voraphat Luckanatinvong , Nukul Euaphantasate
คำค้น : Biodegradation , Engineering and technology , Materials engineering , Packaging , Plastics , Polymers , การย่อยสลายทางชีวภาพ , บรรจุภัณฑ์ , พลาสติก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โพลิเมอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3622
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พลาสติกเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในการดำรงชีวิต เพื่อความทันสมัย และสะดวกสบาย พลาสติกเป็นวัสดุที่ถูกเลือกนำมาทำเป็นภาชนะ หรือของใช้ แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนื่องจากมีราคาถูก ขยะพลาสติกจึงถูกทิ้งในปริมาณมากขึ้น ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดมลภาวะเนื่องจากไม่ย่อยสลายหรือย่อยสลาย ได้ยาก การผลิตและการใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางธรรมชาติถือเป็นแนวทางสำคัญหนึ่งที่ สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ โปรแกรมโพลิเมอร์กับสิ่งแวดล้อมตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เน้นงานวิจัยและพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ และเนื่องจากแป้งเป็นโพลิเมอร์จากธรรมชาติที่มีปริมาณมาก ผลิตหรือปลูกทดแทนใหม่ได้ และมีราคาถูก วัสดุที่ผลิตขึ้นโดยใช้แป้งเป็นองค์ประกอบหลักจึงได้ถูกพัฒนาขึ้น จุดมุ่งหมายของงานวิจัยในโปรเแรมนี้คือการพัฒนากระบวนการต่างๆในการขึ้นรูป แป้ง ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้งานได้ และย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ ตลอดจนศึกษาอัตราการย่อยสลายเพื่อศึกษาวิธีการกำจัดที่เหมาะสมสำหรับวัสดุ เหล่านี้ต่อไป ในงานวิจัยนี้ เลือกใช้กระบวนการอบแป้งด้วยความร้อนเพื่อขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์เช่นถาด จาน และกล่อง ซึ่งส่วนประกอบที่ใช้ทั้งหมดเป็นเกรดที่ใช้สำหรับผลิตอาหารเพื่อให้ได้บรรจุ ภัณฑ์ที่สามารถรับประทานได้พร้อมๆกับอาหาร หากเหลือพร้อมกับเศษอาหารก็สามารถนำไปบดผสมเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์ หรือสามารถย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ โดยนำมาผ่านกระบวนการหมักเพื่อใช้ทางการเกษตรได้ ก่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้บริโภค ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด และการทำความสะอาด และเป็นการลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่ง แป้งชนิดต่างๆที่เลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในงานวิจัยนี้เป็นแป้งที่ผลิตได้ภาย ในประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าแป้งต่างชนิดกันมีสมบัติที่แตกต่างกันเนื่อง จากมีส่วนประกอบทางเคมี และสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ในงานวิจัยจะทำการปรับสภาวะที่ใช้ในการขึ้นรูป ส่วนผสม และปริมาณความชื้นในแป้งให้เหมาะสม และศึกษาปริมาณผลึก และอสัญฐานของแป้งในผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลต่อสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะถูกทดสอบเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ การใช้งาน และการย่อยสลายทางชีวภาพ Plastics are now widely used in all aspects of modern life. They contribute, to a great extent, to the comfort and improvement of the quality of life. Because of their low production cost, they have been extensively used for disposable packaging and containers. Discarded plastic products and packaging make up a growing porting of solid waste, which due to their resistance to biodegradation, have a deleterious effect on the environment as an obvious contributor to pollution. Recently, the production and use of biodegradable plastics is widely expected to be a solution of this problem. A polymer and environment program was organized last year. A research and development of this program is focus on biodegradable plastics. Starch-based materials are being developed as starch is one of the most naturally abundant, renewable and relatively inexpensive compared to other biodegradable system. The aims of this program are to explore all aspects of the process to produce useful products from starch that are biodegradable material. And finally, to determine the rate of degradation in the environment and look for the appropriate disposal of these materials. In this research work, a process of baking starch for using as packaging will be developed. The developing materials in this research work will be made from food-grade ingredients and can be used to make edible tableware. They can be consumed along with food product and can be mixed with the food scrap for animal feed or can be composted, as they are biodegradable. It adds convenience for the consumer. If used food containers can be collected from fast-food restaurants and ground for animal feeds, we can achieve the reduction of solid waste. In this work, starch based packaging will be made from Various native starches that are available in Thailand. It is known that different starches display different properties because they have different chemical and physical structures. Processing parameter, such as moisture content, type of the ingredients and molding temperature will be optimized. The amount of the crystalline and amorphous in the materials will be studied as they are important in exhibiting the performance of the starch-based packaging. Finally, the mechanical properties, the degradation of the products will be studied.

บรรณานุกรม :
ธนาวดี ลี้จากภัย , วรภัทร ลัคนทินวงศ์ , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , Thanawadee Leejarkpai , Voraphat Luckanatinvong , Nukul Euaphantasate . (2549). บรรจุภัณฑ์กินได้.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธนาวดี ลี้จากภัย , วรภัทร ลัคนทินวงศ์ , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , Thanawadee Leejarkpai , Voraphat Luckanatinvong , Nukul Euaphantasate . 2549. "บรรจุภัณฑ์กินได้".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธนาวดี ลี้จากภัย , วรภัทร ลัคนทินวงศ์ , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , Thanawadee Leejarkpai , Voraphat Luckanatinvong , Nukul Euaphantasate . "บรรจุภัณฑ์กินได้."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
ธนาวดี ลี้จากภัย , วรภัทร ลัคนทินวงศ์ , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , Thanawadee Leejarkpai , Voraphat Luckanatinvong , Nukul Euaphantasate . บรรจุภัณฑ์กินได้. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.