ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้าสมรรถนะสูง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้าสมรรถนะสูง
นักวิจัย : อุดม ลิ่วลมไพศาล , ปณิธิ พุ่มวิเศษ , สันติพงศ์ ครุกานันต์ , ประวิทย์ แสงสัจจา , วัลยา เหลืองนฤทัย , กิตติพงศ์ เอกไชย , คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , ภาสกร ทิวัฑฒานนท์ , อุ่นพงศ์ สุภัคชูกุล , ทรงกรด ธิราชัย , กิตติพงศ์ สังฆรักษ์ , ณัฐวุฒิ กิจบุตราวัฒน์ , กฤติยา หนูนุช , วารี สายวิวัฒน์
คำค้น : Automatic control systems , Electric power systems , Engineering and technology , Manufacturing engineering , Power distribution systems , การจ่ายพลังงานไฟฟ้า , การไฟฟ้านครหลวง , ระบบไฟฟ้ากำลัง , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3571
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภครับผิดชอบในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ดำเนินธุรกิจด้านการจ่ายพลังไฟฟ้าให้มีความเพียงพอ เชื่อถือได้ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม หนึ่งในนโยบายหลักทางด้านการบริการและการตลาด คือ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เชิงป้องกัน (Preventive maintenance) การไฟฟ้านครหลวงจึงได้จัดทำโครงการระบบควบคุมระบบจำหน่ายอัตโนมัติ (Distribution Automation System: DAS) ซึ่งเป็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และติดต่อข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ไปยังหน่วยควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit: RTU) วิธีดังกล่าวทำให้ทราบปัญหาความผิดปกติของระบบไฟฟ้าและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การควบคุมระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูง

บรรณานุกรม :