ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวัสดุปิดรอยทะลุโพรงประสาทฟันจากเมทริกซ์เนื้อฟันวัว

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวัสดุปิดรอยทะลุโพรงประสาทฟันจากเมทริกซ์เนื้อฟันวัว
นักวิจัย : ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ , นีรชา เรืองพานิช , ทัศนีย์ (ยงชัยตระกูล) ดรงค์สุวรรณ , ลาวัลย์ บุญประคอง , ประสิทธิ์ ภวสันต์ , Sirivimol Srisawasdi , Neeracha Ruangpanit , Tussanee Yongchaitrakul (Darongsuwan) , Lawan Boonprakong , Prasit Pavasant
คำค้น : Biomaterials , Biomedical Engineering , Dental materials , Dental pulp , Engineering and technology , Fibroblasts , Fillings (Dentistry) , Tissue engineering , ดิฟเฟอเรนชิเอชัน , ทันตวัสดุ , ฟัน , วัสดุบูรณะ (ทันตกรรม) , วิศวกรรมเนื้อเยื่อ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซลล์สร้างเส้นใย , เนื้อเยื่อฟัน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3544
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป้าหมายสำคัญในการให้การรักษาฟันที่ได้รับอันตราย ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากฟันผุ ฟันหักทะลุโพรงประสาท หรือจากการกระแทก คือการปรับสภาพของเนื้อเยื่อโพรงฟันให้เหมาะสม เพื่อให้เซลล์ในเนื้อเยื่อโพรงฟัน สามารถดิฟเฟอเรนชิเอทเป็นเซลล์คล้ายเซลล์สร้างเนื้อฟัน (odontoblast-like cell) และทำหน้าที่ซ่อมแซมเนื้อฟันที่ได้รับอันตราย อย่างไรก็ดี วัสดุที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน ไม่มีคุณสมบัติในการเหนี่ยวนำดิฟเฟอเรนชิเอชันของเซลล์โพรงฟันได้ หากอันตรายที่เกิดนั้น อยู่ในขั้นที่รุนแรงเกินกว่าที่เซลล์โพรงฟันจะซ่อมแซมตนเองได้ มีผลให้เนื้อเยื่อโพรงฟันนั้นตายไป และการบูรณะฟันก็จะยุ่งยากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะต้องถอนฟันซี่นั้นๆทิ้งไป งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาวัสดุที่สามารถเหนี่ยวนำดิฟเฟอเรนชิเอชันของเซลล์ โพรงฟันให้กลายเป็นเซลล์คล้ายเซลล์สร้างเนื้อฟัน เพื่อหวังผลให้วัสดุที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะพัฒนาวัสดุจากเมทริกซ์ของเนื้อฟันวัว ซึ่งประกอบด้วย growth factors และโปรตีนกลุ่มที่ไม่ใช่คอลลาเจนจำนวนมาก ที่มีหลักฐานว่ามีอิทธิพลต่อดิฟเฟอเรนชิเอชันของเซลล์สร้างเนื้อฟัน หรือโอดอนโตบลาสท์ (odontoblast) และเซลล์โพรงฟัน (pulp cells) นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาพาหนะ (vehicle) ของเมทริกซ์เนื้อฟันวัวที่เหมาะสม สำหรับการนำไปทดสอบในสัตว์ทดลองและในทางคลินิกต่อไป The ultimate goal for restoration of an injured tooth, either resulted from caries or trauma, is to improve the environment of dentin-pulp complex to be suitable for the pulp cells to differentiate into odontoblast-like cells and enter the pathway of repair process. However, pulp capping materials being currently used are not capable of inducing cytodifferentiation. If the degree of injury exceeds the ability of cells to auto-repair, pulpal tissue will become degenerated and necrosis, therefore, the restorative treament becomes complicated, and possibly leads to loss of tooth. The aim of the present study is to develop a capping agent, using bovine dentin matrix which contains an appreciable amount of growth factors and non-collagenous proteins, that is capable of inducing the pulp cells to differentiate into odontoblast-like cells and consequently initiates the repair process. There have been evidences supporting the influence of these growth factors and non-collagenous proteins in differentiation of odontoblasts and odontoblast-like cells. In addtion, suitable vehicle for the new capping agent will be also developed in order to make it possible to be tested in vivo, using animal model and clinical setting, in the future.

บรรณานุกรม :
ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ , นีรชา เรืองพานิช , ทัศนีย์ (ยงชัยตระกูล) ดรงค์สุวรรณ , ลาวัลย์ บุญประคอง , ประสิทธิ์ ภวสันต์ , Sirivimol Srisawasdi , Neeracha Ruangpanit , Tussanee Yongchaitrakul (Darongsuwan) , Lawan Boonprakong , Prasit Pavasant . (2548). การพัฒนาวัสดุปิดรอยทะลุโพรงประสาทฟันจากเมทริกซ์เนื้อฟันวัว.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ , นีรชา เรืองพานิช , ทัศนีย์ (ยงชัยตระกูล) ดรงค์สุวรรณ , ลาวัลย์ บุญประคอง , ประสิทธิ์ ภวสันต์ , Sirivimol Srisawasdi , Neeracha Ruangpanit , Tussanee Yongchaitrakul (Darongsuwan) , Lawan Boonprakong , Prasit Pavasant . 2548. "การพัฒนาวัสดุปิดรอยทะลุโพรงประสาทฟันจากเมทริกซ์เนื้อฟันวัว".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ , นีรชา เรืองพานิช , ทัศนีย์ (ยงชัยตระกูล) ดรงค์สุวรรณ , ลาวัลย์ บุญประคอง , ประสิทธิ์ ภวสันต์ , Sirivimol Srisawasdi , Neeracha Ruangpanit , Tussanee Yongchaitrakul (Darongsuwan) , Lawan Boonprakong , Prasit Pavasant . "การพัฒนาวัสดุปิดรอยทะลุโพรงประสาทฟันจากเมทริกซ์เนื้อฟันวัว."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ , นีรชา เรืองพานิช , ทัศนีย์ (ยงชัยตระกูล) ดรงค์สุวรรณ , ลาวัลย์ บุญประคอง , ประสิทธิ์ ภวสันต์ , Sirivimol Srisawasdi , Neeracha Ruangpanit , Tussanee Yongchaitrakul (Darongsuwan) , Lawan Boonprakong , Prasit Pavasant . การพัฒนาวัสดุปิดรอยทะลุโพรงประสาทฟันจากเมทริกซ์เนื้อฟันวัว. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.