ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
นักวิจัย : นิตยา เลาหะจินดา , วีระศักดิ์ อุดมโชค , กฤษณ์ วันอินทร์ , สมศรี ภัทรธรรม , มณฑล อนงค์พรยศกุล , สมนิมิตร พุกงาม , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , นาย วรพล ดวงล้อมจันทร์ , นายวิสูตร นวมศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1040065002&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิตยา เลาหะจินดา , วีระศักดิ์ อุดมโชค , กฤษณ์ วันอินทร์ , สมศรี ภัทรธรรม , มณฑล อนงค์พรยศกุล , สมนิมิตร พุกงาม , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , นาย วรพล ดวงล้อมจันทร์ , นายวิสูตร นวมศิริ . (2554). กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นิตยา เลาหะจินดา , วีระศักดิ์ อุดมโชค , กฤษณ์ วันอินทร์ , สมศรี ภัทรธรรม , มณฑล อนงค์พรยศกุล , สมนิมิตร พุกงาม , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , นาย วรพล ดวงล้อมจันทร์ , นายวิสูตร นวมศิริ . 2554. "กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นิตยา เลาหะจินดา , วีระศักดิ์ อุดมโชค , กฤษณ์ วันอินทร์ , สมศรี ภัทรธรรม , มณฑล อนงค์พรยศกุล , สมนิมิตร พุกงาม , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , นาย วรพล ดวงล้อมจันทร์ , นายวิสูตร นวมศิริ . "กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
นิตยา เลาหะจินดา , วีระศักดิ์ อุดมโชค , กฤษณ์ วันอินทร์ , สมศรี ภัทรธรรม , มณฑล อนงค์พรยศกุล , สมนิมิตร พุกงาม , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , นาย วรพล ดวงล้อมจันทร์ , นายวิสูตร นวมศิริ . กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.