ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ
นักวิจัย : ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ , อนุชา วรรณก้อน , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , สุมิตรา จรสโรจน์กุล , กิตตินันท์ อันนานนท์ , พงศ์พันธ์ จินดาอุดม , เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล , Suparerk Aukkaravittayapun , Anucha Wannagon , Wiroj Limtrakarn , Sumittra Charojrochkul , Kittinan Annanon , Pongpan Chindaudom , Sedthawatt Sucharitpwatskul
คำค้น : Ceramics , Engineering and technology , Flat glass industry , Materials engineering , Metal oxide films , Spray pyrolysis , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สเปรย์ไพโรไลซิส , อุตสาหกรรมผลิตกระจก , เครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3505
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนโดยวิธีสเปรย์ไพโร ไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ เป็นโครงการที่มุ่งสร้างและพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มบางราคาถูก สำหรับการเคลือบฟิล์มบางของโลหะออกไซด์ที่สามารถสะท้อนรังสีความร้อน ลงบนกระจกแผ่นที่พึ่งผ่านกระบวนการรีดเป็นแผ่นในโรงงานผลิตกระจกแผ่น ซึ่งโลหะออกไซด์ดังกล่าวนี้ปกติจะโปร่งใส และจริงๆ แล้วก็ยังสามารถปรับปรุงสมบัติให้เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะอื่นได้อีก ด้วย เช่น เป็นฟิล์มบางที่เพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับกระจก เป็นฟิล์มบางที่สามารถสะท้อนแสงในย่านที่ต้องการ เป็นฟิล์มบางที่สามารถนำไฟฟ้าได้พร้อมยังโปร่งแสงซึ่งถูกนำไปใช้เป็นขั้ว ไฟฟ้าสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์หรือสำหรับจอภาพ LCD เป็นฟิล์มบางที่สามารถให้ความร้อนจากการนำกระแสไฟฟ้าผ่านตัวมันเองบนกระจกรถ ยนต์ หรือ เป็นกระจกที่กั้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ฯลฯ ดังนั้นความสามารถในการเคลือบฟิล์มบางโลหะออกไซด์นี้จะช่วยเพิ่มความหลาก หลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระจกแผ่นของไทย พร้อมกับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โครงการนี้จะเริ่มต้นด้วยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระจกที่พึ่ง ผ่านกระบวนการรีดแผ่น อุปกรณ์และกระบวนการผลิตกระจกแผ่นในสายการผลิต เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบฟิล์มที่สามารถ ประยุกต์ใช้งานได้กับกระบวนการผลิตกระจกเดิม สารเคมีที่จะใช้ในการเคลือบฟิล์มจะถูกทดลองในห้องทดลองเพื่อหาองค์ประกอบและ สัดส่วนที่เหมาะสมก่อนที่จะนำไปทดลองใช้จริงกับเครื่องเคลือบที่สร้างขึ้นมา เพื่อใช้เคลือบฟิล์มบางบนกระจกในสายการผลิตกระจกแผ่น เครื่องเคลือบฟิล์มบางนี้จะถูกพัฒนาให้ใช้งานได้ดีขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากการ วิเคราะห์การไหลและความดันของอากาศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเครื่องเคลือบฟิล์มบางในส่วนต่างๆ ด้วยเทคนิค Computational Fluid Dynamic (CFD) เพื่อให้ได้เครื่องเคลือบฟิล์มบางที่สามารถเคลือบฟิล์มบางได้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดความกว้างของแผ่นกระจก และมีความปลอดภัย ในขั้นตอนสุดท้าย เครื่องเคลือบฟิล์มบางนี้จะถูกติดตั้งและทดลองเคลือบฟิล์มบางโลหะออกไซด์ ชนิดหนึ่งที่มีสมบัติโปร่งแสงและสามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้ดี บนกระจกในสายการผลิตจริงภายในโรงงานผลิตกระจกของไทยที่สนใจให้ความร่วมมือ กับโครงการนี้ The development of spray pyrolysis apparatus to deposit heat reflective metal oxide films for domestic flat glass industry is to build and develop a low cost apparatus for depositing thin films Heat reflective metal oxides on flat glass after sheeting step in glass factories. These metal oxide films are usually transparent and can actually be altered to match several applications, for example, enhancing physical strength of glass, reflecting any particular wavelength, being electrically conductive serving as transparent electrode in solar cell and LCD, or serving as heating element on car’s windows to get rid of frost, or serving as electromagnetic shielding, etc.. Therefore, building a capability of this technology for metal oxide thin film coating would extend more variety and value added to Thai flat glass as well as competitiveness of Thai glass manufacturers. This project will start with a visit to a flat glass manufacture in order to collect relevant information from the real production line including glass processing, surrounding equipment and environment. This information will be used for designing and building the spray pyrolysis equipment which can be assembled and used in the original glass production line. Suitable starting chemical solutions for spray pyrolysis will be studied and tested in laboratory prior to using for real coating on the glass production line. The spray pyrolysis equipment will be modified based on safety concern and Computational Fluid Dynamic (CFD) of the carrier gas flow, pressure and temperature inside the coating chamber, in order to obtain high quality metal oxide thin films uniformly deposited on the whole width of glass sheet. Finally the spray pyrolysis equipment will be installed in a glass production line of the glass manufacturer who offers a cooperation to this project. Thin films of a metal oxide which is transparent and heat reflected will be deposited on flat glass and characterized.

บรรณานุกรม :
ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ , อนุชา วรรณก้อน , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , สุมิตรา จรสโรจน์กุล , กิตตินันท์ อันนานนท์ , พงศ์พันธ์ จินดาอุดม , เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล , Suparerk Aukkaravittayapun , Anucha Wannagon , Wiroj Limtrakarn , Sumittra Charojrochkul , Kittinan Annanon , Pongpan Chindaudom , Sedthawatt Sucharitpwatskul . (2548). การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ , อนุชา วรรณก้อน , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , สุมิตรา จรสโรจน์กุล , กิตตินันท์ อันนานนท์ , พงศ์พันธ์ จินดาอุดม , เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล , Suparerk Aukkaravittayapun , Anucha Wannagon , Wiroj Limtrakarn , Sumittra Charojrochkul , Kittinan Annanon , Pongpan Chindaudom , Sedthawatt Sucharitpwatskul . 2548. "การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ , อนุชา วรรณก้อน , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , สุมิตรา จรสโรจน์กุล , กิตตินันท์ อันนานนท์ , พงศ์พันธ์ จินดาอุดม , เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล , Suparerk Aukkaravittayapun , Anucha Wannagon , Wiroj Limtrakarn , Sumittra Charojrochkul , Kittinan Annanon , Pongpan Chindaudom , Sedthawatt Sucharitpwatskul . "การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ , อนุชา วรรณก้อน , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , สุมิตรา จรสโรจน์กุล , กิตตินันท์ อันนานนท์ , พงศ์พันธ์ จินดาอุดม , เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล , Suparerk Aukkaravittayapun , Anucha Wannagon , Wiroj Limtrakarn , Sumittra Charojrochkul , Kittinan Annanon , Pongpan Chindaudom , Sedthawatt Sucharitpwatskul . การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.