ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์โครงสร้างจากเถ้าแกลบ เฟส 1

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์โครงสร้างจากเถ้าแกลบ เฟส 1
นักวิจัย : ผกามาศ แซ่หว่อง , พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล , อุมาพร เสนวิรัช , Pakamard Sae-Wong , Pitak Laoratanakul , Umaporn Sanewirush
คำค้น : Ceramics , Crucibles , Engineering and technology , Firing plate , Materials engineering , Rice hulls , Thermal insulation powder , ขี้เถ้าแกลบ , ฉนวนความร้อน , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , แผ่นรองสำหรับงานอุณหภูมิสูง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3496
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในแต่ละปีโรงไฟฟ้ามีเถ้าแกลบปริมาณมากจากการใช้แกลบข้าวเป็นเชื้อเพลิง สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า บางส่วนส่งขายให้โรงงานหล่อโลหะต่างประเทศ ในปี 2544 มีการส่งออกรวม 27,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 132 ล้านบาท (เฉลี่ยตันละ 4,800 บาท) แต่ก็ยังมีเหลืออีกปริมาณมากที่ยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ เถ้าแกลบมีความพรุนตัวค่อนข้างมาก มีซิลิกามาก กว่า 85% คาร์บอน 1 - 12% ซิลิกาเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการสังเคราะห์วัสดุต่างๆ เช่น ซิลิกอนคาร์ไบด์ มัลไลท์ และซิลิกอนไนไตร์ดซึ่งมีความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน และสามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงๆได้ ในโครงการนี้จะใช้เถ้าแกลบเป็นวัตถุดิบหลักมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม คือ 1) ภาชนะหรือแผ่นรองสำหรับงานอุณหภูมิสูง และ 2) ฉนวนความร้อนสำหรับอาคารในรูปของผงสำหรับเติม (loose fill) หรือ แผ่น (slab) ซึ่งอาจจะนำไปใช้งานได้โดยตรงหรือนำไปทำเป็นรูปแบบต่างๆ สำหรับใช้งานที่แตกต่างกัน ในการทดลองทำผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกจะทำการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการหล่อแบบน้ำสลิบ โดยมีการเติมวัตถุดิบตั้งต้นตัวอื่นๆ เช่นคาร์บอน หรืออลูมินาลงไปด้วย เพื่อสังเคราะห์ให้ได้สารประกอบที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง รวมทั้งทดลองหาสภาวะการเผาที่เหมาะสม ทดสอบสมบัติของชิ้นงาน และทดลองใช้งาน ส่วนกลุ่มที่ 2 จะเป็นการทำให้เถ้าแกลบมีรูพรุนปิดในโครงสร้างที่ให้ประสิทธิภาพการเป็นฉนวน มากที่สุด โดยจะหาสภาวะการให้ความร้อน การปรับสภาพเถ้าแกลบก่อนให้ความร้อน วัดสมบัติทางกายภาพ (ปริมาณและขนาดรูพรุน) และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฉนวนและประมาณความคุ้มที่จะผลิตกับผงฉนวนที่ ใช้ในเชิงพาณิชย์ Rice husk ash is disgorged daily in large quantity from the power plant using rice husk as a fuel. Some is packed exporting to foundries worldwide, in 2001 total export 27,000 tons for 132 million Baht (~ 4,800 baht a ton), while huge amount is still left unutilized and usually considered as waste. The ash generally has a porous structure and typically contains >85% silica and 1-12% carbon. Silica is a precursor for structural compounds synthesis, e.g. SiC, Si3N4 and mullite. In this project, the ash will be used as a raw material for fabrication of 2 product groups : SiC/SiO2/mullite based products, e.g. crucible and firing plate, and thermal insulating powder in a form of loose fill powder. The former will be formed by means of slip casting. Proportions of other precursors, i.e. carbon and alumina, to add and heat treatment conditions to achieve promising product properties will be determined. Service test will be performed comparing with the commercial ones. The latter to derive from the ash, making use of the ash’s porous structure, is thermal insulation for buildings in forms of loose fill powder and slab. For this product, the ash will be heat-treated to introduce more pores into the structure. Pretreatment of the as-received ash may be needed to obtain optimum insulating properties. Final insulating samples will be characterised and then service tested in comparison with the commercial insulating perlite powders.

บรรณานุกรม :
ผกามาศ แซ่หว่อง , พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล , อุมาพร เสนวิรัช , Pakamard Sae-Wong , Pitak Laoratanakul , Umaporn Sanewirush . (2548). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์โครงสร้างจากเถ้าแกลบ เฟส 1.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ผกามาศ แซ่หว่อง , พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล , อุมาพร เสนวิรัช , Pakamard Sae-Wong , Pitak Laoratanakul , Umaporn Sanewirush . 2548. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์โครงสร้างจากเถ้าแกลบ เฟส 1".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ผกามาศ แซ่หว่อง , พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล , อุมาพร เสนวิรัช , Pakamard Sae-Wong , Pitak Laoratanakul , Umaporn Sanewirush . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์โครงสร้างจากเถ้าแกลบ เฟส 1."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
ผกามาศ แซ่หว่อง , พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล , อุมาพร เสนวิรัช , Pakamard Sae-Wong , Pitak Laoratanakul , Umaporn Sanewirush . การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์โครงสร้างจากเถ้าแกลบ เฟส 1. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.