ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบวัดขนาดรอยกดแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติสำหรับการทดสอบความแข็งระดับจุลภาคโดยวิธีการวิเคราะห์ภาพ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบวัดขนาดรอยกดแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติสำหรับการทดสอบความแข็งระดับจุลภาคโดยวิธีการวิเคราะห์ภาพ
นักวิจัย : จินตมัย สุวรรณประทีป , Jintamai Suwanprateeb
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , Strength of materials , กำลังวัสดุ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3484
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทดสอบความแข็งระดับอนุภาคเป็นการทดสอบสมบัติเชิงกลพื้นฐานประเภทหนึ่งที่ มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในการศึกษาสมบัติและการใช้งานของวัสดุประเภทต่าง ๆ เนื่องมาจากการทดสอบประเภทนี้ไม่ค่อยซับซ้อนและสามารถทำการทดสอบได้อย่างรวด เร็ว นอกจากนี้การทดสอบประเภทนี้ในบางครั้งยังอาจถือได้ว่าเป็นการทดสอบแบบไม่ ทำลายเนื่องจากการใชืพื้นที่ในการทดสอบที่เล็กมาก จึงสามารถทำให้สามารถนำไปทดสอบผลิตภัณฑ์บางประเภทก่อนจำหน่ายได้อีกด้วย วิธีทดสอบที่ได้รับความนิยมทั่วไปได้แก่การทดสอบแบบวิกเกอร์สซึ่งจะใช้หัวกด เพชรรูปทรงปิระมิดกดลงไปบนชิ้นงานด้วยแรงกดที่กำหนด จากนั้นทำการวัดขนาดของรอยกดและทำการคำนวณหาค่าความแข็งจากสัดส่วนระหว่าง แรงกดและขนาดของรอยกดดังกล่าว ในการวัดขนาดของรอยกดนั้นจะต้องมีการขยายภาพของรอยกดด้วยกล้องจุลทรรศน์ก่อน ทำการวัดขนาดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ดังกล่าว ซึ่งสามารถให้ค่าที่มีความถูกต้องหากแต่ผู้ทำการจัดจะต้องมีความชำนาญ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในการวัดดังกล่าว ระบบการวัดแบบกึ่งอันโนมัติหรือแบบอัตโนมัติสำหรับช่ายงานการวัดขนาดรอยกด จึงเป็นสิ่งจำเป็น โครงการนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาและนำไปใช้งานของระบบการวัดรอยกดในการทดสอบ ความแข็งระดับจุลภาคด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพเพื่อการเพิ่มความรวดเร็วและ ความแม่นยำในการดำเนินการทดสอบดังกล่าว Microhardness test is one of the important fundamental mechanical tests that is widely used to characterize the properties and applications of materials due to its simplicity and rapidity. Furthermore, it is virtually nondestructive since the tested area is only minute compared to the rest. Therefore, even the limited piece of materials or products can be characterized to yield to information by this technique. Among the techniques, the popular one is the Vickers microhardness which a square-based pyramidal diamond indenter is forced with a defined load into the specimen. The hardness of the material is then determined by dividing the force by the indentation area. In general, the size of the indentation is so small that it needs to be magnified by the microscope before the measurement of the diagonal length is taken. This is a simple and accurate technique, but calls for skill. In order to overcome the problem of the deficiency of the skill, semi-automatic or automatic measurement system is thus needed for the accuracy and reproducibility. This project is aimed to develop and implement a system for determination of the indentation area produced in microhardness test by using image analysis technique and expected to ease and increase the productivity of the measurement compared to the typical manual method.

บรรณานุกรม :
จินตมัย สุวรรณประทีป , Jintamai Suwanprateeb . (2544). การพัฒนาระบบวัดขนาดรอยกดแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติสำหรับการทดสอบความแข็งระดับจุลภาคโดยวิธีการวิเคราะห์ภาพ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จินตมัย สุวรรณประทีป , Jintamai Suwanprateeb . 2544. "การพัฒนาระบบวัดขนาดรอยกดแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติสำหรับการทดสอบความแข็งระดับจุลภาคโดยวิธีการวิเคราะห์ภาพ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จินตมัย สุวรรณประทีป , Jintamai Suwanprateeb . "การพัฒนาระบบวัดขนาดรอยกดแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติสำหรับการทดสอบความแข็งระดับจุลภาคโดยวิธีการวิเคราะห์ภาพ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544. Print.
จินตมัย สุวรรณประทีป , Jintamai Suwanprateeb . การพัฒนาระบบวัดขนาดรอยกดแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติสำหรับการทดสอบความแข็งระดับจุลภาคโดยวิธีการวิเคราะห์ภาพ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2544.