ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้ปริมาณสารหล่อเย็นน้อยที่สุดบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้ปริมาณสารหล่อเย็นน้อยที่สุดบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี
นักวิจัย : สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ , อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย , วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ , ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ , Somkiat Tangjitsitcharoen , Angsumalin Senjuntichai , Viboon Sangveraphunsiri
คำค้น : Automotive parts , Engineering and technology , Industrial technology , Lubrication and lubricants , Mechanical and industrial engineering , Steel , การกลึง , ชิ้นส่วนยานยนต์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สารหล่อเย็น , เครื่องกลึง , เหล็กกล้าคาร์บอน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3472
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันวัสดุประเภทเหล็กกล้า (Steel) เช่น S45C ได้ถูกนำมาผลิตเป็นชิ้นส่วนสำคัญต่างๆมากมายโดยเฉพาะชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนประกอบภายในเครื่องยนต์ต่างๆ กระบวนการกลึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการตัดขึ้นรูปวัสดุดังกล่าวให้ ได้รูปร่างตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตามการสึกหรอของมีดตัดยังเป็นปัญหาหลักในกระบวนการกลึงขึ้นรูปชิ้น งาน เนื่องจากการสึกหรอของมีดตัดไม่เพียงส่งผลกระทบต่อคุณภาพผิวของชิ้นงาน แต่ยังทำให้ขนาดและรูปร่างของชิ้นงานไม่ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งทำให้เกิดอัตราการผลิตต่ำเนื่องจากการหยุดเครื่องเพื่อเปลี่ยนมีดตัด ใหม่ การใช้สารหล่อเย็น (cutting fluid) เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้เพื่อช่วยให้กระบวนการตัดชิ้นส่วนดังกล่าว ดีขึ้นและได้คุณภาพตามที่ต้องการโดยสารหล่อเย็นจะช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดขึ้น ในขณะตัด รวมถึงลดอัตราการสึก หรอและเพิ่มอายุการใช้งานของมีดตัดได้อีกด้วย จากเหตุผลทางด้านต้นทุนและปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้มีการพยายามใช้ปริมาณสารหล่อเย็น น้อยที่สุด (Minimal Quantity Lubrication, MQL) ในระหว่างกระบวนการตัดเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดปริมาณการใช้ สารหล่อเย็นและลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย อนึ่งการใช้ปริมาณสารหล่อเย็นน้อยที่สุดในขณะตัดชิ้นงานยัง สามารถช่วยให้สารหล่อเย็นเข้าถึงบริเวณที่เกิดความร้อนจากการตัดได้ดีกว่า วิธีปกติ (flooding or wet cutting) เศษโลหะจึงไม่หลอมติดมีดตัดทำให้ประสิทธิภาพในการตัดสูงกว่าเมื่อเทียบกับ วิธีปกติ มีผลงานวิจัยมากมายที่ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้สารหล่อเย็นและได้พัฒนาวิธีการใช้ปริมาณสารหล่อเย็น น้อยที่สุด[1-32]. อย่างไรก็ตาม วิธีการใช้ปริมาณสารหล่อเย็นน้อยที่สุดมีหลายแบบในกระบวนการตัดซึ่งให้ผลการ ตัดที่แตกต่างกัน เนื่องจาก ประสิทธิภาพของการใช้ปริมาณสารหล่อเย็นน้อยที่สุดจะใช้ได้ดีขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายอย่าง เช่น วัสดุที่ใช้ในการ ขึ้นรูปชิ้นงาน, ชนิดของมีดตัด, ชนิดของสารหล่อเย็นและวิธีการใช้, เครื่องจักรที่ใช้, พารามิเตอร์ในการตัด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการทดลองเพื่อเปรียบเทียบการใช้ ปริมาณสารหล่อเย็นน้อยที่สุดแบบ ต่างๆ เพื่อหาสภาวะการตัดที่เหมาะสมสำหรับการตัดเหล็กกล้า เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงและเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการตัด ขึ้นรูปให้สูงขึ้น ดังนั้น ในการหาสภาวะการตัดที่เหมาะสมของเหล็กกล้ากับการใช้ปริมาณสารหล่อเย็นน้อย ที่สุดจะถูกนำไปทดลองตัด บนเครื่องกลึงซีเอ็นซี การประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดในงานวิจัยนี้คือ การใช้สเปรย์ของสารหล่อเย็น แรงตัดที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการตัดจะถูกตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดแรง ตัดไดนาโมมิเตอร์เพื่อตรวจสอบ ความสามารถในการตัดชิ้นงานเมื่อใช้การตัดแบบแห้ง แบบเปียก แบบสเปรย์ของสารหล่อเย็น โดยเครื่องมือตรวจวัดปริมาณละอองสารหล่อเย็นในอากาศถูกนำมาใช้เพื่อตรวจวัด ปริมาณสารหล่อเย็นที่กระจายตัวอยู่ใน บรรยากาศขณะตัดชิ้นงาน เพื่อตรวจสอบและศึกษาวิธีการใช้ปริมาณสารหล่อเย็นให้เหมาะสมต่อสภาพการ ทำงาน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปริมาณสารปนเปื้อนในอากาศ สภาวะการตัดที่เหมาะสมจะถูกพิจารณาจากข้อมูลความเรียบผิวของชิ้นงานกลึง อัตราการสึกหรอของ มีดตัด ปริมาณสารหล่อเย็นในอากาศตรงตำแหน่งที่ทำงาน ต้นทุนเครื่องมือตัด และแรงตัดที่เกิดขึ้น Nowadays, the steel family such as S45C are most popularly used for the mechanical parts, mainly automotive parts. Turning process is one of the important cutting processes, which is used to cutting those materials in order to obtain the shape of the parts as required. However, the tool wear is still the main problems in turning process because it deteriorates not only the machined surfaces quality but also geometrical and accuracy as well as causing the low productivity due to the interruptions of the machining operation to change the new cutting tools. Generally, the cutting fluids have been used extensively in cutting operation to improve the cutting performance, especially use in the automotive industry. The cutting fluids are applied to cutting operation in various ways to remove the heat at shear zone and friction zone, reduce cutting forces and improve surface finish. Hence, the rate of progress of tool wear decreases, and the life of cutting tool is longer. For economic and environmental reasons, there has been a continuing worldwide trend to minimize or eliminate the use of cutting fluids. This trend has lead to the practice of minimum quantity lubrication (MQL) with major benefits such as reducing the cost of machining operations and disposal of cutting fluids, delivering the cutting fluid to inaccessible cutting areas, further improving the surface quality. The MQL not only provides environment friendliness but can also improve the machinability characteristics. Extensive research efforts have been devoted so far to investigate the effects of the cutting fluids and develop the applications of the MQL [1-32]. There are many applications of the MQL used in the cutting process, which give the different results of the cutting performances. However, the effectiveness of the MQL depends on a number of factors, such as the type of machining operations, the cutting tools, the workpiece materials, the cutting conditions, and the cutting fluids. It is therefore desirable to know the effects of the different applications of the MQL under any cutting conditions during the cutting process in order to improve the stability of cutting. In order to obtain the high quality of machined parts, and develop the technology of turning process with the application of the MQL, it is required to examine the machinability of steel under various cutting conditions. Hence, the aim of this research is to investigate and develop the machinability of the steel by applying the MQL with a wide range of cutting conditions in turning process. The application of the MQL used in this research is the spray of cutting fluids. Due to the environmental impact of using the cutting fluids or the cutting-fluid contamination, the mist of cutting fluids dispersed in working area during the cutting is continually monitored by aerodynamic particle sizer spectrometer in order to check and study the application of cutting fluids for environmentally friendly process without the harmful effects and environmental hazards. The proper cutting condition is determined based on the data of surface roughness of the machined parts, tool wear rate, particle of cutting fluids in the working area, cost of cutting tools, and cutting force.

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ , อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย , วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ , ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ , Somkiat Tangjitsitcharoen , Angsumalin Senjuntichai , Viboon Sangveraphunsiri . (2550). การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้ปริมาณสารหล่อเย็นน้อยที่สุดบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ , อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย , วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ , ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ , Somkiat Tangjitsitcharoen , Angsumalin Senjuntichai , Viboon Sangveraphunsiri . 2550. "การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้ปริมาณสารหล่อเย็นน้อยที่สุดบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ , อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย , วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ , ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ , Somkiat Tangjitsitcharoen , Angsumalin Senjuntichai , Viboon Sangveraphunsiri . "การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้ปริมาณสารหล่อเย็นน้อยที่สุดบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ , อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย , วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ , ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ , Somkiat Tangjitsitcharoen , Angsumalin Senjuntichai , Viboon Sangveraphunsiri . การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้ปริมาณสารหล่อเย็นน้อยที่สุดบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.