ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นแบบเท้าเทียมสำหรับผู้พิการโดยกระบวนการฉีดขึ้นรูป

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นแบบเท้าเทียมสำหรับผู้พิการโดยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
นักวิจัย : บรรพต ไม้งาม , วราวุธ ภัทโรพงศ์ , ดารณี สุวพันธ์ , วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล , ปิยวิทย์ สรไชยเมธา , ยิ่งสุมาลย์ อาจองค์ , ธวัชชัย จันทร์สอาด , สายชล สมบูรณ์ , บุญเกิด สุวะไชย , สมบูรณ์ อัศวพิชญโชติ , Bunpot Mai-ngam , Waravut Pattaropong , Daranee Suwapan , Wuttipong Rungseesantivanon
คำค้น : Engineering and technology , Injection molding of plastics , Latex , Materials engineering , Plastics , Polymers , Prosthetic foot , Prototypes, Engineering , Rubber , การฉีดขึ้นรูปพลาสติก , การฉีดขึ้นรูปยาง , ต้นแบบ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เท้าเทียม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3460
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เท้าเทียมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำขาเทียมสำหรับผู้พิการขาขาด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้พิการทางกายที่พบมากที่สุด โดยในแต่ละปีรัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการจัดหาเท้าเทียมให้กับผู้พิการเหล่า นี้เป็นเงินจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเท้าเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ในประเทศไทยนั้นมีบางหน่วยงานที่ทำการพัฒนาเท้าเทียมขึ้นมาเช่นกัน แต่คุณภาพยังไม่ได้ตามมาตรฐาน ทั้งในด้านของความทนทานหรือมีน้ำหนักมากเกินไป จึงไม่เป็นที่นิยมใช้ ในส่วนของเท้าเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้น ปัญหาที่พบคือสภาพอากาศที่ร้อนชื้นของประเทศไทย รวมทั้งสภาวะการใช้งานที่แตกต่างกันของผู้พิการไทยกับผู้พิการต่างประเทศ ส่งผลให้เท้าเทียมที่นำเข้ามีอายุการใช้งานสั้นลง ด้วยเหตุนี้การออกแบบ และผลิตต้นแบบเท้าเทียม โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ และสภาวะการใช้งานของผู้พิการไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยในโครงการวิจัยนี้จะทำการศึกษาเพื่อเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้เป็น ส่วนประกอบต่างๆ ในเท้าเทียม การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการคำนวณเพื่อออกแบบเท้าเทียม และแม่พิมพ์เท้าเทียม การผลิตต้นแบบเท้าเทียม ไปจนถึงการนำต้นแบบเท้าเทียมไปทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการ และการทดสอบทางคลินิก เท้าเทียมที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้า และ เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป Prosthetic feet are the important components of lower limb prosthesis for amputees which are the largest group of the physical disabled person. Each year, Thai government spends large amount of budget for the prosthetic feet which mostly are imported. There are a few organizations in Thailand also developed their own prosthetic feet but a quality is still below standard, especially in term of durability and weight, thus, they are not widely used. The imported prosthetic feet also found the problem of shorter life because of different climate and working conditions of Thai and the West. In order to design and produce the prosthetic feet prototype, it is important to consider the tropical climate of Thailand and working conditions of the Thai amputees. This project is to test and select the suitable materials for used in different parts of the prosthetic feet. The components of the feet and mold will be designed using the computer simulation software. The prototype of designed prosthetic feet will then be produced and done both laboratory tests and clinical tests. These developed feet will reduce the cost spending on imported prosthetic feet and will be a starting point to become commercialize in the future.

บรรณานุกรม :