ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสาร Transducer สำหรับเครื่องทำความสะอาดโดย Ultrasonic

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสาร Transducer สำหรับเครื่องทำความสะอาดโดย Ultrasonic
นักวิจัย : นงลักษณ์ ปานเกิดดี , กรกช มีชำนาญ , ชุติมา ตันติเกตุ , Nongluck Pankurddee , Korrakoch Meechumnarn , Chutima Tantigate
คำค้น : Ceramics , Cleaning , Engineering and technology , Lead zirconate titanate , Materials engineering , Scanning electron microscopes , Transducers , Ultrasonic cleaning , ทรานสดิวเซอร์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องทำความสะอาด , เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค , เลดเซอร์โคเนตไททาเนต
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3433
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเตรียมสารเลดเซอร์โคเนตไททาเนต (PZT) ที่มีส่วนผสม Zr/Ti เท่ากับ 52/48 ใช้วิธีทางเซรามิก โดยนำส่วนผสมของ PZT มาเผาที่ 850๐ซ เป็นเวลา 2 ชม. เพื่อให้มีโครงสร้างเป็นเปอรอฟสไกท์, จากนั้นนำผง PZT ที่ผ่านการแคลไซน์มาอัดเป็นชิ้นงานแล้วเผาที่ 1250๐ซ เป็นเวลา 2 ชม. นำตัวอย่างชิ้นงานที่ได้มาเหนี่ยวนำขั้วในอ่างน้ำมันซิลิโคนที่อุณหภูมิ 120๐ซ ภายใต้สนามไฟฟ้า 2 kV/mm เติมตัวเติมชนิด Sr, Ba, Fe, Nb และ Bi ในตัวอย่างเพื่อปรับสมบัติของสาร PZT แล้วทำการศึกษาลักษณะโครงสร้างผลึก พบว่ามีโครงสร้างเป็นเตตระโกนอลและรอมโบฮีดรอลของ PZT จากการศึกษาลักษณะจุลโครงสร้างของสาร PZT โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบขนาดเกรนอยู่ในช่วง 5-15 ไมครอน จากสภาวะการเตรียมที่เหมาะสม สาร PZT เติมด้วย Sr ปริมาณร้อยละ 8 และ Fe ปริมาณร้อยละ 0.4 ให้สมบัติทางไฟฟ้าและทางเพียโซอิเล็กตริกเทียบได้กับสาร PZT7A ที่มีในท้องตลาด สามารถนำไปใช้งานทางด้าน delay line ได้ ส่วนสูตร PZT ที่มีการเติมธาตุแบเรียมในปริมาณร้อยละ 1 และ 15 แสดงสมบัติทางไฟฟ้าและทางเพียโซอิเล็กตริกที่เทียบได้กับสาร PZT5A จากท้องตลาดที่ใช้เป็นสารทรานสดิวเซอร์ในเครื่องทำความสะอาดอัลทราโซนิกส์ PZT at morphotropic phase boundary (MPB) was prepared via conventional ceramic process and the mixture of PZT was calcined at 850๐C for 2 hr to form the perovskite phase. The powder was then pressed into pellets and sintered at 1250๐C for 2 hr. Samples were poled in the silicone oil bath at 120๐C under the electric field of 2 kV/millimeter. Sr, Ba, Fe, Nb and Bi were used as additives. The phase and microstructure of PZT and BaTiO3 sample were examined by an X-ray diffractometer and Scanning Electron Microscope (SEM), respectively. The XRD results exhibited mixture of tetragonal and rhombohedral phase of PZT. SEM pictures illustrated the dense surface and grain size in the range of 5-15 ?m. Electromechanical properties of the sample were evaluated. At the optimum condition, PZT doped with Sr and Fe in the amount of 8% and 0.4% respectively showed the electrical and piezoelectrical properties comparable to the commercial product PZT7A which is suitable for delay line application. Moreover, PZT doped with Ba in the amount of 1% and 15% exhibited the electrical and piezoelectrical properties comparable to the commercial product PZT5A which is suitable for ultrasonic cleaner purposes.

บรรณานุกรม :
นงลักษณ์ ปานเกิดดี , กรกช มีชำนาญ , ชุติมา ตันติเกตุ , Nongluck Pankurddee , Korrakoch Meechumnarn , Chutima Tantigate . (2542). การพัฒนาสาร Transducer สำหรับเครื่องทำความสะอาดโดย Ultrasonic.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นงลักษณ์ ปานเกิดดี , กรกช มีชำนาญ , ชุติมา ตันติเกตุ , Nongluck Pankurddee , Korrakoch Meechumnarn , Chutima Tantigate . 2542. "การพัฒนาสาร Transducer สำหรับเครื่องทำความสะอาดโดย Ultrasonic".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นงลักษณ์ ปานเกิดดี , กรกช มีชำนาญ , ชุติมา ตันติเกตุ , Nongluck Pankurddee , Korrakoch Meechumnarn , Chutima Tantigate . "การพัฒนาสาร Transducer สำหรับเครื่องทำความสะอาดโดย Ultrasonic."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542. Print.
นงลักษณ์ ปานเกิดดี , กรกช มีชำนาญ , ชุติมา ตันติเกตุ , Nongluck Pankurddee , Korrakoch Meechumnarn , Chutima Tantigate . การพัฒนาสาร Transducer สำหรับเครื่องทำความสะอาดโดย Ultrasonic. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2542.