ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องฉีดขึ้นรูปผงโลหะสำหรับชิ้นส่วนรูปร่างซับซ้อน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องฉีดขึ้นรูปผงโลหะสำหรับชิ้นส่วนรูปร่างซับซ้อน
นักวิจัย : เรืองเดช ธงศรี , อัญชลี มโนนุกุล , รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง , ภาณุ เวทยนุกูล , อนันต์ ดาราพันธ์ , สัญชัย มาตา , อรมณี คูวัฒนาชัย , ประยูร หล้าสุดตา , Ruangdaj Tongsri , Anchalee Manonukul , Rungtip Krataitong , Bhanu Vetayanugul , Anan Daraphan , Sunchai Mata , Ornmanee Coovattanachai
คำค้น : Engineering and technology , Injection molding of metals , Metallurgy , Powder metallurgy , การฉีดขึ้นรูปโลหะ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องฉีดขึ้นรูปผงโลหะ , โลหะผง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3400
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุตสาหกรรมโลหะผงของโลกและของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในระยะหลังที่เศรษกิจในตลาดโลกชลอตัว ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการเทคโนโลยีโลหะผงสามารถใช้ทดแทนกระบวนการขึ้นรูป แบบดั้งเดิมที่มีปริมาณผลิตสูงได้อย่างคุ้มค่า สำหรับประเทศไทยเนื่องจากเป็นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยอุตสาหกรรมโลหะผงไทยจะพึ่งพากระบวนการโลหะผงวิทยาแบบดั้งเดิม (Conventional Powder Metallurgy) เป็นหลัก โครงการนี้ตระนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเตรียมพร้อมเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะเป็นที่ต้องการในอนาตคให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย นั่นคือ กระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง ดังนั้นจึงเสนอเพื่อจะพัฒนาสร้างเครื่องต้นแบบของเครื่องฉีดผงโลหะ (metal injection moulding machine) โดยถูกสร้างในประเทศ และ จัดซื้อและติดตั้งเครื่องผสมผงวัสดุและตัวประสาน (granulator) ประโยชน์หลักที่จะได้รับจากโครงการนี้คือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมเทคโนโลยีฉีดขึ้นรูปโลหะผงให้กับ อุตสาหกรรมไทย ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องคือ การเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันแก่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นงานจากผงโลหะไทย การสร้างงานแก่อุตสาหกรรมแม่พิมพ์และแบบพิมพ์ไทย และส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาการฉีดขึ้นรูปวัสดุผง Recently, although the world economic is slowing down, the powder metallurgy industry in the world and Thailand is continuously growing. One of the main reasons is the fact that powder metallurgy process becomes a very attractive alternative forming process due to its cost effectiveness for high volume production. For Thailand, the main reason is the fact that the locally produced powder metallurgy parts are alternative replacement for more expensive imports. This project is aware of the importance of developing and preparing to transfer new potential process, which is metal injection moulding to Thai industry. The project is proposed to develop and build a prototype of a particle injection moulding machine which is fabricated in Thailand and, purchase and install a granulator. The main benefit of the project is the preparation of promoting metal injection moulding technology to Thai industry. Consequently this will lead to increase the competitiveness of Thai powder metallurgy industry, create more jobs for Thai die and mould industry. This is also the initial steps for further research and development projects for particle injection moulding process.

บรรณานุกรม :
เรืองเดช ธงศรี , อัญชลี มโนนุกุล , รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง , ภาณุ เวทยนุกูล , อนันต์ ดาราพันธ์ , สัญชัย มาตา , อรมณี คูวัฒนาชัย , ประยูร หล้าสุดตา , Ruangdaj Tongsri , Anchalee Manonukul , Rungtip Krataitong , Bhanu Vetayanugul , Anan Daraphan , Sunchai Mata , Ornmanee Coovattanachai . (2549). การพัฒนาเครื่องฉีดขึ้นรูปผงโลหะสำหรับชิ้นส่วนรูปร่างซับซ้อน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เรืองเดช ธงศรี , อัญชลี มโนนุกุล , รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง , ภาณุ เวทยนุกูล , อนันต์ ดาราพันธ์ , สัญชัย มาตา , อรมณี คูวัฒนาชัย , ประยูร หล้าสุดตา , Ruangdaj Tongsri , Anchalee Manonukul , Rungtip Krataitong , Bhanu Vetayanugul , Anan Daraphan , Sunchai Mata , Ornmanee Coovattanachai . 2549. "การพัฒนาเครื่องฉีดขึ้นรูปผงโลหะสำหรับชิ้นส่วนรูปร่างซับซ้อน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เรืองเดช ธงศรี , อัญชลี มโนนุกุล , รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง , ภาณุ เวทยนุกูล , อนันต์ ดาราพันธ์ , สัญชัย มาตา , อรมณี คูวัฒนาชัย , ประยูร หล้าสุดตา , Ruangdaj Tongsri , Anchalee Manonukul , Rungtip Krataitong , Bhanu Vetayanugul , Anan Daraphan , Sunchai Mata , Ornmanee Coovattanachai . "การพัฒนาเครื่องฉีดขึ้นรูปผงโลหะสำหรับชิ้นส่วนรูปร่างซับซ้อน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
เรืองเดช ธงศรี , อัญชลี มโนนุกุล , รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง , ภาณุ เวทยนุกูล , อนันต์ ดาราพันธ์ , สัญชัย มาตา , อรมณี คูวัฒนาชัย , ประยูร หล้าสุดตา , Ruangdaj Tongsri , Anchalee Manonukul , Rungtip Krataitong , Bhanu Vetayanugul , Anan Daraphan , Sunchai Mata , Ornmanee Coovattanachai . การพัฒนาเครื่องฉีดขึ้นรูปผงโลหะสำหรับชิ้นส่วนรูปร่างซับซ้อน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.