ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องผ่าผลมังคุดเพื่ออุตสาหกรรมมังคุดส่งออก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องผ่าผลมังคุดเพื่ออุตสาหกรรมมังคุดส่งออก
นักวิจัย : บัณฑิต จริโมภาส , ศุภชาติ สุขารมณ์ , จริงแท้ ศิริพานิช , Bundit Jarimopas , Supachat Sukharomana , Jingtair Siriphanich
คำค้น : Cutting machines , Engineering and technology , Mangosteen , Mechanical and industrial engineering , Mechanical technology , มังคุด , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องผ่าผลมังคุด
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3394
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยและพัฒนานี้เพื่อที่จะออกแบบ สร้าง ทดสอบ และประเมินผลเครื่องผ่าผลมังคุด เพื่อการส่งออกผลมังคุดแช่แข็ง เครื่องผ่าผลมังคุดที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมี 2 แบบ ก) เครื่องผ่าผลมังคุดแบบทำงานด้วยมือประกอบด้วย ฐานทำด้วยเหล็กทรงกระบอกรัศมี 70 มม. สูง 25 มม. แท่นรองรับผลมังคุดทำด้วยยางรูปทรงกระบอกรัศมี 47 มม. ตรงกลางกถูกคว้านครึ่งวงกลมเพื่อให้ผลมังคุดวางอยู่ได้สนิท ชุดใบมีดที่ควบคุมให้ปรบได้ทั้งแนวดิ่งและแนวระดับ ข) เครื่องผ่าผลมังคุดแบบกึ่งอัตโนมัติ ประกอบด้วยมอเตอร์ต้นกำลังขนาด 220 v” 50 Hz. เฟสเดียว ? แรงม้า เกียร์ทดอัตรา 1L20 ชุดเฟืองขับ ชุดใบมีดผ่าลักษณะครึ่งวงรี ฐานกว้าง 2 ซม. สูง 6 ซม. ควบคุมการทำงานด้วยสวิทซ์โซลินนอยด์ขนาด 1กก./ซม. เบ้ายางติดตั้งผลมังคุดที่ถอดปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามขนาดมังคุด และสวิทซ์ Timer การทดลองใช้เครื่องผ่าผลมังคุดแบบทำงานด้วยมือ ผ่ามังคุดปรากฏว่า เครื่องสามารถผ่าได้ 109,107 และ 101 ผล/ชม. สำหรับมังคุดขนาดเล็ก (S) กลาง (M) และใหญ่ (L) รอยผ่าเรียบและเปิดออกได้ง่ายทั้งหมด รอบผ่าไม่บรรจบกันต่ำกว่าร้อยละ 20 เครื่องต้นแบบกึ่งอัตโนมัติที่ได้มี 2 แบบ มีส่วนประกอบหลักเหมือนกันแต่แบบแรกเบ้ายางปรบให้จับผลมังคุดอยู่กับที่ได้ ระหว่างการผ่าโดยไม่ต้องใช้มือคนจับผลมังคุด แบบที่สองจต้องใช้มือคนกดผลมังคุดให้กระชับกับเบ้ายางตลอดการผ่าจากการทดลอง ใช้แบบแรกผ่าผลมังคุดเก็บใหม่จากส่วน 3 ขนาด (เล็ก กลาง ใหญ่) อย่างละ 50 ผล พบว่า เครื่องสามารถเปิดผลมังคุดได้ง่ายทุกผล กว่าร้อยละ 80 ของผลมังคุดที่ถูกผ่ามีรอยผ่าบรรจบกัน ร้อยละ 92 ขึ้นไปของตัวอย่างมีรอยผ่าเรียบ เครื่องผ่ามังคุดแบบที่ 2 สามารถเปิดผลมังคุดที่คุณภาพด้วยกว่า (มังคุดจากตลาดสด) ได้เร็วกว่ากล่าวคือ สำหรับผลมังคุดขนาด S,M และ L สามารถในการเปิดออกได้ 413, 363 และ 377 ผล/ชม. โดยมีรอยผ่า ที่ไม่บรรจบกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ความสามารถในการเปิด ออกได้หมดทุกผล เปิดได้ง่ายในผลเกล็กแต่ผลโตขึ้นจะค่อนข้างยากอนนี้น่าจะเนื่องมากจากความ เสียหายเชิงกลของผลโตที่มีมาจากตลาด การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า เครื่องผ่ามังคุดทั้งสองแบบ ใช้เงินลงทุนเฉพาะค่าวัสดุและแรงงานประมาณ 7,130 บาท/เครื่อง ค่าใช้จ่ายในการผ่ามังคุดต่อมังคุด 100 ผล ไม่เกิน 7.50 บาท This research was to design, construct, test, and evaluate the Mangosteen Cutting Machine (MCM) for mangosteen freezing export industry. The developed MCM was categorized into a) the manually operated type comprising steel cylindrical base of 70 mm. radius and 25 mm. high, 47 mm. cylindrical rubber supporter which was bored hemispherical to hold the fruit firmly during cutting, knife with horizontal and vertical screw control and b) the semi-automatic type comprising then 220 V. 50 Hz 1- Phase ? Hp. Driving motor, 1:20 gear reducer, gearing system, cutting knife of semi-elliptical shape with 2 cm. Wide and 6 cm. Long,. A replaceable rubber seat according to fruit sizes. Timer switch was also included and the knife was controlled by 1 kg./cm. solenoid switch. Testing of the manually-operated MCM revealed that the machine could cut small (S), medium (M), and large (L) mangosteens at the rate of 109, 107 and 101 fruits/hr., respectively. One hundred percentage of smooth cut and cutting operability were obtained. Less than 20% of fruit samples showed not close-loop cut. Two prototypes of semi-automatic MCM with similar principal components were developed. Rubber seat of the first MCM was built to hold mangosteen stationary during cutting without hands while that of the second MCM needed a hand to do so. Cutting experiments with the newly-harvested mangosteen of 3 different sizes (small, medium and large), 50 fruits each showed that the first MCM could cut mangosteen at the capacity of 237 , 214 and 216 fruits/hr. for S, M and L sizes. All fruits were easily operable. More than 80% of the cut mangosteen has close cut. More than 92% of the samples had neat cut. The second MCM could cut mangosteen fruits of lower quality (open-market mangosteen) better than the first MCM, ie, for S, M and L size it could cut mangosteen at the capacity of 413 , 363 and 377 fruits/hr. with no close-loop cut less than 10%. Operability of the cut was 100%. Small fruit could be easily opened while bigger fruits were difficult to open. This might be due to some mechanical damage ingredient to the fruits form the market. Economic study showed that the investment on materials and labor amounting to 7,130 baht to construct a MCM. Expenses on mechanic cutting of 100 mangosteen fruits did not exceed 7.50 baht.

บรรณานุกรม :
บัณฑิต จริโมภาส , ศุภชาติ สุขารมณ์ , จริงแท้ ศิริพานิช , Bundit Jarimopas , Supachat Sukharomana , Jingtair Siriphanich . (2537). การพัฒนาเครื่องผ่าผลมังคุดเพื่ออุตสาหกรรมมังคุดส่งออก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บัณฑิต จริโมภาส , ศุภชาติ สุขารมณ์ , จริงแท้ ศิริพานิช , Bundit Jarimopas , Supachat Sukharomana , Jingtair Siriphanich . 2537. "การพัฒนาเครื่องผ่าผลมังคุดเพื่ออุตสาหกรรมมังคุดส่งออก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บัณฑิต จริโมภาส , ศุภชาติ สุขารมณ์ , จริงแท้ ศิริพานิช , Bundit Jarimopas , Supachat Sukharomana , Jingtair Siriphanich . "การพัฒนาเครื่องผ่าผลมังคุดเพื่ออุตสาหกรรมมังคุดส่งออก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2537. Print.
บัณฑิต จริโมภาส , ศุภชาติ สุขารมณ์ , จริงแท้ ศิริพานิช , Bundit Jarimopas , Supachat Sukharomana , Jingtair Siriphanich . การพัฒนาเครื่องผ่าผลมังคุดเพื่ออุตสาหกรรมมังคุดส่งออก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2537.