ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโฟมกันกระแทกจากแป้งมันสำปะหลัง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโฟมกันกระแทกจากแป้งมันสำปะหลัง
นักวิจัย : ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , สุวิทย์ เอื้อโสภณ , Piyawit Koombhongse , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan , Suvit Ausopron
คำค้น : Engineering and technology , Loose-fill packing , Materials engineering , Polyalkylene glycol , Polymers , Tapioca starch , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , แป้งมันสำะปะหลัง , โพลิเมอร์ , โฟมกันกระแทก
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3376
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โดยปกติเรามักจะใช้โฟมโพลิสไตรีน เศษกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษกล่อง และแป้ง เพื่อช่วยในการกันกระแทกสิ่งของที่บรรจุลงในกล่อง โฟมโพลิสไตรีนหรือโฟมพลาสติกชนิดอื่นๆ มีการใช้กันมากในทางการค้าเนื่องจากโฟมเหล่านี้มีสมบัติการกันกระแทกที่ดี มาก แต่โฟมเหล่านี้อยู่ได้นานโดยไม่ย่อยสลายและสิ้นเปลืองพื้นที่มากเวลาฝังกลบ ความสนใจในการหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ พัฒนาโฟมกันกระแทกที่ทำจากแป้ง เพื่อนำมาใช้แทนโฟมโพลิสไตรีน การวิเคราะห์วัฏจักรผลิตภัณฑ์เป็นการพิจารณาอายุและการใช้พลังงานที่เกี่ยว เนื่องทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการกำจัด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เห็นถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผลการวิเคราะห์วัฏจักรผลิตภัณฑ์พบว่า โฟมแป้งใช้พลังงานทั้งหมดน้อยกว่าโฟมโพลิสไตรีน มีการพัฒนาการผลิตโฟมจากแป้งหลายๆ ชนิดอยู่มาก ทั้งแป้งจากธรรมชาติ รวมถึงแป้งที่มีการดัดแปรโครงสร้างทางเคมี แต่ไม่มีรายงานการผลิตโฟมกันกระแทกจากแป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นแป้งที่ผลิต ได้ในประเทศไทย ในงานวิจัยนี้จะทำการขึ้นรูปโฟมแป้งจากแป้งมันสำปะหลังโดยใช้เครื่องหลอมอัดรีดแบบทั่วไป เพื่อให้โฟมแป้งมีสมบัติในการกันกระแทกสูง (ความสามารถในการถูกอัดและความสามารถในการคืนตัว) จะทำการศึกษาหา polyalkylene glycol ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการปรับปรุงสมบัติการกันกระแทก แทนการใช้โพลิเมอร์ย่อยสลายได้ซึ่งมีราคาแพง Expanded polystyrene (EPS), shredded newspaper and cardboard, and starch are the common materials used to make protective packing products. EPS-based loose-fill foam or similar synthetic resins have been a staple article of commerce due to their excellent cushioning properties. However, they persist in the environment for long period of time and take up considerable space in landfills. Interest in environmentally friendly materials has stimulated development of extruded starch-based foams as replacements for EPS in loose-fill packaging applications. Life cycle analysis (LCA) which looks at the whole life of the product is the approach to analyze the effect of product to the environment. An LCA conducted to compare starch-based loose-fill and EPS-based loose-fill foam revealed that starch-based loose-fill uses less total energy. Many extruded starch-based loose-fills made from both modified and unmodified starch have been developed. However, there is no report on extruded starch-based loose-fills made from tapioca starch which can be produced in Thailand. In this research, the extruded starch-based loose-fills made from tapioca starch will be produced by using conventional extruder. The cushioning properties (bulk compressibility and bulk resiliency) will be optimized by using polyalkylene glycol as modifier instead of expensive biodegradable polymers

บรรณานุกรม :
ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , สุวิทย์ เอื้อโสภณ , Piyawit Koombhongse , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan , Suvit Ausopron . (2552). การพัฒนาโฟมกันกระแทกจากแป้งมันสำปะหลัง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , สุวิทย์ เอื้อโสภณ , Piyawit Koombhongse , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan , Suvit Ausopron . 2552. "การพัฒนาโฟมกันกระแทกจากแป้งมันสำปะหลัง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , สุวิทย์ เอื้อโสภณ , Piyawit Koombhongse , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan , Suvit Ausopron . "การพัฒนาโฟมกันกระแทกจากแป้งมันสำปะหลัง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , สุวิทย์ เอื้อโสภณ , Piyawit Koombhongse , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan , Suvit Ausopron . การพัฒนาโฟมกันกระแทกจากแป้งมันสำปะหลัง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.