ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องฉายแสงเพื่อใช้ในงานทันตกรรม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องฉายแสงเพื่อใช้ในงานทันตกรรม
นักวิจัย : ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , Teerapon Yamwong
คำค้น : Bioengineering , Curing , Dental materials , Engineering and technology , Halogen lamp , Halogenation , ทันตวัสดุ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , หลอดฮาโลเจน , เครื่องฉายแสง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3373
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทันตวัสดุที่ใช้ในการบูรณะฟันในปัจจุบันถูกพัฒนาให้เกิดการแข็งตัวโดยใช้ แสงกระตุ้นปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน ก่อนหน้านี้จะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีเป็นตัวกระตุ้น ซึ่งจะทำได้โดยแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากกันเป็น 2 หลอด ในการใช้งานจึงจะนำมาผสมกันซึ่งทันตแพทย์จะต้องรีบทำการบูรณะฟันก่อนที่ วัสดุจะแข็งตัว เนื่องจากปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันจะเกิดขึ้นทันทีที่ส่วนผสมทั้ง 2 ส่วนผสมกัน ปัจจุบันนี้วัสดุชนิดนี้ก็ยังเป็นที่นิยมใช้กันอยู่มากเนื่องจากอุปกรณ์ในการฉายแสงมีราคาแพง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะออกแบบและสร้างเครื่องฉายแสงที่มี ราคาถูกลงเพื่อใช้ในด้านทันตกรรมด้วยความสะดวกและคล่องตัวขึ้น และช่วยทำให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้วัสดุอุดฟันใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ เครื่องฉายแสงที่จะทำขึ้นประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือส่วนที่ทำหน้าที่ให้กำเนิดแสง โดยจะใช้หลอดฮาโลเจนเป็นแหล่งกำเนิดแสง แสงที่เกิดขึ้นมานี้จะถูกนำมาใช้งานโดยผ่านทางเส้นใยนำแสง และส่วนประกอบที่สองเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับแรงดันที่หลอดฮาโลเจนใช้และวงจรควบคุมเวลาเพื่อใช้ตั้งเวลาใน การฉายแสง หลังจากนั้นจะนำเครื่องที่ได้นี้มาทำการทดสอบกับวัสดุทางทันตกรรมที่แข็งตัว เมื่อถูกแสงในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 470 nm เพื่อทดสอบการทำงานของเครื่องนี้ก่อนนำไปใช้งานจริง Curing system of restorative dental materials has been develped to a visible light cured system since self cured system, two-plate system, has major disadvantage of a limited working time. However, self cured system is steill midely used because of the high cost of curing-lights. Therefore, this project aims to design and invent a compact and low cost curing-lights for dental application. This apparatus will consistes of two main parts ;1) a light-emitter using a halogen lamp, the emitted light is used by passing through optic fibres; 2) an electronic circuit for controlling the voltage and application time. This equipment will be tested for specification comparing with commercially available curing-lights. Finally, it will be clinically evaluated with light cured composites and adhesives.

บรรณานุกรม :
ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , Teerapon Yamwong . (2539). การพัฒนาเครื่องฉายแสงเพื่อใช้ในงานทันตกรรม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , Teerapon Yamwong . 2539. "การพัฒนาเครื่องฉายแสงเพื่อใช้ในงานทันตกรรม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , Teerapon Yamwong . "การพัฒนาเครื่องฉายแสงเพื่อใช้ในงานทันตกรรม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. Print.
ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , Teerapon Yamwong . การพัฒนาเครื่องฉายแสงเพื่อใช้ในงานทันตกรรม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2539.