ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาออกแบบและผลิตชิ้นส่วนโลหะแผ่นสำหรับ Composite Automotive Parts

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาออกแบบและผลิตชิ้นส่วนโลหะแผ่นสำหรับ Composite Automotive Parts
นักวิจัย : สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , ปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ , ยศกร ประทุมวัลย์ , สุธี โอฬารฤทธินันท์ , เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล , ธนสาร อินทรกำธรชัย , ชัยวิวัฒน์ เกยูรธำมรงค์ , Suwat Jirathearanat , Wiroj Limtrakarn , Piyapong Premvaranon , Yotsakorn Pratumwal , Sutee Olarnrithinun , Thanasan Intarakumthornchai , Chaiwiwat Kayoontammarong
คำค้น : Alloys , Automotive parts , Composite materials , Engineering and technology , Materials engineering , งานโลหะ , ชิ้นส่วนรถยนต์ , วัสดุเชิงประกอบ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3364
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การใช้วัสดุน้ำหนักเบาเพื่อใช้ในการผลิตเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานในภาค อุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มมีแนวโน้มมากขึ้น วัสดุ Composite ซึ่งเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยพลาสติกและโลหะแผ่นเสริมแรงได้เริ่มนำมาใช้ใน อุตสาหกรรมภายในประเทศ แต่ปัญหาหลักในการพัฒนาชิ้นส่วน Composite คือระยะเวลาการพัฒนาออกแบบและผลิตที่ยาวนานไม่ทันต่อความต้องการของตลาด ในส่วนของการพัฒนาการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนโลหะแผ่นมีสิ่งที่ต้องพิจารณา อยู่สองประการคือ 1) ชิ้นส่วนโลหะแผ่นเหล่านี้ต้องมีน้ำหนักที่เบาแต่มีความแข็งแรงเพียงพอในการ เป็นโครงสร้างของ Composite Part และอาจรวมไปถึงการมีจำนวนของชิ้นส่วนโลหะแผ่นที่ลดน้อยลงเพื่อลดความยุ่งยาก ในการผลิตในขั้นตอนสุดท้ายแบบ Reactive Injection Molding และ 2) แม่พิมพ์ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะแผ่นเหล่านี้จะต้องทำการออกแบบให้มีความ แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับกับชิ้นส่วนโครงสร้างที่ทำจากโลหะแผ่นรูปลักษณ์ใหม่ๆ จากข้อพิจารณาเบื้องต้นซึ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาในการออกแบบและผลิตของชิ้น ส่วนโครงสร้างโลหะแผ่น ดังนั้นเป้าหมายของโครงการคือ พัฒนาขั้นตอนการออกแบบและผลิตที่ใช้การขึ้นรูปโลหะแผ่นสำหรับชิ้นส่วนเหล่า นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ CAD/CAE ในโครงการวิจัยจึงได้เสนอหลักการในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 1. การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ สำหรับวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นส่วนโลหะแผ่น เพื่อช่วยออกแบบชิ้นส่วนเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมในด้านขนาด จำนวน และน้ำหนัก 2. การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ สำหรับการออกแบบการขึ้นรูปโลหะแผ่น เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ 3. การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อหาความเค้นที่เกิดขึ้นบนชิ้นส่วน Composite Part ดำเนินการทดลองที่ใช้เทคนิค Photoelasticity ด้วยการเคลือบสารใสลงบนชิ้นงาน เพื่อหาความเค้นที่เกิดขึ้นขณะใช้งานจริง Light-weight automotive parts such as plastic-metal composite parts have been utilized more and more in the world automotive industry for obvious reasons. The automotive industry in Thailand has also been producing these composite parts for many years. However, the development cycle of these parts often takes a long time. There are two main challenges in developing these parts: a) the sheet metal parts, which are the inner structures of composite parts, have to be designed and stamped such that they have minimum number of parts and minimum complexity as this will reduce the total part weight and difficulty in manufacturing, b) the stamping dies have to be designed such that they produce sound parts with accuracy. To response to the problems stated above, the main goal of this proposal is to develop efficient methodologies for designing and manufacturing sheet metal structural parts for composite automotive part technology. The main activities of this project can be summarized as follows: 1. Apply CAD/CAE systems to design, analyze, and optimize the sheet metal structure parts such that they have proper dimensions, shapes, and light weights for any given composite automotive parts 2. Apply CAE to analyze the sheet metal forming process as to properly design both process parameters and necessary stamping dies with accuracy 3. Analyze loading capability of the composite parts by CAE and verify the stress predictions by Photoelasticity technique experimentally

บรรณานุกรม :