ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการแนะนำและค้นหาแบริ่งมาตรฐาน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการแนะนำและค้นหาแบริ่งมาตรฐาน
นักวิจัย : อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม , ธนัญชัย จำนงค์ภักดี
คำค้น : Bearings (Machinery) , Databases , Information storage, retrieval and management , Information, computing and communication sciences , ฐานข้อมูล , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , แบริ่ง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3349
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การออกแบบและการใช้แบริ่ง (Bearings) หรือตลับลูกปืน ในเครื่องจักรกลประเภทต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญอยู่หลายส่วน เช่น ความเที่ยงตรง แรงรับของแบริ่ง ความสามารถในการหล่อลื่น เป็นต้น ในทางปฏิบัติในปัจจุบัน มีการเลือกใช้ชนิดและขนาดของแบริ่งที่เหมาะสมกับงาน จากแคตตาล็อกของผู้จัดจำหน่าย ซึ่งแต่ละผู้จัดจำหน่ายก็มีรูปแบบและการนำเสนอข้อมูลในแคตตาล็อกเป็นของตน เอง และอาจแตกต่างกับแคตตาล็อกของผู้จัดจำหน่ายรายอื่น ทำให้การเลือกใช้แบริ่งค่อนข้างยุ่งยากและเสียเวลา โดยเฉพาะเมื่อต้องพิจารณาและค้นหาชนิดและขนาดของแบริ่งที่ต้องการ จากแคตตาล็อกหลาย ๆ เล่ม นอกจากนี้ ในงานออกแบบชิ้นหนึ่ง ๆ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนชิ้นงาน และแนวคิดในรูปแบบของตัวงาน อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในการเปลี่ยนที่กระทบต่อชิ้นส่วนแบริ่ง แต่ละครั้ง นักออกแบบอาจต้องเริ่มต้นใหม่ จากการเปิดแคตตาล็อก ค้นหาชนิดและขนาดที่เหมาะสมใหม่ จึงจะดำเนินงานออกแบบได้ต่อไป โครงการนี้จึงนำเสนอขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วยในกระบวนการเลือกใช้ชนิดและขนาดของแบริ่งมาตรฐานต่าง ๆ แบบออนไลน์ ซึ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะช่วยให้การเลือกใช้และการเปรียบเทียบแบริ่งจาก แหล่งต่าง ๆ เป็นไปได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการเลือกหาชิ้นส่วน และการดำเนินการในกิจกรรมการออกแบบโดยรวมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ Bearing design in mechanical machines requires many considerations (such as precision, bearing loads etc.) and hence is one of critical elements that the designers normally pay particular attention for. Presently, bearings (sizes and types) are chosen manually from offline catalogues. This often results in delays during the design activities considering when there are continuing changes on the design. These changes happen because, as common to the design nature, uncertainty on the design arises all the times, there are conflicting issues, or design requirements are adjusted. At each change, the designer may have to repeat the following activities: referring back to catalogues, selecting new types/sizes of bearing and continuing his/her design task until all the issues are satisfied. In this project, it is proposed to develop and implement a computer program that captures such bearing selection process. The program will provide immediate recommendation to designers the bearing parts that are both suitable to particular design tasks and available as standard components (the parts can be ordered from suppliers). By performing the selection online, this eliminates uncertainty of standard part availability and the design task can be carried out more quickly.

บรรณานุกรม :
อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม , ธนัญชัย จำนงค์ภักดี . (2547). โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการแนะนำและค้นหาแบริ่งมาตรฐาน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม , ธนัญชัย จำนงค์ภักดี . 2547. "โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการแนะนำและค้นหาแบริ่งมาตรฐาน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม , ธนัญชัย จำนงค์ภักดี . "โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการแนะนำและค้นหาแบริ่งมาตรฐาน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม , ธนัญชัย จำนงค์ภักดี . โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการแนะนำและค้นหาแบริ่งมาตรฐาน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.