ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือวัดความแข็งแรงขณะถูกยืดดึงพลาสติกหลอม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือวัดความแข็งแรงขณะถูกยืดดึงพลาสติกหลอม
นักวิจัย : จิตติ์พร เครือเนตร , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , Jittiporn Kruenate , Teerapon Yamwong
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , MTEC-built melt strength tester , Polymers , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องมือวัดความแข็งแรง , โพลิเมอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3334
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในช่วงระยะเวลา 20ปีที่ผ่านมา ความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมความสามารถในการถูก ยืดดึงของโพลิเมอร์ขณะหลอมกลายมาเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยเทคนิคในการผลิตที่ต้องผ่านขั้นตอนการไหลแบบยืดดึงขณะโพลิเมอร์หลอมทั้งสิ้น กระบวนการผลิตดังกล่าวได้แก่ การขึ้นรูปแบบเป่า การฉีด การฉีดไฟเบอร์ การไหลของโพลิเมอร์หลอมผ่านหัวไดน์ในกระบวนการฉีด เป็นต้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนหลักในการอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกที่สำคัญ ของวงการผลิตพลาสติกทั้งไทยและต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกันปัญหาหลักที่นักวิจัยและนักอุตสาหการประสบในปัจจุบัน ได้แก่ความยากในการควบคุม สภาวะของการไหลแบบยืดดึงให้คงที่ ซึ่งไม่ง่ายนักในทางปฏิบัติจริง การควบคุมสภาวะในขณะยืดดึงให้คงที่นี้จะส่งผลไปถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ คุณภาพเพื่อหาความสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์อีกด้วย ข้อจำกัดที่สำคัญที่ละเลยไม่ได้อีกข้อหนึ่งก็คือ เครื่องมือที่วัดค่าความแข็งแรงของโพลิเมอร์หลอมในขณะยืดดึงโดยตรงนั้นมี ราคาที่แพงมากและต้องนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับความสามารถและความหลากหลายในการนำมาใช้งานจึงไม่คุ้มทุน ต่อการลงทุนเพื่อซื้อเครื่องที่มีขายในปัจจุบัน จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่การวัดค่าของสมบัติความแข็งแรงของโพลิเมอร์ในขณะ ถูกยืดดึงโดยตรงนี้ไม่เป็นที่แพร่หลายทั้งในวงการอุตสาหกรรม ดังนั้นจุดประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือ การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดค่าความแข็งแรงขณะถูกยืดดึงของโพลิเมอร์ ได้โดยตรงโดยที่เครื่องต้องมีศักยภาพค่อนข้างสูงและราคาถูกเมื่อเทียบกับ เครื่องมือวัดที่มีขายกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและเป็นเครื่องที่ผลิตใน ต่างประเทศเท่านั้น เครื่องที่สร้างขึ้นนี้จะถูกใช้ในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อนำค่าที่วัดได้ไป ประยุกต์ใช้ค่าที่ใช้จริงในระดับอุตสาหกรรม เครื่องดังกล่าวได้มีการสร้างขึ้นให้มีความง่ายในการตั้งค่าตัวแปรเพื่อใช้ วัด โดยใช้แนวความคิดเดียวกับเครื่องวัดความแข็งแรงของชิ้นงานขณะเป็นของ แข็ง(Tensile tester) เครื่องที่สร้างขึ้นได้ใช้ชื่อว่า MTEC-built melt strength tester เพื่อเป็นการทดสอบว่าเครื่อง MTEC-built melt strength tester นี้มีความสามารถเท่าเทียมกับมาตรฐานสากลที่กำหนด จึงได้มีการสอบเทียบเครื่องมือและใช้ในการวัดค่าความแข็งแรงของโพลิเมอร์ หลอมที่เติมสารเติมแต่งชนิดโลหะออกไซด์ขนาดอนุจุลภาคชนิดต่างๆ โดยเครื่องจะทำการคำนวณค่าความหนืดขณะหลอมและค่าความแข็งแรงที่จุดขาดออกมา อัตโนมัติ ซึ่งความสามารถในการทำงานของเครื่องนี้จะถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์PCและ ข้อมูลที่วัดได้จะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลทางดิจิตอลอัตโนมัติ ทั้งยังได้ใช้ความก้าวหน้าทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างรูปแบบ จำลอง (computer simulation) ของความแข็งแรงขณะหลอมโพลิเมอร์เพื่อเปรียบเทียบกับ ค่าที่วัดได้จริงจากเครื่อง MTEC-built melt strength tester Knowledge of the elongational behavior of polymer melts is extremely important due to the industrial relevance of elongational flows in common processing techniques and sequences such as blow molding, film molding, film blowing, fibre spinning, melt flow through elongational dies and injection mould filling. One of the main problems both researchers and industrialists come across is the fact that steady-state elongational flows are not easy to generate and maintain experimentally. This fact limits the extent to which one can characterize the materials and, therefore, the degree of optimization of the productive process. Another limitation for direct measuring the elongational behavior of the polymer melts is the commercially available rheometer for determining the elongational flow is very expensive. In this project, a construction to a novel controlled rate elongational rheometer is proposed in order to produce a cheap, easy to set-up, flexible elongational rheometer. This is based on the conventional tensile tester machine and makes use of the accurate velocity control and force measurement possibilities of the MTEC-built melt strength tester. The feasibility of the modification will be discussed and confirmed, resulted being presented for different types of a molten nanoparticles filled polymer films. These include the calculation of uniaxial elongational viscosity and a study of rupture conditions. The MTEC-built Melt Strength Tester is also useful tool for predicting the elongational behavior of model polymer melts, which are arrived from computer simulation. The computer simulation is a rapidly growing technique, which is applied to ensure that the experimental data obtained from the MTEC-built machine correct and to be proven. The extension of these techniques to nanosized particle filled composites is a logical step, and one that result in great benefits to the chemical and manufacturing industries.

บรรณานุกรม :
จิตติ์พร เครือเนตร , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , Jittiporn Kruenate , Teerapon Yamwong . (2551). การพัฒนาเครื่องมือวัดความแข็งแรงขณะถูกยืดดึงพลาสติกหลอม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จิตติ์พร เครือเนตร , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , Jittiporn Kruenate , Teerapon Yamwong . 2551. "การพัฒนาเครื่องมือวัดความแข็งแรงขณะถูกยืดดึงพลาสติกหลอม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จิตติ์พร เครือเนตร , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , Jittiporn Kruenate , Teerapon Yamwong . "การพัฒนาเครื่องมือวัดความแข็งแรงขณะถูกยืดดึงพลาสติกหลอม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
จิตติ์พร เครือเนตร , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , Jittiporn Kruenate , Teerapon Yamwong . การพัฒนาเครื่องมือวัดความแข็งแรงขณะถูกยืดดึงพลาสติกหลอม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.