ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
นักวิจัย : อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ตะวัน สุขน้อย , วรรณี ฉินศิริกุล , ดวงพร ศิริกิตติกุล , วาณี ชนเห็นชอบ , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , วราวุธ ภัทโรพงศ์ , Asira Fuongfuchat , Tawan Sooknoi , Wannee Chinsirikul , Doungporn Sirikittikul , Vanee Chonhenchob , Surapich Loykulnant , Waravut Pattaropong
คำค้น : Copolymers , Engineering and technology , Materials engineering , Plastic films , Polymers , ฟิล์มพลาสติก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โพลิเมอร์ผสม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3325
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเก็บรักษาผักและผลไม้ให้คงความสดและรักษาคุณภาพไว้ได้นานนั้น จะต้องอาศัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม นอกจากการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแล้ว การกำจัดก๊าซเอทิลีนในบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์เป็นวิธีการสำคัญอีกอันหนึ่ง ที่จะช่วยชะลอการสุกและการเน่าเสียก่อนเวลาไว้ได้ เนื่องจากก๊าซดังกล่าวซึ่งเป็นฮอร์โมนเร่งการเติบโตของพืชมักส่งผลให้เกิด การเสื่อมสภาพของผลิตผลอย่างต่อเนื่องและรุนแรง บรรจุภัณฑ์ที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนจากบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์จะสามารถ ช่วยยืดอายุของผลิตผลสดได้ โดยเฉพาะผลิตผลที่ไวต่อก๊าซเอทิลีน เช่น ผลไม้ ผักใบเขียว พืชสมุนไพร และดอกไม้สด ยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลให้สามารถเก็บรักษาผลิตผลดังกล่าวร่วมกับผลิตผล ประเภทอื่นได้ ทำให้การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถคง ความสดของผลิตผลเหล่านี้จนถึงมือผู้บริโภค โครงการนี้จึงมุ่งที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนได้ โดยอาศัยการดูดซับของสารดูดซับที่ผสมลงในเนื้อพลาสติก การพัฒนาดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาสารดูดซับที่มีประสิทธิภาพในการ ดูดซับและเลือกดูดซับก๊าซเอทิลีนสูง ตลอดจนถึงการเลือกใช้พอลิเมอร์ที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีพอลิเมอร์ผสม (polymer blend technology) และเทคโนโลยีการขึ้นรูปในการพัฒนาฟิล์มพลาสติกที่มีโครงสร้างเอื้อต่อการดูด ซับของสารดูดซับที่เติมเข้าไป รวมถึงการศึกษาลักษณะการบรรจุผลิตผลที่สนใจในการที่จะใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอ คทีฟประเภทดังกล่าวในการกำจัดก๊าซเอทิลีนในบรรยากาศภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ Preserving freshness and keeping quality of fresh produces can be efficiently carried out via proper postharvest management practice, including low temperature storage and high humidity control. Removal of ethylene gas from storage and handling environment is one of the effective ways to slow down a ripening process and retard the deterioration. Ethylene gas is a plant hormone that is effective in minute level (ppb-ppm) and frequently causes the major problems in fresh produce handling. Packaging film that is capable of removing ethylene gas should be beneficial to storage and handling system of fresh produces, especially, ethylene sensitive commodities, i.e., fruits, leafy greens, herbs and cut flowers. These particular packages can, moreover, protect the produces from accelerated deterioration occuring in the mixed load. Consequently, the proposed research work aims to develop active packaging film containing ethylene-absorbing agent. The development will, therefore, cover the enhancement of ethylene adsorption of active agents, material selection, and the utilization of polymer blend technology together with polymer processing in optimizing ethylene adsorption performance of the package. The work also includes the packaging test of selected fresh produces to define the applicability of the film developed.

บรรณานุกรม :
อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ตะวัน สุขน้อย , วรรณี ฉินศิริกุล , ดวงพร ศิริกิตติกุล , วาณี ชนเห็นชอบ , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , วราวุธ ภัทโรพงศ์ , Asira Fuongfuchat , Tawan Sooknoi , Wannee Chinsirikul , Doungporn Sirikittikul , Vanee Chonhenchob , Surapich Loykulnant , Waravut Pattaropong . (2549). การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ตะวัน สุขน้อย , วรรณี ฉินศิริกุล , ดวงพร ศิริกิตติกุล , วาณี ชนเห็นชอบ , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , วราวุธ ภัทโรพงศ์ , Asira Fuongfuchat , Tawan Sooknoi , Wannee Chinsirikul , Doungporn Sirikittikul , Vanee Chonhenchob , Surapich Loykulnant , Waravut Pattaropong . 2549. "การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ตะวัน สุขน้อย , วรรณี ฉินศิริกุล , ดวงพร ศิริกิตติกุล , วาณี ชนเห็นชอบ , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , วราวุธ ภัทโรพงศ์ , Asira Fuongfuchat , Tawan Sooknoi , Wannee Chinsirikul , Doungporn Sirikittikul , Vanee Chonhenchob , Surapich Loykulnant , Waravut Pattaropong . "การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ตะวัน สุขน้อย , วรรณี ฉินศิริกุล , ดวงพร ศิริกิตติกุล , วาณี ชนเห็นชอบ , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , วราวุธ ภัทโรพงศ์ , Asira Fuongfuchat , Tawan Sooknoi , Wannee Chinsirikul , Doungporn Sirikittikul , Vanee Chonhenchob , Surapich Loykulnant , Waravut Pattaropong . การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.