ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการผลิตไฮดรอกซีอาปาไทต์สังเคราะห์และวัสดุไบโอกลาสเซรามิกส์ เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการผลิตไฮดรอกซีอาปาไทต์สังเคราะห์และวัสดุไบโอกลาสเซรามิกส์ เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก
นักวิจัย : นฤภร มนต์มธุรพจน์ , Naruporn Monmaturapoj
คำค้น : Bioglass Ceramics , Biomedical materials , Bone substitutes , Bones , Ceramics , Ceramics in medicine , Engineering and technology , Hydroxyapatite , Materials engineering , กระดูก , วัสดุทดแทนกระดูก , วัสดุทางการแพทย์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซรามิกในการแพทย์ , เซรามิกไฮดรอกซีอะพาไทต์ , ไบโอกลาสเซรามิก , ไฮดรอกซีอะพาไทต์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3280
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับทดแทนกระดูกในประเทศไทยเริ่มมีการ ยอมรับและใช้ในวงการแพทย์ไทยมาเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่วัสดุเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อและนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคา แพง ในขณะที่การผลิตและใช้งานวัสดุทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮดรอกซีอาปาไท ต์ ที่ผลิตจากกระดูกวัว/ควาย ซึ่งพัฒนาและปรับปรุงการผลิตโดยคณะนักวิจัยไทยรวมถึงคณะนักวิจัยของศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเพื่อใช้งานยังไม่แพร่หลายมากนัก อันสืบเนื่องมาจากข้อจำกัดของวัสดุเอง เช่น ความสามารถในการขึ้นรูปตามที่แพทย์ต้องการ ความสามารถในการควบคุมสมบัติเชิงกล และขั้นตอนการผลิตที่เป็นมลพิษทางอากาศอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติ งานและผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อเปรียบเทียบกับไฮดรอกซีอาปาไทต์ที่ได้จากการสังเคราะห์ซึ่งสามารถควบ คุมสมบัติเชิงกล กระบวนการผลิตและมลภาวะทางอากาศได้ ดังนั้นการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอาปาไทต์ขึ้นใช้เองอาจช่วยลดข้อจำกัดของไฮดรอก ซีอาปาไทต์จากกระดูกวัว/ควาย สืบเนื่องจากในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีรายงานการศึกษาวิจัยวัสดุทางการแพทย์นอกเหนือจากไฮดรอกซีอาปาไทต์ ซึ่งได้แก่ ไบโอกลาส และ ไบโอกลาส เซรามิกส์ โดยวัสดุทั้งสองประเภทนี้มีสมบัติเชิงกล และความเข้ากันทางชีวภาพที่ดีเช่นกัน แต่วัสดุดังกล่าวยังไม่มีการแนะนำเข้าสู่สาระบบวัสดุการแพทย์หรือเป็นที่ยอม รับสำหรับวงการแพทย์ในเมืองไทย ดังนั้นงานวิจัยโครงการนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัสดุทางการแพทย์สำหรับ การทดแทนกระดูก ซึ่งเป็นวัสดุทางเลือกใหม่ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไฮดรอกซีอาปาไทต์ ทั้งคุณสมบัติเชิงกลและความเข้ากันทางชีวภาพ ที่เรียกว่า Chain Silicate Glass Ceramics เพื่อให้แพทย์มีทางเลือกสำหรับเลือกใช้วัสดุการแพทย์ได้อย่างกว้างขวางขึ้น โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อศึกษาการเตรียมสังเคราะห์และวิเคราะห์ไฮดรอกซี อาปาไทต์และไบโอกลาสเซรามิกส์ชนิดผงเพื่อใช้ในการขึ้นรูปร่างตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน Recently, bioceramics have been accepted and widely used in biomedical applications in Thailand, especially the applications of Hydroxyapatite (HA) as a bone substitution (non-load bearing) because of good biocompatibility and osteoconductivity. Most of HA used in Thailand are imported with a high cost. Therefore, the idea of HA produced from bovine bones has been introduced to reduce the cost. As we known there are many research groups in Thailand including the research group in MTEC are attempting to investigate and improve this route to achieve a high efficient HA. However, the use of bovine bone HA is not widely accepted due to the limitations of controlling the physical and mechanical properties as well as impurity from the processing route of bovine bones. Beside the air pollution (side effect) occurred during processing might be affected to producer’s health and environment in the laboratory. Synthesized HA is rather simple to control the physical and mechanical properties including processing route and environment with respect to bovine bone HA. Therefore, synthesized HA might be another option to be investigated for used as a bone substitution. In the past decade the studies of bioglasses and bioglass ceramics (i.e. apatite-wollastonite glass ceramics) have been investigated and widely accepted due to their good biocompatibility and osteoconductive to a human body reviewed in more detail elsewhere. However, these biomaterials have not been introduced or used in biomedical application field in Thailand yet. Therefore, the aim of this project is to prepare and characterize synthesized HA and the new bioglass ceramics so–called chain silicate glass ceramics as optional bone substitution materials apart from HA by bovine bones for solid freeform fabrication.

บรรณานุกรม :
นฤภร มนต์มธุรพจน์ , Naruporn Monmaturapoj . (2550). การพัฒนาการผลิตไฮดรอกซีอาปาไทต์สังเคราะห์และวัสดุไบโอกลาสเซรามิกส์ เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นฤภร มนต์มธุรพจน์ , Naruporn Monmaturapoj . 2550. "การพัฒนาการผลิตไฮดรอกซีอาปาไทต์สังเคราะห์และวัสดุไบโอกลาสเซรามิกส์ เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นฤภร มนต์มธุรพจน์ , Naruporn Monmaturapoj . "การพัฒนาการผลิตไฮดรอกซีอาปาไทต์สังเคราะห์และวัสดุไบโอกลาสเซรามิกส์ เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
นฤภร มนต์มธุรพจน์ , Naruporn Monmaturapoj . การพัฒนาการผลิตไฮดรอกซีอาปาไทต์สังเคราะห์และวัสดุไบโอกลาสเซรามิกส์ เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.