ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมฐานความรู้ในการเลือกอลูมิเนียมผสมสำหรับงานหล่อ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมฐานความรู้ในการเลือกอลูมิเนียมผสมสำหรับงานหล่อ
นักวิจัย : ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล , วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , บัญชา ธนบุญสมบัติ , Narong Sirilertworakul , Wuttipong Rungseesantivanon , Buncha Thanaboonsombut
คำค้น : Aluminum oxide , Databases , Information storage, retrieval and management , Information system , Information, computing and communication sciences , Metal castings , การหล่อ , ฐานข้อมูล , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อลูมิเนียม , อะลูมินา , เหล็กหล่อ , โลหะ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3271
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนงานหล่อเพื่อให้ได้คุณภาพดีทั้งทาง กายภาพและทางวิศวกรรมโดยมีราคาต่ำนั้น มี 2 ประการ ประการแรกชิ้นส่วนต้องได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในงานหล่อตั้งแต่เริ่มต้น ประการที่สอง ต้องมีการเลือกใช้วัสดุและเทคนิคการผลิตที่เหมาะสม ปัจจัยทั้ง 2 นี้ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพราะการออกแบบชิ้นส่วนงานหล่อให้ได้ดี ขึ้นกับความรู้ในเรื่องวัสดุและขบวนการหล่อที่เลือกใช้ด้วย โดยทั่วไปผู้ออกแบบมักจะมีความรู้เบื้องต้นในเทคโนโลยีการหล่อเท่านั้น ซึ่งทำให้ไม่สามารถออกแบบชิ้นส่วนงานหล่อโดยปราศจากคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในงานหล่อ หรืออ้างถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วนสำหรับงานหล่อก็ยากแก่การค้นหาเพราะ ความชำนาญหลาย ๆ อย่างซึ่งได้ จากการสั่งสมประสบการณ์การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่ได้มีการจด บันทึกเป็นงานวิชาการโครงการนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมฐานความรู้สำหรับการเลือกอลูมิเนียม ผสมสำหรับ งานหล่อ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนงานหล่อ Two important factors are basic to the production of castings with optimum physical and engineering properties at the lowest cost. One is that the component should be designed as a casting from the outset. The other is the correct selection of alloy and manufacturing technique. These requirements are related since correct casting design depends on prior knowledge of the alloy and manufacturing process to be used. Most designers have only rudimentary knowledge of casting technology and cannot design for casting without continual reference to experts in foundries or research in the literature for the appropriate guidance. Information is also difficult to obtain for foundrymen because much of the know-how, based on practice over many years, is not recorded in technical literature. The aim of this project is to develop a knowledge base for aluminium alloys selection for casting in order to provide an aid suitable for both the design and manufacture of castings.

บรรณานุกรม :
ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล , วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , บัญชา ธนบุญสมบัติ , Narong Sirilertworakul , Wuttipong Rungseesantivanon , Buncha Thanaboonsombut . (2547). การพัฒนาโปรแกรมฐานความรู้ในการเลือกอลูมิเนียมผสมสำหรับงานหล่อ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล , วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , บัญชา ธนบุญสมบัติ , Narong Sirilertworakul , Wuttipong Rungseesantivanon , Buncha Thanaboonsombut . 2547. "การพัฒนาโปรแกรมฐานความรู้ในการเลือกอลูมิเนียมผสมสำหรับงานหล่อ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล , วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , บัญชา ธนบุญสมบัติ , Narong Sirilertworakul , Wuttipong Rungseesantivanon , Buncha Thanaboonsombut . "การพัฒนาโปรแกรมฐานความรู้ในการเลือกอลูมิเนียมผสมสำหรับงานหล่อ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล , วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , บัญชา ธนบุญสมบัติ , Narong Sirilertworakul , Wuttipong Rungseesantivanon , Buncha Thanaboonsombut . การพัฒนาโปรแกรมฐานความรู้ในการเลือกอลูมิเนียมผสมสำหรับงานหล่อ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.