ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ในการชะลอการปลดปล่อยสารชีวภาพเพื่อกำจัดวัชพืช

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ในการชะลอการปลดปล่อยสารชีวภาพเพื่อกำจัดวัชพืช
นักวิจัย : จิตติ์พร เครือเนตร , ธนาวดี ลี้จากภัย , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล , สุนทรี ศิรรัตน์ประภา , Jittiporn Kruenate , Thanawadee Leejarkpai , Sakchai Wittaya-areekul , Suntaree Siraratprapa
คำค้น : Allelopathy , Biodegradable plastics , Engineering and technology , Materials engineering , Metabolites , Pesticides , Polymers , Weeds , การควบคุมการปลดปล่อย , วัชพืช , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , หญ้า
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3265
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทุกๆ ปี เกษตรกรต้องประสพกับปัญหาการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมากจากการ ทำลายของโรคพืช เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา แมลงศัตรูพืช หรือวัชพืช การใช้ยาปราบวัชพืชที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถช่วยในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพ ของผลผลิตได้เป็นอย่างดี แต่เกษตรกรก็ต้องประสพกับปัญหาที่ตามมา ได้แก่ ปัญหาสารตกค้าง ปัญหาการดื้อยา ปัญหาการเสียสมดุลของระบบนิเวศน์วิทยา และปัญหาการกำจัดของเสีย พืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมได้เป็น อย่างดีเพื่อให้เกิดกลไกการป้องกันตัวจากปัญหาข้างต้น โดยการผลิตสาร Secondary Metabolite ซึ่งสารดังกล่าวหลายชนิดมีฤทธิ์ Allelopathy สารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิดเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในการใช้ประโยชน์ทาง ด้านการเกษตร การศึกษานี้จะเน้นการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ด วัชพืชตระกูลหญ้าและฤทธิ์การไล่แมลง จากนั้นพัฒนาสารสกัดที่มีฤทธิ์เป็นตำรับชนิดควบคุมการปลดปล่อยที่ออกฤทธิ์ ได้นาน และทดสอบประสิทธิภาพของตำรับที่ได้ในหลอดทดลองและในแปลงทดลองขนาดเล็ก Farmers annually endure significant crop losses due to plant pathogenic bacteria and fungi, insects and weeds. Modern herbicides have improved yields and quality of many agricultural products, but have undesirable side effects such as residual contamination, resistance, ecosystem impairments and waste generation. Plants have physical adaptations for defense and produce wide spectrum of secondary metabolites, some of which are active allelopathic agents. The natural products are attractive source of potential new agrochemicals. This study focuses on the screening for inhibition of seedling and weed growth and insect repellent property of these extracts. The formulation of these plant extracts into rate controlling matrix rod will be developed. These formulations will be tested in vitro and in a small-scale field for their efficacy of weed control

บรรณานุกรม :
จิตติ์พร เครือเนตร , ธนาวดี ลี้จากภัย , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล , สุนทรี ศิรรัตน์ประภา , Jittiporn Kruenate , Thanawadee Leejarkpai , Sakchai Wittaya-areekul , Suntaree Siraratprapa . (2552). การพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ในการชะลอการปลดปล่อยสารชีวภาพเพื่อกำจัดวัชพืช.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จิตติ์พร เครือเนตร , ธนาวดี ลี้จากภัย , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล , สุนทรี ศิรรัตน์ประภา , Jittiporn Kruenate , Thanawadee Leejarkpai , Sakchai Wittaya-areekul , Suntaree Siraratprapa . 2552. "การพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ในการชะลอการปลดปล่อยสารชีวภาพเพื่อกำจัดวัชพืช".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จิตติ์พร เครือเนตร , ธนาวดี ลี้จากภัย , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล , สุนทรี ศิรรัตน์ประภา , Jittiporn Kruenate , Thanawadee Leejarkpai , Sakchai Wittaya-areekul , Suntaree Siraratprapa . "การพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ในการชะลอการปลดปล่อยสารชีวภาพเพื่อกำจัดวัชพืช."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
จิตติ์พร เครือเนตร , ธนาวดี ลี้จากภัย , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล , สุนทรี ศิรรัตน์ประภา , Jittiporn Kruenate , Thanawadee Leejarkpai , Sakchai Wittaya-areekul , Suntaree Siraratprapa . การพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ในการชะลอการปลดปล่อยสารชีวภาพเพื่อกำจัดวัชพืช. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.