ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือวัดค่าความดันโลหิตและอุณหภูมิโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือวัดค่าความดันโลหิตและอุณหภูมิโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
นักวิจัย : นันทชัย ทองแป้น , วิชิต ศิริโชติ , วราวุธ เถาลัดดา , วิชาญ เตชิตธีระ , ประชา ศิวเวทกุล , ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ , ชาติชาย ตระกูลรังสี , Thirayud Glinsukon , Sombat Muenpan , บุรินทร์ คณะเจริญ , กฤษฎา เกตุภู่พงษ์ , สมบัติ หมื่นพัน
คำค้น : Blood pressure , Instruments and techniques , Microcontrollers , Physical sciences , Physics of electronic devices , Thermometers , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องวัดความดันโลหิต , เครื่องวัดอุณหภูมิ , ไมโครคอนโทรลเลอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3256
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาที่สำคัญของผู้ป่วย ที่จำเป็นต่อการวินิจฉัยโรคของแพทย์ ก็คืออุณหภูมิของร่างกายซึ่งวัดโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เทอร์โมมิเตอร์และความดันโลหิต ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ เครื่องวัดความดันทางอ้อมและเครื่องวัดความดันทางตรง เครื่องวัดความดันทางตรงนั้นในการวัดจะมีขบวนการในการวัดที่ค่อนข้างซับซ้อน จะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้เฉพาะทาง หรือ ผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้วัด และ การวัดจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ถูกวัดได้ง่าย ดังนั้นเครื่องมือวัดความดันโดยทางอ้อมจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามเครื่องมือวัดความดันโดยทางอ้อมทีมีใช้อยู่ในประเทศใน ปัจจุบันส่วนใหญ่จะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศและมีราคาแพงมาก คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาเครื่องมือวัดค่าความดันโลหิตและ อุณหภูมิโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมา โดยประกอบด้วยการพัฒนาส่วนสำคัญ2ส่วนคือ ส่วนที่ปั๊มลมเข้าและออกในบริเวณอุปกรณ์ที่ใช้พันแขนผู้ป่วย(Pneumatic Cuff) และส่วนที่วัดและแสดงผลค่าความดันโลหิตและอุณหภูมิของผู้ป่วยโดยทั้งสองส่วน จะควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งสามารถแสดงผลได้ใน 3 ลักษณะคือแสดงผลบนจอLCD (Liquid Crystal Display) แสดงผลบนไมโครคอมพิวเตอร์ และแสดงผลโดยเครื่องพิมพ์ โดยจะเลือกใช้เทคโนโลยีภายในประเทศที่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน มีความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ง่ายต่อการซ่อมและบำรุงรักษา และใช้งบประมาณในการค่อนข้างต่ำ An important fundamental physiological parameters of patients which necessary for diagnosis of doctor are temperature, which is monitored by the device called thermometer and blood pressure, which is monitored by the device called blood pressure monitor. There are 2 types of blood pressure monitor, the directed and indirected blood pressure monitors. The direct blood pressure monitor complicated to use and have to use by specialist or expert in this career and can easily to make a problem about the risk of sepsis and microshock of patient. The indirect blood pressure monitor can avoid these problems. However all of the blood pressure monitor used in the country are imported from foreign country and are very expensive. The group of researcher has made the project of development of blood pressure and temperature monitor by microcontroller. It is composed of 2 main parts, pneumatic part that controls the cuff inflation and deflation, and apart which perform the measuring and display blood pressure and temperature of patient, which 2 part are controlled by microcontroller and display the result of blood pressure and temperature in 3 types, on LCD (Liquid Crystal Display), on microcomputer and printer. However, this project the researcher has developed by using appropriate domestic technology which suitable for use in this career, reliability, safety in use, easy to repair and maintain and also has a rather low development cost.

บรรณานุกรม :
นันทชัย ทองแป้น , วิชิต ศิริโชติ , วราวุธ เถาลัดดา , วิชาญ เตชิตธีระ , ประชา ศิวเวทกุล , ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ , ชาติชาย ตระกูลรังสี , Thirayud Glinsukon , Sombat Muenpan , บุรินทร์ คณะเจริญ , กฤษฎา เกตุภู่พงษ์ , สมบัติ หมื่นพัน . (2547). การพัฒนาเครื่องมือวัดค่าความดันโลหิตและอุณหภูมิโดยไมโครคอนโทรลเลอร์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นันทชัย ทองแป้น , วิชิต ศิริโชติ , วราวุธ เถาลัดดา , วิชาญ เตชิตธีระ , ประชา ศิวเวทกุล , ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ , ชาติชาย ตระกูลรังสี , Thirayud Glinsukon , Sombat Muenpan , บุรินทร์ คณะเจริญ , กฤษฎา เกตุภู่พงษ์ , สมบัติ หมื่นพัน . 2547. "การพัฒนาเครื่องมือวัดค่าความดันโลหิตและอุณหภูมิโดยไมโครคอนโทรลเลอร์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นันทชัย ทองแป้น , วิชิต ศิริโชติ , วราวุธ เถาลัดดา , วิชาญ เตชิตธีระ , ประชา ศิวเวทกุล , ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ , ชาติชาย ตระกูลรังสี , Thirayud Glinsukon , Sombat Muenpan , บุรินทร์ คณะเจริญ , กฤษฎา เกตุภู่พงษ์ , สมบัติ หมื่นพัน . "การพัฒนาเครื่องมือวัดค่าความดันโลหิตและอุณหภูมิโดยไมโครคอนโทรลเลอร์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
นันทชัย ทองแป้น , วิชิต ศิริโชติ , วราวุธ เถาลัดดา , วิชาญ เตชิตธีระ , ประชา ศิวเวทกุล , ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ , ชาติชาย ตระกูลรังสี , Thirayud Glinsukon , Sombat Muenpan , บุรินทร์ คณะเจริญ , กฤษฎา เกตุภู่พงษ์ , สมบัติ หมื่นพัน . การพัฒนาเครื่องมือวัดค่าความดันโลหิตและอุณหภูมิโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.