ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคการเคลือบผิวชั้นแคลเซียมฟอสเฟตบนอุปกรณ์การแพทย์ด้วยวิธีโซล-เจล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคการเคลือบผิวชั้นแคลเซียมฟอสเฟตบนอุปกรณ์การแพทย์ด้วยวิธีโซล-เจล
นักวิจัย : จินตมัย สุวรรณประทีป , วราพร สุวรรณพฤกษ์ , Jintamai Suwanprateeb , Waraporn Suvannapruk
คำค้น : Biomaterials , Biomedical Engineering , Biomedical materials , Ceramics in medicine , Engineering and technology , Sol-gel , การเคลือบผิว , วัสดุทางการแพทย์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซรามิกในการแพทย์ , โซล-เจล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3253
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับว่าเซรามิกทางการแพทย์ในกลุ่มของแคลเซียมฟอสเฟตประเภทต่าง ๆ เช่น ไฮดรอกซีแอปาไทต์ ไตรแคลเซียมฟอสเฟตและเตตระแคลเซียมฟอสเฟต มีสมบัติที่เข้ากันได้ทางชีวภาพเป็นอย่างดีกับเนื้อเยื่อในร่างกายประเภท กระดูก ซึ่งการใช้งานของแคลเซียมฟอสเฟตนี้สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การใช้เป็นวัสดุฝังในโดยตรง หรือการผสมร่วมกับวัสดุทางการแพทย์อื่น หรือการเคลือบผิววัสดุอื่น เป็นต้น การเคลือบผิววัสดุอื่นนั้นเป็นที่นิยมสำหรับการใช้งานในบริเวณที่ต้องรับ น้ำหนักหรือแรงกระทำสูงทั้งนี้เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วเซรามิกในกลุ่มดัง กล่าวจะมีความแข็งแรงไม่สูงมากนัก ดังนั้นการเคลือบผิวแคลเซียมฟอสเฟตลงบนผิวของวัสดุที่มีความแข็งแรง เช่น โลหะทางการแพทย์ประเภทต่าง ๆ จะส่งผลให้อุปกรณ์ฝังในดังกล่าวมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานและยังมี ความว่องไวทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานเพิ่มมากขึ้น เทคนิคการเคลือบผิวบนโลหะทางการแพทย์ที่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้การการ พ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน แต่เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความร้อนสูงทำให้ผิวเคลือบที่ ได้มักจะไม่สมบูรณ์ มีรอยแตกในกระบวนการผลิตและมีความไม่สม่ำเสมอขององค์ประกอบ โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเทคนิคการเคลือบผิวชั้นแคลเซียม ฟอสเฟตลงบนผิวของโลหะในกลุ่มเหล็กสเตนเลสและไทเทเนียมด้วยเทคนิคโซล-เจล ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถสร้างชั้นเคลือบได้บาง มีความสม่ำเสมอ และใช้อุณหภูมิในกระบวนการผลิตที่ต่ำกว่า เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้งานในการเคลือบผิวอุปกรณ์ฝังในทางการแพทย์ประเภท ต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพมากขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น It is well known that bioceramics in the group of calcium phosphate for example hydroxyapatite, tricalcium phosphate and tetracalcium phosphate have good biocompatibility with bone tissue in the body. These materials can be used as implants themselves, as a mixture with other materials and as coating layer on other materials. The coating method is normally employed for the devices intended to be used in load-bearing area since the strength of calcium phosphate are not sufficiently high. Therefore, coating calcium phosphate on stronger materials such as metallic materials will yield strong devices with bioactive surface. This results in an improvement in performance and working lifetime of the devices. General technique which has been used for such coating is thermal spray. However, due to the very high temperature in the process, the coating normally contains cracks, non-uniform composition and low interfacial strength. This project is thus aimed to study an alternative sol-gel coating technique for stainless steel and titanium. This technique will result in thinner coating layer, uniform composition and lower processing temperature with possibility to apply for coating medical devices that have been already produced in Thailand.

บรรณานุกรม :
จินตมัย สุวรรณประทีป , วราพร สุวรรณพฤกษ์ , Jintamai Suwanprateeb , Waraporn Suvannapruk . (2551). การพัฒนาเทคนิคการเคลือบผิวชั้นแคลเซียมฟอสเฟตบนอุปกรณ์การแพทย์ด้วยวิธีโซล-เจล.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จินตมัย สุวรรณประทีป , วราพร สุวรรณพฤกษ์ , Jintamai Suwanprateeb , Waraporn Suvannapruk . 2551. "การพัฒนาเทคนิคการเคลือบผิวชั้นแคลเซียมฟอสเฟตบนอุปกรณ์การแพทย์ด้วยวิธีโซล-เจล".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จินตมัย สุวรรณประทีป , วราพร สุวรรณพฤกษ์ , Jintamai Suwanprateeb , Waraporn Suvannapruk . "การพัฒนาเทคนิคการเคลือบผิวชั้นแคลเซียมฟอสเฟตบนอุปกรณ์การแพทย์ด้วยวิธีโซล-เจล."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
จินตมัย สุวรรณประทีป , วราพร สุวรรณพฤกษ์ , Jintamai Suwanprateeb , Waraporn Suvannapruk . การพัฒนาเทคนิคการเคลือบผิวชั้นแคลเซียมฟอสเฟตบนอุปกรณ์การแพทย์ด้วยวิธีโซล-เจล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.