ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเจลห้ามเลือดที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน : เฟสที่ 1 สำหรับบาดแผลที่ไม่รุนแรงในสัตว์เลี้ยง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเจลห้ามเลือดที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน : เฟสที่ 1 สำหรับบาดแผลที่ไม่รุนแรงในสัตว์เลี้ยง
นักวิจัย : วนิดา จันทร์วิกูล , Seiichi Aiba , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , ปวีณา อุปนันต์ , วาสนา โคสอน , Wanida Janvikul , Paweena Uppanan , Wasana Kosorn , เซอิชิ ไอบะ
คำค้น : Chitosan , Engineering and technology , Haemostatic gel , Hemostasis , Materials engineering , Pets , Polymers , Wounds and injuries , บาดแผลและบาดเจ็บ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สัตว์เลี้ยง , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เจลห้ามเลือด , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3232
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีจำนวนมากขึ้น สัตว์เลี้ยงจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของเป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้จากการเปิดกิจการ/คลินิก/โรงพยาบาลสำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวน มาก ซึ่งให้บริการทั้งประเภทดูแลรักษา (เมื่อบาดเจ็บ/เจ็บป่วย) และเสริมความงาม เช่น บริการรับตัดแต่งขน ตัดเล็บ และตัดหาง เป็นต้น การเกิดบาดแผลกับสัตว์เลี้ยงนั้นมีโอกาสเกิดได้เช่นเดียวกันกับการเกิดบาด แผลในมนุษย์ นอกจากนี้แล้วการเกิดบาดแผลในสัตว์ยังเกิดขึ้นได้ในระหว่างการให้บริการ เสริมความงามต่างๆ ด้วย โดยอาจจะเกิดขึ้นได้แบบไม่ได้ตั้งใจ (เกิดจากสัตว์เลี้ยงไม่อยู่นิ่ง) และแบบตั้งใจ (เช่น การตัดหางสัตว์) ในกรณีสัตว์เลี้ยงเกิดบาดแผลที่ไม่รุนแรงและมีเลือดออกไม่มาก สัตว์แพทย์/ผู้ให้บริการเสริมสวยสัตว์จะใช้สารห้ามเลือดเพื่อให้เลือดหยุดไหล ผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดที่ใช้กันอยู่ทั่วไปจะไม่มีขายตามท้องตลาดให้กับผู้เลี้ยงสัตว์โดยตรง และไม่มีตัวแทนขายในประเทศ แต่ละสถานบริการ (ของเอกชน) จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศโดยตรง หรือฝากผู้เดินทางไปต่างประเทศซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศกลับมาใช้ในคลินิก ของตน การพัฒนาวัสดุห้ามเลือดขึ้นในประเทศจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และความสะดวกในการใช้งาน นอกจากนี้แล้ววัสดุที่พัฒนาขึ้นอาจจะนำมาใช้ในการห้ามเลือดในมนุษย์ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเจลห้ามเลือดในเฟสที่ 2 สำหรับบาดแผลที่ไม่รุนแรงในมนุษย์ Pet animals play an extremely significant role in the lives of many individuals. The number of individuals who own animals is now staggeringly increasing. As pet owners treat their pets like their kids, pet care service has become a niche market. Several animal, shops, clinics and hospitals are operated in widespread, serving both medical care and beauty salons. Chances to get wounded in pets are as large as in humans. While having their hair, claws, breaks and tails cut or trimmed, pets can easily get cut. Minor or major bleeding can be also led by minor surgery. To stop bleeding, groomers or veterinarians directly apply a blood coagulant onto wounded sites. Various hemostats are commercially available abroad, not in Thailand. No Thai suppliers carry such products; direct purchasing orders are normally performed. In some cases, products are bought abroad and brought back to use in Thailand. As a consequence, the development of haemostatic materials in Thailand is of essence, to establish the accessibility of local haemostatic products. A haemostatic prototype successfully developed from this project may be also suitably used in humans, which will be beneficial to the development of haemostatic gel : phase II for minor cuts and wounds in human beings

บรรณานุกรม :
วนิดา จันทร์วิกูล , Seiichi Aiba , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , ปวีณา อุปนันต์ , วาสนา โคสอน , Wanida Janvikul , Paweena Uppanan , Wasana Kosorn , เซอิชิ ไอบะ . (2551). การพัฒนาเจลห้ามเลือดที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน : เฟสที่ 1 สำหรับบาดแผลที่ไม่รุนแรงในสัตว์เลี้ยง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วนิดา จันทร์วิกูล , Seiichi Aiba , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , ปวีณา อุปนันต์ , วาสนา โคสอน , Wanida Janvikul , Paweena Uppanan , Wasana Kosorn , เซอิชิ ไอบะ . 2551. "การพัฒนาเจลห้ามเลือดที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน : เฟสที่ 1 สำหรับบาดแผลที่ไม่รุนแรงในสัตว์เลี้ยง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วนิดา จันทร์วิกูล , Seiichi Aiba , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , ปวีณา อุปนันต์ , วาสนา โคสอน , Wanida Janvikul , Paweena Uppanan , Wasana Kosorn , เซอิชิ ไอบะ . "การพัฒนาเจลห้ามเลือดที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน : เฟสที่ 1 สำหรับบาดแผลที่ไม่รุนแรงในสัตว์เลี้ยง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
วนิดา จันทร์วิกูล , Seiichi Aiba , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , ปวีณา อุปนันต์ , วาสนา โคสอน , Wanida Janvikul , Paweena Uppanan , Wasana Kosorn , เซอิชิ ไอบะ . การพัฒนาเจลห้ามเลือดที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน : เฟสที่ 1 สำหรับบาดแผลที่ไม่รุนแรงในสัตว์เลี้ยง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.