ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากาวติดเนื้อเยื่อชนิดไคโตซาน-เอ็นไอโซพรอพิลอะคริลาไมด์ ที่มีสมบัติการแข็งตัวของเลือด

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากาวติดเนื้อเยื่อชนิดไคโตซาน-เอ็นไอโซพรอพิลอะคริลาไมด์ ที่มีสมบัติการแข็งตัวของเลือด
นักวิจัย : จุรีรัตน์ ประสาร , นิสภา ศีตะปันย์ , กตัญชลี ไม้งาม , Chureerat Prahsarn , Nispa Seetapan , Katanchalee Mai-ngam
คำค้น : Adhesives , Blood coagulation , Chitosan , Engineering and technology , Materials engineering , Polymers , การติดเนื้อเยื่อ , การแข็งตัวของเลือด , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เลือด , โลหิต , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3229
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กาวติดเนื้อเยื่อถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการปิดแผลนอกเหนือไป จากวิธีการเย็บปิด การใช้กาวติดเนื้อเยื่อจะช่วยป้องกันการรั่วซึมของของไหลเข้าหรือออกจากแผล และการติดเชื้อเนื่องจากการแทรกซึมของเชื้อโรคซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดได้ กาวติดเนื้อเยื่อจะต้องมีความปลอดภัยในการใช้ สามารถใช้ได้สะดวก มีระยะเวลาในการแข็งที่เร็วพอเหมาะ และมีความแข็งแรงในการยึดติดเนื้อเยื่อ ในปัจจุบันมีกาวติดเนื้อเยื่อหลายชนิดซึ่งต่างมีสมบัติและข้อจำกัดในการใช้ งานแตกต่างกัน โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากาวติดเนื้อเยื่อชนิดใหม่ที่มีความสะดวก ต่อการใช้งานและมีสมบัติในการห้ามเลือด โดยการสังเคราะห์สารไฮโดรเจลที่ผสมระหว่าง โพลีเอ็น-ไอโซพรอพิลอะคริลาไมด์ (Poly-N-isopropylacrylamide, P(NIPAAm)) และไคโตซาน (chitosan) สมบัติการตอบสนองของ P(NIPAAm) ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิช่วยให้สามารถใช้กาวได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการ เตรียมเพิ่มเติม ทั้งนี้เนื่องจากในขณะผ่าตัดที่อุณหภูมิห้องปกติซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกาย กาวที่มี P(NIPAAm) เป็นส่วนประกอบจะมีสถานะเป็นของเหลวทำให้สามารถทากาวลงบนส่วนที่ต้องการได้ ทันที ภายหลังการผ่าตัด อุณหภูมิร่างกายปกติที่ 37 องศาเซลเซียสจะส่งผลให้กาวแข็งตัวเองเนื่องจาก P(NIPAAm) มีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งในช่วงอุณหภูมิ 31-32 องศาเซลเซียส ส่วนสมบัติการช่วยให้เกล็ดเลือดเกาะตัวกันเร็วขึ้นเป็นผลมาจากองค์ประกอบไค โตซานในไฮโดรเจล กาวติดเนื้อเยื่อที่ผลิตได้จะถูกนำมาทดสอบสมบัติที่จำเป็นต่อการนำไปใช้งาน ดังกล่าวข้างต้นและปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้สมบัติที่เหมาะสม กาวติดเนื้อเยื่อที่ผลิตได้จากโครงการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นต้นแบบในการ พัฒนาผลิตกาวติดเนื้อเยื่อที่มีคุณภาพภายในประเทศได้ Tissue adhesive has been developed to be an alternative to conventional suturing and stapling in wound closure. It prevents persistent fluid leakage and microbial penetration to wound, which can cause a serious complication. Tissue adhesive must not be toxicity to body, can be applied easily, has appropriate cure time, and good adhesion strength. This research project aims to develop new tissue adhesive that has hemostasis property and can be used easily. Thermo-resposive Poly(N-Isopropylacrylamide), P(NIPAAm), is copolymerized with chitosan to produce hydrogel-like tissue adhesive. During surgery under room temperature (less than 37 degree celcius), tissue adhesive is liquid-like which is easy to apply. Under body temperature (in range 37 degree celcius), the tissue adhesive hardens due to phase transition of P(NIPAAm) from liquid-like to solid. The hemostasis property of tissue glue results from chitosan. The tissue glue achieved will be tested and modified to obtain properties required for its use as mentioned above. Upon completion of this project, the high quality and affordable tissue glue can be achieved.

บรรณานุกรม :
จุรีรัตน์ ประสาร , นิสภา ศีตะปันย์ , กตัญชลี ไม้งาม , Chureerat Prahsarn , Nispa Seetapan , Katanchalee Mai-ngam . (2549). การพัฒนากาวติดเนื้อเยื่อชนิดไคโตซาน-เอ็นไอโซพรอพิลอะคริลาไมด์ ที่มีสมบัติการแข็งตัวของเลือด.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จุรีรัตน์ ประสาร , นิสภา ศีตะปันย์ , กตัญชลี ไม้งาม , Chureerat Prahsarn , Nispa Seetapan , Katanchalee Mai-ngam . 2549. "การพัฒนากาวติดเนื้อเยื่อชนิดไคโตซาน-เอ็นไอโซพรอพิลอะคริลาไมด์ ที่มีสมบัติการแข็งตัวของเลือด".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จุรีรัตน์ ประสาร , นิสภา ศีตะปันย์ , กตัญชลี ไม้งาม , Chureerat Prahsarn , Nispa Seetapan , Katanchalee Mai-ngam . "การพัฒนากาวติดเนื้อเยื่อชนิดไคโตซาน-เอ็นไอโซพรอพิลอะคริลาไมด์ ที่มีสมบัติการแข็งตัวของเลือด."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
จุรีรัตน์ ประสาร , นิสภา ศีตะปันย์ , กตัญชลี ไม้งาม , Chureerat Prahsarn , Nispa Seetapan , Katanchalee Mai-ngam . การพัฒนากาวติดเนื้อเยื่อชนิดไคโตซาน-เอ็นไอโซพรอพิลอะคริลาไมด์ ที่มีสมบัติการแข็งตัวของเลือด. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.