ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบนำส่งยารูปแบบอนุภาคของไคโตซาน สำหรับการนำส่งวัคซีนไข้สมองอักเสบ เจ อี ทางปากและจมูก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบนำส่งยารูปแบบอนุภาคของไคโตซาน สำหรับการนำส่งวัคซีนไข้สมองอักเสบ เจ อี ทางปากและจมูก
นักวิจัย : เนติ วระนุช , Neti Waranuch
คำค้น : Biological sciences , BT-B-01-MG-26-4808 , Chitosan , Clinical medicine , Drug delivery systems , Japanese encephalitis virus , Vaccines , ระบบนำส่งยา , วัคซีน , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ไข้สมองอักเสบ , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3163
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese B encephalitis) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Japanese encephalitis ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Flavivirus ซึ่งมียุงเป็นพาหะนำโรค อาการของโรคที่สำคัญคือ การอักเสบที่ระบบสมองส่วนกลาง ทำให้มีอัตราการตายสูง ผู้ที่รอดชีวิตเมื่อหายแล้วประมาณร้อยละ 60 ของผู้ป่วยจะมีความพิการเหลืออยู่ เช่น อัมพาต แขน ขา เกร็ง พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง สติปัญญาเสื่อม โดยทั่วไปเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี จะมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าเด็กในกลุ่มอายุอื่นๆ โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี เป็นโรคที่ไม่มีการรักษา วิธีการที่ดีที่สุดที่จะป้องกันหรือลดอุบัติการการเกิดโรค คือ การให้วัคซีน วัคซีนที่ใช้กันในปัจจุบันมีการบริหารยาโดยการฉีดใต้ผิวหนัง โดยจะให้สามครั้งที่เวลาต่างกัน การบริหารยาโดยการฉีดจะต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์ และอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากเข็มฉีดยา โดยเฉพาะบริเวณที่มีสุขอนามัยไม่ดี ซึ่งมักจะพบในแหล่งที่มีการระบาดของโรค ดังนั้นการบริหารยาโดยการให้ทางปาก และจมูก อาจเป็นวิธีการทางเลือกใหม่ที่มีการบริหารยาที่ง่าย สะดวก และปลอดภัย นอกจากนี้การใช้ระบบนำส่งรูปแบบอนุภาค เช่น ไมโคร- หรือ นาโนพาร์ติเคิลเป็นระบบนำส่งวัคซีนยังอาจช่วยให้การนำส่งวัคซีนเข้าสู่ร่าง กายได้ดีขึ้น ป้องกันการเสื่อมสลายของวัคซีนจากสิ่งแวดล้อม เช่นสภาวะกรด-ด่าง และเอนไซม์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันดีขึ้น และนานขึ้น ดังนั้นโครงงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะเตรียมไคโตซาน (Chitosan) และไตรเมทิลไคโตซาน (Trimethyl chitosan, TMC) ไมโคร- หรือ นาโนพาร์ติเคิลเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งวัคซีนไข้สมองอักเสบ โดยการบริหารยาทางปากและจมูก ดังนั้นในโครงการปีที่ 1 นี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาและพัฒนาไมโครพาร์ติเคิล หรือนาโนพาร์ติเคิล จากสารไคโตซาน ไตรเมทิลไคโตซาน เพื่อใช้ในการบรรจุวัคซีนโรคไข้สมองอักเสบ เจ อี

บรรณานุกรม :
เนติ วระนุช , Neti Waranuch . (2549). ระบบนำส่งยารูปแบบอนุภาคของไคโตซาน สำหรับการนำส่งวัคซีนไข้สมองอักเสบ เจ อี ทางปากและจมูก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เนติ วระนุช , Neti Waranuch . 2549. "ระบบนำส่งยารูปแบบอนุภาคของไคโตซาน สำหรับการนำส่งวัคซีนไข้สมองอักเสบ เจ อี ทางปากและจมูก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เนติ วระนุช , Neti Waranuch . "ระบบนำส่งยารูปแบบอนุภาคของไคโตซาน สำหรับการนำส่งวัคซีนไข้สมองอักเสบ เจ อี ทางปากและจมูก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
เนติ วระนุช , Neti Waranuch . ระบบนำส่งยารูปแบบอนุภาคของไคโตซาน สำหรับการนำส่งวัคซีนไข้สมองอักเสบ เจ อี ทางปากและจมูก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.