ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารคัดหลั่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการรุนแรงและเกิดมลภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย มาลาเรียจริงหรือไม่? : ศึกษาโดยใช้สารกดการหลั่งสาร Tumor Necrosis Factor (TNF) รวมกับยาฆ่าเชื้อมาลาเรีย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารคัดหลั่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการรุนแรงและเกิดมลภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย มาลาเรียจริงหรือไม่? : ศึกษาโดยใช้สารกดการหลั่งสาร Tumor Necrosis Factor (TNF) รวมกับยาฆ่าเชื้อมาลาเรีย
นักวิจัย : ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ , Sornchai Looareesuwan
คำค้น : 38 05 0146 , Biological sciences , Clinical medicine , Immunodulation , Malaria , Pentoxifylline , Tumor necrosis factor , ภาวะแทรกซ้อน , มาลาเรีย , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , สารคัดหลั่ง , อาทีซูเนท
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3127
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Pentoxifylline ที่มีชื่อเรียกทางการค้าว่า Trental? เป็นยาที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งสาร Tumor necrosis factor ได้นำมาใช้ศึกษาในครั้งนี้ โดยใช้ร่วมกับยารักษามาลาเรียที่ได้จากสมุนไพรจีนจิงเฮาซู ที่เป็นยาสำเร็จรูป คือ อาทีซูเนท ในผู้ป่วยที่เป็นมาลาเรียที่มีอาการรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อน จำนวน 45 คน โดยผู้ป่วยเหล่านี้รับเข้าไว้รักษาในหอผู้ป่วยหนัก (I.C.U.) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยผู้ป่วยเหล่านี้จะได้รับการรักษา โดยยาอาทีซูเนททุกคน แตะจะได้รับการคัดเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มแรกได้รับน้ำเกลือ (เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มที่สองจะได้รับ Pentoxifyllin ในขนาดต่ำ (0.83 mg/kg/hr) และกลุ่มที่สามจะได้รับ Pentoxifylline ในขนาดสูง (1.67 mg/kg/hr) โดย Pentoxyfylline นี้จำให้โดยหยดเข้าหลอดเลือดดำโดยวิธีฉีดช้า ๆ โดยเครื่องควบคุมปริมาณต่อนาทีเป็นเวลา 72 ชั่วโมง ผู้ป่วยทั้ง 45 รายนั้นเป็นมาลาเรียที่มีอาการรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนดังต่อไปนี้ คือ 18 คนเป็นมาลาเรียขึ้นสมอง 4 คนมีไตวายจำเป็นต้องให้การฟอกเลือดโดยเครื่องมือ 8 คนมีภาวะไตเสื่อมแต่ไม่ต้องการฟอกเลือด 25 คนมีภาวะเหลืองร่วมด้วย อีก 30 คนมีเชื้อมาลาเรียในกระแสเลือดมาก ผู้ป่วยทั้งสามกลุ่มนั้นมีจำนวนผู้ป่วยภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่กล่าวแล้วพอ ๆ กันทั้งสามกลุ่ม แล้วให้การรักษาแล้วพบว่าผู้ป่วยทั่ง 45 คน จะได้รับการวัดผลการรักษาโดยการวัดระยะเวลาเชื้อหมดไปจากกระแสเลือด ระยะเวลาไข้ลดลงจนเป็นปกติ ผู้ป่วยที่เป็นมาลาเรียขึ้นสมองจะวัดระยะเวลาที่ฟื้นสติจนหายเป็นปกติ ผู้ป่วยที่มีปัญหาการหายใจที่ได้รับการช่วยเหลือโดยวิธีใส่ท่อช่วยหายใจ จะวัดระยะเวลาที่ใส่ท่อหายใจ ผู้ป่วยที่มีไตวายจะได้รับการวัดระยะเวลาที่ไตฟื้นสู่ปกติ จำนวนที่ใช้ในการล้างไตผู้ป่วยที่มีภาวะซีดร่วมด้วยจะนับจำนวนเลือดที่ใช้ใน การให้เลือด หลังให้การรักษาผู้ป่วยจะได้รับการตรวจเลือดหาระดับ tumor necrosis factor ซึ่งปรากฎว่าทั่งสามกลุ่มจะลดลงสู่ปกติภายใน 24 ชั่วโมงแล้วในการรักษา ภายหลังการรักษาผลการวัดค่าต่างๆ ที่เกณฑ์ไว้หมดตั้งแต่แรกพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทั้งสามกลุ่ม การศึกษาครั้งนี้สรุปว่าการให้ pentoxifylline ร่วมกับอาทีซูเนทใน ผู้ป่วยที่เป็นมาลาเรียที่มีอาการรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนนั้นไม่มีผลดีทาง ด้านคลินิกแต่อย่างใด

บรรณานุกรม :
ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ , Sornchai Looareesuwan . (2539). สารคัดหลั่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการรุนแรงและเกิดมลภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย มาลาเรียจริงหรือไม่? : ศึกษาโดยใช้สารกดการหลั่งสาร Tumor Necrosis Factor (TNF) รวมกับยาฆ่าเชื้อมาลาเรีย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ , Sornchai Looareesuwan . 2539. "สารคัดหลั่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการรุนแรงและเกิดมลภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย มาลาเรียจริงหรือไม่? : ศึกษาโดยใช้สารกดการหลั่งสาร Tumor Necrosis Factor (TNF) รวมกับยาฆ่าเชื้อมาลาเรีย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ , Sornchai Looareesuwan . "สารคัดหลั่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการรุนแรงและเกิดมลภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย มาลาเรียจริงหรือไม่? : ศึกษาโดยใช้สารกดการหลั่งสาร Tumor Necrosis Factor (TNF) รวมกับยาฆ่าเชื้อมาลาเรีย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. Print.
ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ , Sornchai Looareesuwan . สารคัดหลั่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการรุนแรงและเกิดมลภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย มาลาเรียจริงหรือไม่? : ศึกษาโดยใช้สารกดการหลั่งสาร Tumor Necrosis Factor (TNF) รวมกับยาฆ่าเชื้อมาลาเรีย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2539.