ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบต่อการประกอบตัวของไวรัสโรคใบสีส้มในข้าว (rice tungro baciliform virus) อันเนื่องมาจากการเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลำดับรหัสพันธุกรรม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบต่อการประกอบตัวของไวรัสโรคใบสีส้มในข้าว (rice tungro baciliform virus) อันเนื่องมาจากการเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลำดับรหัสพันธุกรรม
นักวิจัย : บุญญานาถ นาถวงษ์ , Boonyanath Nathwong
คำค้น : Biological sciences , BT-B-09-RM-ML-4106 , Nucleotide sequence , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant diseases , Plant genetics , Tungro Baciliform Virus , Virus diseases , ข้าว , รหัสพันธุกรรม , ลำดับนิวคลีโอไทด์ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , โรคพืช , โรคใบสีส้ม , ไวรัส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3085
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไวรัสโรคใบสีส้มในข้าว สายพันธุ์ชัยนาท จัดว่าเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงที่สุดในกลุ่มของไวรัสโรคใบสีส้มที่พบในประเทศ ไทย จีโนมของไวรัสมีลักษณะเป็นวงกลมดีเอ็นเอเส้นคู่ ถูกสกัดออกมาอนุภาค เพื่อใช้สร้าง RTBV-CN full length clone (pRTBVCN) สำหรับการหาลำดับรหัสพันธุกรรมทั้งหมดของไวรัสโรคใบสีส้มสายพันธุ์ชัยนาท และสำหรับการสร้าง RTBV-CN one-and-bit-mer clone เพื่อการศึกษาไวรัสโรคใบสีส้มสายพันธุ์ชัยนาทโดยตรง ซึ่ง RTBV-CN one-and-bit-mer clone ที่ได้มีความสามารถในการติดเชื้อในต้นข้าวได้ดี และผลการวิเคราะห์ลำดับรหัสพันธุกรรมพบว่า จีโนมของไวรัสโรคใบสีส้มสายพันธุ์ชัยนาทมีลำดับรหัสพันธุกรรมทั้งหมด 8010 เบส ประกอบไปด้วยช่วงการถอดรหัส 4 ช่วง ที่สามารถแปลรหัสได้เป็นสายโพลีเปปไทด์ขนาด 10 กิโลดาลตันขึ้นไป โดยที่โปรตีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ โปรตีนจากช่วงการถอดรหัสที่ 3 มีน้ำหนักมวลจากการคำนวณประมาณ 194 กิโลดาลตัน ซึ่งคาดว่าโปรตีนขนาดใหญ่นี้จะถูกตัดทอนลง โดยเอนไซม์แอสพาร์ติกโปรตีเอสที่สร้างโดยไวรัสเอง เพื่อปลดปล่อยโปรตีนที่ทำหน้าที่ต่างกันไปได้แก่ โปรตีนเปลือกหุ้มและเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริปเทส ในส่วนของเปลือกนอกของอนุภาคไวรัส ผลการทดลองบ่งชี้ว่า มีโปรตีนเปลือกหุ้มอยางน้อย 2 ชนิดที่มีขนาด 37 และ 27 กิโลดาลตัน ประกอบกันเป็นเปลือกภายนอกของอนุภาค แต่การตรวจสอบโปรตีนโดยวีธีการทางภูมิคุ้มกันวิทยาพบว่า มีเฉพาะแต่เพียงแถบโปรตีนขนาด 37 กิโลดาลตันเท่านั้น ที่ปรากฏขึ้น โดยสันนิษฐานว่ากรดอะมิโนไลซีน และอาร์จินีน ซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีเป็นพวกกรดอะมิโนที่มีความเป็นด่าง ที่มีอยู่มากในบริเวณปลายด้านอะมิโนของโปรตีนขนาด 27 กิโลดาลตัน คือสาเหตุของการเคลื่อนที่ช้าผิดปกติของโปรตีนตัวนี้ ทำให้โปรตีนขนาด 27 กิโลดาลตันมีอัตราการเคลื่อนที่เท่ากับโปรตีนขนาด 37 กิโลดาลตัน

บรรณานุกรม :
บุญญานาถ นาถวงษ์ , Boonyanath Nathwong . (2542). ผลกระทบต่อการประกอบตัวของไวรัสโรคใบสีส้มในข้าว (rice tungro baciliform virus) อันเนื่องมาจากการเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลำดับรหัสพันธุกรรม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุญญานาถ นาถวงษ์ , Boonyanath Nathwong . 2542. "ผลกระทบต่อการประกอบตัวของไวรัสโรคใบสีส้มในข้าว (rice tungro baciliform virus) อันเนื่องมาจากการเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลำดับรหัสพันธุกรรม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุญญานาถ นาถวงษ์ , Boonyanath Nathwong . "ผลกระทบต่อการประกอบตัวของไวรัสโรคใบสีส้มในข้าว (rice tungro baciliform virus) อันเนื่องมาจากการเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลำดับรหัสพันธุกรรม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542. Print.
บุญญานาถ นาถวงษ์ , Boonyanath Nathwong . ผลกระทบต่อการประกอบตัวของไวรัสโรคใบสีส้มในข้าว (rice tungro baciliform virus) อันเนื่องมาจากการเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลำดับรหัสพันธุกรรม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2542.