ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการปรับปรุงระบบการผลิตหญ้าหมักด้วยเทคนิคทางชีวภาพ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการปรับปรุงระบบการผลิตหญ้าหมักด้วยเทคนิคทางชีวภาพ
นักวิจัย : สุนีย์ นิธิ สินประเสริฐ , Sunee Nitisinprasert
คำค้น : Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-B-06-NM-11-4503 , Feeds , Silage , การหมัก , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , หญ้า , อาหารสัตว์ , ไซเลจ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2968
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารหยาบในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน - เมษายน) ซึ่งโคนมและโคเนื้อต้องการสูงถึง 85% เป็นผลให้เกษตรกรจำเป็นต้องใช้อาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ำและไม่แน่นอน เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย ทุ่งหญ้าธรรมชาติเป็นต้น เป็นผลให้เกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้อาหารข้นในปริมาณมาก ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น การทำไซเลจ เป็นการถนอมพืชอาหารสัตว์ในลักษณะการหมักที่สามารถเก็บไว้ได้นานและคูณภาพ สูง เป็นทางหนึ่งในการแก้ปัญหาเหล่านี้ โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษากรรมวิธีในการหมักซึ่งสามารถควบคุม คุณภาพได้สม่ำเสมอ โดยการใช้สารเร่งทางชีวภาพ

บรรณานุกรม :
สุนีย์ นิธิ สินประเสริฐ , Sunee Nitisinprasert . (2547). โครงการปรับปรุงระบบการผลิตหญ้าหมักด้วยเทคนิคทางชีวภาพ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุนีย์ นิธิ สินประเสริฐ , Sunee Nitisinprasert . 2547. "โครงการปรับปรุงระบบการผลิตหญ้าหมักด้วยเทคนิคทางชีวภาพ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุนีย์ นิธิ สินประเสริฐ , Sunee Nitisinprasert . "โครงการปรับปรุงระบบการผลิตหญ้าหมักด้วยเทคนิคทางชีวภาพ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
สุนีย์ นิธิ สินประเสริฐ , Sunee Nitisinprasert . โครงการปรับปรุงระบบการผลิตหญ้าหมักด้วยเทคนิคทางชีวภาพ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.