ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยก species ของเชื้อ Mycobacterium โดยวิธี Polymerase Chain Reaction

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยก species ของเชื้อ Mycobacterium โดยวิธี Polymerase Chain Reaction
นักวิจัย : ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , Prasit Palittapongarnpim
คำค้น : 37 05 0141 , Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , Mycobacterium , Polymerase chain reaction , ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ไมโคแบคทีเรีย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2827
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เชื้อใน genus Mycobacterium เป็นแบคทีเรียที่มีความสำคัญทางการแพทย์มาก ดังเช่นเชื้อวัณโรคและเชื้อโรคเรื้อน เชื้อ Mycobacterium อื่นๆ อาจก่อโรคในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติเช่นผู้ป่วยเอดส์ เชื้อเหล่านี้มักเรียกรวมกันไปว่า Mycobacterium other than tuberculosis (MOTT) เชื้อ MOTT มักดื้อยารักษาวัณโรค การรักษาที่ถูกต้องทำได้เมื่อทราบ species ที่แน่นอนของเชื้อ การพิสูจน์ species ของเชื้อ Mycobacterium จึงเป็นงานที่มีความจำเป็น เนื่องจากการพิสูจน์ species ของเชื้อโดยวิธีทางชีวเคมีนั้นใช้เวลาและแรงงานมาก จึงได้พัฒนาวิธีการทางอณูพันธุศาสตร์ขึ้น ยีน ribosomal RNA (rRNA) เป็นยีนที่มีลำดับเบสใกล้เคียงกันมากในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ในแบคทีเรียยีน 16S rRNA และ 23S rRNA อยู่เกือบติดกันโดยที่มีชิ้นส่วนของ DNA ที่เรียกว่า spacer ขวางอยู่ ในแบคทีเรียหลาย species spacer นี้มีความยาวเฉพาะและสามารถใช้ความยาวของ spacer นี้ในการบ่งบอก species ของแบคทีเรียได้ การศึกษาที่ผ่านมาได้แสดงว่าการเรียงตัวของยีน rRNA ก็เป็นเช่นเดียวกับแบคทีเรียอื่น ในการศึกษานี้จึงได้พัฒนาวิธีการแยก species ของเชื้อ Mycobacterium โดย การเพิ่มจำนวนของ 16S-23S rRNA spacer ด้วยวิธีการ PCR พบว่าโดยทั่วไป rapid-growing mycobacteria มี spacer ยาวกว่า slow-growing mycobacteria เมื่อตัดด้วย restriction enzymes พบว่า spacer ของเชื้อที่อยู่ในกลุ่ม M. tuberculosis complex มีลักษณะเหมือนกันทุกประการแต่แตกต่างจากเชื้อ Mycobacterium อื่นๆ amplified products ที่ตัดด้วยเอนไซม์ของเชื้อบางชนิดเช่น M. avium, M. intracellulare และ M. gordonae มีลักษณะเฉพาะตัว ในขณะที่เชื้อบาง species อาจมีลักษณะของ amplified products ที่ตัดด้วยเอนไซม์มากกว่าหนึ่งแบบ อย่างไรก็ดีพบว่าลักษณะของ amplified products ที่ตัดด้วยเอนไซม์ของเชื้อส่วนมากมีลักษณะแตกต่างกัน ในการศึกษาช่วงถัดมาได้หาลำดับเบสของเชื้อ Mycobacterium ที่สำคัญ (ได้แก่ M. tuberculosis, M. bovis BCG, M. avium, M. intracellulare, M. kansasii, M. scrofulaceum, M. gordonae, M. chelonae, and M. fortuitum) อาศัยข้อมูลของลำดับเบสเหล่านี้ได้ออกแบบ probe ที่มีความจำเพาะต่อเชื้อ species ต่างๆ ได้ทดลองใช้ probe ในการพิสูจน์เชื้อด้วยวิธี dot blot hybridization, reverse dot blot hybridization และ capture-plate hybridization พบว่า probe ที่จำเพาะต่อ M. tuberculosis complex และ M. avium ให้ผลดีมาก probe ที่จำเพาะต่อ M. gordonae, M. intracellulare และ M. kansasii ก็ได้ผลดีแม้ว่ายังมีการผิดพลาดบ้าง วิธีการ PCR นี้สามารถใช้พิสูจน์ species ของเชื้อในต่อมน้ำเหลืองได้ แต่ไม่สามารถพิสูจน์ species ของเชื้อในอุจจาระได้อาจเนื่องมาจากการที่มีสารยับยั้ง PCR ในอุจจาระ กล่าวโดยสรุป วิธีการ PCR เพื่อเพิ่มจำนวนของ 16S-23S rDNA spacer เป็นวิธีที่เชื่อถือได้ในการพิสูจน์ species ของ Mycobacterium หลายๆ species ที่พบบ่อยในทางคลินิก วิธีการนี้ถูกกว่าการใช้ probe ที่มีขายอยู่มากและยังสามารถใช้กับสิ่งส่งตรวจบางชนิดได้ด้วย

บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , Prasit Palittapongarnpim . (2540). การแยก species ของเชื้อ Mycobacterium โดยวิธี Polymerase Chain Reaction.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , Prasit Palittapongarnpim . 2540. "การแยก species ของเชื้อ Mycobacterium โดยวิธี Polymerase Chain Reaction".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , Prasit Palittapongarnpim . "การแยก species ของเชื้อ Mycobacterium โดยวิธี Polymerase Chain Reaction."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2540. Print.
ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , Prasit Palittapongarnpim . การแยก species ของเชื้อ Mycobacterium โดยวิธี Polymerase Chain Reaction. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2540.