ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแปรรูปขั้นต่ำ (MP) และการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ (MAP) ของเงาะสดปอกเปลือกและเงาะสดปอกเปลือกคว้านเมล็ด

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแปรรูปขั้นต่ำ (MP) และการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ (MAP) ของเงาะสดปอกเปลือกและเงาะสดปอกเปลือกคว้านเมล็ด
นักวิจัย : อัญชลี ศิริโชติ , Anchalee Sirichote
คำค้น : Biological sciences , BT-B-01-FG-18-4705 , Food , Food preservatives , Food science and technology , Preservation , Rambutan , การถนอมอาหาร , การยืดอายุ , การเก็บรักษา , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เงาะ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2818
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการยืดอายุการเก็บของเงาะสด ด้วยกระบวนการการแปรรูปขั้นต่ำและบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ เงาะสดทำการเก็บเกี่ยวในระยะสามสีของสีเขียวสีเหลืองและสีแดง ภายหลังการเก็บเกี่ยว ทำการคัดขนาด แยกเฉพาะเงาะที่มีขนาดผลอยู่ในช่วง 27-30 ผลต่อกิโลกรัม ทำให้เย็นด้วยน้ำเย็นจนอุณหภูมิภายในผลเงาะเป็น 14 องศาเซลเซียส จึงบรรจุเงาะและน้ำแข็งทำให้เย็น ในกล่องสไตรโรโฟม ขนส่งสู่ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง ทำการวัดอัตราการหายใจของผลเงาะสด ส่วนเงาะที่ผ่านการแปรรูปขั้นต่ำ นำผลเงาะแช่ในสารละลายอุ่น (55 องศาเซลเซียส) ของ 100 พีพีเอ็มไฮโปคลอไรท์เป็นเวลา 1 นาที จึงทำให้เย็นทันทีด้วยน้ำเย็น จนกระทั่งอุณหภูมิภายในผลเงาะเท่ากับ 14 องศาเซลเซียส กระบวนการการแปรรูปขั้นต่ำ ทำในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยติดตั้งหลอด UV (40วัตต์x 2, Narva) ซึ่งเปิดแสง UV อย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนทำการแปรรูปขั้นต่ำ กระบวนการแปรรูปขั้นต่ำประกอบด้วยการปอกเปลือกไม่คว้านและคว้านเมล็ด ตัวอย่างเงาะไม่คว้านและคว้านเมล็ด นำแช่สารละลาย 0.5%citric acid + 0.5%CaCl2(ที่ 4 องศาเซลเซีส) เป็นเวลา 2 นาที เงาะทั้งผล เงาะสดปอกเปลือกไม่คว้านเมล็ด และคว้านเมล็ด นำวัดอัตราการหายใจที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พบว่ามีค่าอัตราการหายใจเท่ากับ 122, 134 และ 143 มิลลิกรัมCO2/ กิโลกรัม/ชั่วโมง ตามลำดับ การศึกษายืดอายุการเก็บรักษาเงาะสดปอกเปลือกไม่คว้านและคว้านเมล็ดบรรจุใน ถุงบรรจุภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของก๊าซแตกต่างกันและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 และ 8 องศาเซลเซียส พบว่าการยืดอายุการเก็บเงาะให้ได้อย่างน้อย 21วัน ที่ 4 องศาเซลเซียสเงาะสดไม่คว้านเมล็ดเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด สารละลายที่ใช้ในการปรับสภาพเนื้อเงาะที่ปอกเปลือกไม่คว้านเมล็ดที่เหมาะสม ประกอบด้วย 0.5%citric acid + 0.5%CaCl2 + 0.2%sodium benzoate และเวลาที่ใช้ในการแช่ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที นำตัวอย่างเงาะวางบนถาดหลุมโพลีสไตรลีน รองถาดด้วยแผ่นซับน้ำ และบรรจุในถุงไนลอน ปิดผนึกแบบปรับสภาพบรรยากาศด้วยส่วนผสมของก๊าซ 20%CO2:80%N2 (โดยปริมาตร) และเก็บรักษาที่ 4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ76 เงาะสดปอกเปลือกไม่คว้านเมล็ดปิดผนึกแบบบรรยากาศปกติเป็นชุดควบคุม หลังการเก็บรักษาเงาะไว้เป็นเวลา 21 วัน องค์ประกอบของก๊าซภายในถุงบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศประกอบด้วย 27.20?2.60%CO2และ 7.88?0.27%O2 และชุดควบคุมประกอบด้วย23.61?1.15 %CO2และ 15.00?1.37%O2 ตามลำดับ ค่าร้อยละของน้ำหนักที่สูญเสียมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บเพิ่มขึ้น โดยตัวอย่างเงาะบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ มีค่าร้อยละการสูญเสียน้ำหนักที่มากกว่า อย่างมีนัยสำคัญ(P

บรรณานุกรม :
อัญชลี ศิริโชติ , Anchalee Sirichote . (2548). การแปรรูปขั้นต่ำ (MP) และการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ (MAP) ของเงาะสดปอกเปลือกและเงาะสดปอกเปลือกคว้านเมล็ด.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อัญชลี ศิริโชติ , Anchalee Sirichote . 2548. "การแปรรูปขั้นต่ำ (MP) และการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ (MAP) ของเงาะสดปอกเปลือกและเงาะสดปอกเปลือกคว้านเมล็ด".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อัญชลี ศิริโชติ , Anchalee Sirichote . "การแปรรูปขั้นต่ำ (MP) และการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ (MAP) ของเงาะสดปอกเปลือกและเงาะสดปอกเปลือกคว้านเมล็ด."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
อัญชลี ศิริโชติ , Anchalee Sirichote . การแปรรูปขั้นต่ำ (MP) และการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ (MAP) ของเงาะสดปอกเปลือกและเงาะสดปอกเปลือกคว้านเมล็ด. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.