ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มผลผลิตไก่ด้วยอาหารผสมกวาวเครือแดงและดำ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มผลผลิตไก่ด้วยอาหารผสมกวาวเครือแดงและดำ
นักวิจัย : วิชัย เชิดชีวศาสตร์ , Wichai Cherdshewasart
คำค้น : Animal biotechnology and related animal science , Biological sciences , Black Kwao Krua , BT-B-06-AM-09-4601 , Butea superba , Feeds , Mucuna collettii , Phytoandrogen , Poultry , Red Kwao Krua , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , อาหารสัตว์ , ไก่ , ไฟโตแอนโดรแอนโดรเจน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2788
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เทคโนโลยีชีวภาพไฟโตแอนโดรแอนโดรเจนจากกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำเป็นแนว ทางการวิจัยเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพเชิงแอนโดรเจนิกของสารออกฤทธิ์ในกวาว เครือแดงและกวาวเครือดำ กรอบการวิจัยเริ่มต้นจากการศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ที่สำคัญ ซึ่งในกรณีของกวาวเครือแดงได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเมื่อปี 2543 ในขณะที่ของกวาวเครือดำได้เริ่มทำการวิจัยไปบางส่วน การศึกษาสูตรอาหารผสมกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในไก่จะทำให้ได้องค์ความรู้ ทั้งในส่วนของการแสดงผลแบบแอนโดรเจนิกและผลในการยับยั้งพัฒนาการของอวัยวะ สืบพันธุ์เพศเมียซึ่งอาจจะทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตของไก่เพศเมียเพิ่มสูง ขึ้น โดยสรุปคืองานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยที่พยายามค้นหาคำตอบเพื่อบ่งชี้ให้ ได้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีชีวภาพไฟโตแอนโดแอนโดรเจนจากกกวาวเครือแดงและกวาว เครือดำมีความเป็นไปได้และมีศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้ได้มากเพียงใด เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยใด ๆ ที่รายงานเกี่ยวกับไฟโตแอนโดรเจนมาก่อน จะมีเพียงแต่ไฟโตเอสโตรเจนซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยเป็นอย่างมาก

บรรณานุกรม :
วิชัย เชิดชีวศาสตร์ , Wichai Cherdshewasart . (2548). การเพิ่มผลผลิตไก่ด้วยอาหารผสมกวาวเครือแดงและดำ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิชัย เชิดชีวศาสตร์ , Wichai Cherdshewasart . 2548. "การเพิ่มผลผลิตไก่ด้วยอาหารผสมกวาวเครือแดงและดำ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิชัย เชิดชีวศาสตร์ , Wichai Cherdshewasart . "การเพิ่มผลผลิตไก่ด้วยอาหารผสมกวาวเครือแดงและดำ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
วิชัย เชิดชีวศาสตร์ , Wichai Cherdshewasart . การเพิ่มผลผลิตไก่ด้วยอาหารผสมกวาวเครือแดงและดำ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.