ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาความหลากหลายของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารประกอบ polyketide ในราสายพันธุ์ในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาความหลากหลายของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารประกอบ polyketide ในราสายพันธุ์ในประเทศไทย
นักวิจัย : อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน , Alongkorn Amnuaykanjanasin
คำค้น : Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-B-02-XM-BC-4803 , Fungi , Molecular biology , Polyketides , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เชื้อรา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2689
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เชื้อราเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นอันดับสอง รองจากกลุ่มของแมลง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่สมบูรณ์อย่างยิ่งของสาร secondary metabolites ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง หนึ่งในนั้นคือ สารประกอบ polyketides (PKs) อันประกอบด้วยสารหลายตัวที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น สารต้านมะเร็ง ยาปฏิชีวนะ สารที่ลดคอเลสเตอรอล เป็นต้น สารประกอบกลุ่มนี้มีความหลากหลายทางโครงสร้าง เป็นอย่างมาก เอนไซม์ที่สร้างสารเหล่านี้ (polyketide synthases; PKSs) จึงมีความแตกต่างกันอย่างสูงทางด้านโครงสร้างและหน้าที่ ความหลากหลายเหล่านั้น ของสาร PKs และเอนไซม์ PKSs เอื้อประโยชน์อย่างสูงสำหรับการเป็นองค์ ความรู้พื้นฐานของการดัดแปลงกระบวนการสังเคราัํะห์ทางชีวภาพของสารเหล่านั้น ด้วย การตัดต่อยีนที่เกี่ยวข้องกัีบกระบวนการ อันจะนำไปสู่การผลิตสารประกอบ PKs ตัวใหม่ที่ไม่ค้นพบตามธรรมชาติหรือไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยกระบวนการทางเคมี อย่างเดียว ในโครงการวิจัยนี้ การโคลนยีนที่เกียวข้องกับการสร้างสาร PKs จะใช้วิธีการของ polymerase chain reaction ด้วย oligonucleotide primers ที่ผู้วิจัยพัฒนามาจาก conserved regions ของ reducing-type polyketide synthase 14 ตัวในรา 7 สปีชีส์ โดย forward primers พัฒนามาจาก conserved sequence หนึ่งใน ketosynthase domain และ reverse primers พัฒนามาจาก conserved sequence หนึ่งใน acyltransferase domain ทั้งสอง domains นี้เป็นส่วนประกอบหลักของเอนไซม์ PKSs ผู้วิจัยจะทำการค้นหายีน PKSs ในเชื้อรา 29 ตัวที่ประกอบด้วย เชื้อราแมลง 14 ตัว เชื้อราที่พบในทะเล 9 ตัว เชื้อราในไลเคน 4 ตัว และเชื้อรากลุ่มอื่น 2 ตัว (Phomopsis sp. and Xylaria sp. BCC 1067) ผู้วิจัยคาดหมายว่า จะสามารถ สร้างห้องสมุดของยีน PKSs จากเชื้อรากลุ่มนี้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง ต่อการวิจัยในขั้นตอนต่อไป เช่น การตัดต่อยีน PKSs เพื่อผลิตสารตัวใหม่ หรือ การถ่ายโอนยีนที่โคลนได้เข้าไปใน heterologous host เืพื่อจำแนกสาร PKs ที่เป็นผลผลิตของเอนไซม์ท่ี่โอนถ่ายเข้าไป

บรรณานุกรม :
อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน , Alongkorn Amnuaykanjanasin . (2549). การหาความหลากหลายของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารประกอบ polyketide ในราสายพันธุ์ในประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน , Alongkorn Amnuaykanjanasin . 2549. "การหาความหลากหลายของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารประกอบ polyketide ในราสายพันธุ์ในประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน , Alongkorn Amnuaykanjanasin . "การหาความหลากหลายของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารประกอบ polyketide ในราสายพันธุ์ในประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน , Alongkorn Amnuaykanjanasin . การหาความหลากหลายของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารประกอบ polyketide ในราสายพันธุ์ในประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.