ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างพันธุวิศวกรรมแอนตีบอดีที่จำเพาะต่อพลาสโมเดียมฟัลซิปารั่มเพื่อการรักษาโรคมาลาเรีย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างพันธุวิศวกรรมแอนตีบอดีที่จำเพาะต่อพลาสโมเดียมฟัลซิปารั่มเพื่อการรักษาโรคมาลาเรีย
นักวิจัย : รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร , Rachanee Udomsangpetch
คำค้น : Antimalarials , Biological sciences , BT-B-06-MM-14-4401 , Clinical medicine , Genetic engineering , Immunoglobulins , Medical genetics , Plasmodium falciparum , พลาสโมเดียมฟัลซิปารัม , พันธุวิศวกรรม , มาลาเรีย , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , แอนติบอดีย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2635
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผู้ป่วยที่ได้รับการติดเชื้อปาราสิต ชนิดพลาสโมเดียม ฟัลซิปารั่ม สามารถเสียชีวิตได้ ยกเว้นได้รับการรักษาเยียวยาทันท่วงที แต่อุบัติการของการดื้อต่อยาของเชื้อปาราสิตนี้เป็นปัญหาที่กระจายไปทั่วโลก ในโครงการวิจัยนี้จึงได้เสนอ แนวทางการพัฒนาวิธีการใหม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรักษา หรือ ต่อต้านเชื้อมาลาเรีย ดังกล่าว โดยอาศัยวิธีทางพันธุวิศวกรรมแอนตีบอดี โดยสร้างเป็นส่วนผันแปรสายเดี่ยว (single chain Fv or scFv) จากแอนตีบอดีที่ผลิตได้จากมนุษย์ทั้งที่เป็นโมโนโคลนัล และ โพลีโคลนัลจากต่อมน้ำเหลือง (Lymphocyte line) ซึ่งได้ทดสอบว่ามีคุณสมบัติที่สามารถยับยั้งความรุนแรงของเชื้อฟัลซิปารั่ม ได้ ทั้งการยับยั้งการเจริญพันธุ์และการจับเกาะที่ endothelial cells (cytoadherence) โดยเชื้อ คณะผู้วิจัยได้ประสบความสำเร็จในการแยกแอนตีบอดีโมเลกุล หรืออิมมูโนโกลบลูลินยีนที่บริสุทธิ์ ทั้งชนิดสายเบาและหนัก (light and heavy chains) จาก lymphocytes ของผู้ป่วยติดเชื้อมาลาเรียขณะที่มีการแสดงออกของแอนตีบอดีสูง ซึ่งกลุ่มผู้วิจัยจะนำประโยชน์ในการวิจัยเบื้องต้นดังกล่าวมาแยกอิมมูโน โกลบูลลินยีนจากโมโนโค]นัลแอนตีบอดีของคน ซึ่งมีคุณสมบัติที่เชื่อว่าสามารถยับยั้งหลายขั้นตอนในการเจริญของเชื้อ โดยคาดว่าการนำมาสร้างเป็นแอนตีบอดีสายเดียว (scFv) ดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นสารต่อต้านเชื้อมาเลเรียที่มีศักยภาพสูงในอนาคต โครงการวิจัยจะอาศัยการคัดเลือกหาโมเลกุลของ scFv ที่ได้จากโมโนโคลนัล รวมทั้งโพลีโลนัลจากต่อมน้ำเหลือที่ถูกสร้างขึ้นจากโมเลกุลชนิดเบาและหนัก (light and heauy chains) ที่ได้มารวมตัวกันใหม่ โดยที่ให้ผลยับยั้งในการทดสอบคุณสมบัติทางชีววิทยาต่อเชื้อมาเลเรีย ซึ่งจะได้นำไปพิสูจน์การยับยั้งเชื้อโดยไม่มีอันตราย และมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ ทั้งนี้จะได้ถูกนำมาใช้พัฒนาเป็นสารที่เป็นประโยชน์ทั้งการรักษาและทางภูมิ ต้านทานต่อการติดเชื้อมาเลเรียต่อไป

บรรณานุกรม :
รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร , Rachanee Udomsangpetch . (2545). การสร้างพันธุวิศวกรรมแอนตีบอดีที่จำเพาะต่อพลาสโมเดียมฟัลซิปารั่มเพื่อการรักษาโรคมาลาเรีย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร , Rachanee Udomsangpetch . 2545. "การสร้างพันธุวิศวกรรมแอนตีบอดีที่จำเพาะต่อพลาสโมเดียมฟัลซิปารั่มเพื่อการรักษาโรคมาลาเรีย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร , Rachanee Udomsangpetch . "การสร้างพันธุวิศวกรรมแอนตีบอดีที่จำเพาะต่อพลาสโมเดียมฟัลซิปารั่มเพื่อการรักษาโรคมาลาเรีย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร , Rachanee Udomsangpetch . การสร้างพันธุวิศวกรรมแอนตีบอดีที่จำเพาะต่อพลาสโมเดียมฟัลซิปารั่มเพื่อการรักษาโรคมาลาเรีย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.