ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวน Influenza virus type A ในหลอดทดลอง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวน Influenza virus type A ในหลอดทดลอง
นักวิจัย : วสันต์ จันทราทิตย์ , Wasun Chantratita
คำค้น : Biological sciences , BT-B-01-MG-14-4810 , Clinical medicine , Communicable diseases , Neuraminidase , นิวรามินิเดส , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , โรคเกิดจากไวรัส , ไข้หวัดใหญ่
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2458
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การคัดสรรเสมือนโดยวิธีเคมีคอมพิวเตอร์ ถูกนำมาใช้ในการออกแบบและทำนายความสามารถในการยึดจับกันระหว่างยาหรือ สารสกัดธรรมชาติกับเอนไซม์นิวรามินิเดส เพื่อยับยั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด เอ งานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการคัดสรรเสมือนโดยวิธีเคมีคอมพิวเตอร์ ขึ้นมา 2 วิธี สารสกัดธรรมชาติที่ผ่านการคัดสรรเสมือนวิธีที่ 1 ได้แก่ Flu A-37 จากสารสกัดที่นำมาทดสอบทั้งหมดจำนวน 13 ชนิด คิดเป็น 7.69% สามารถยับยั้งเชื้อ Influenza virus ได้ 2 สายพันธุ์ คือ A/New Caledonia/20/99 (H1N1) และ A/Fujian/411/01 (H3N2) การคัดสรรเสมือนโดยวิธีเคมีคอมพิวเตอร์อ วิธีที่ 2 พบว่าสารสกัดจากธรรมชาติหนึ่งตัวอย่างคือ C 47 จากสารสกัดธรรมชาติจำนวน 5 ชนิด คิดเป็น 20% สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้ถึง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ A/Thailand/1(KAN-1)/2004 (H5N1), A/New Caledonia/20/99 (H1N1) และ A/Fujian/411/01 (H3N2) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระเบียบวิธีการคัดสรรเสมือนโดยเคมีคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นพาหรือพัฒนายาและสาร เคมีใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการวิจัย และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลองผิดลองถูก

บรรณานุกรม :
วสันต์ จันทราทิตย์ , Wasun Chantratita . (2549). การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวน Influenza virus type A ในหลอดทดลอง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วสันต์ จันทราทิตย์ , Wasun Chantratita . 2549. "การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวน Influenza virus type A ในหลอดทดลอง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วสันต์ จันทราทิตย์ , Wasun Chantratita . "การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวน Influenza virus type A ในหลอดทดลอง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
วสันต์ จันทราทิตย์ , Wasun Chantratita . การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวน Influenza virus type A ในหลอดทดลอง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.