ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเพื่อกำหนดวิธีทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีอิมัลชันทาภายนอกที่ทนทานต่อสาหร่ายสำหรับประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อกำหนดวิธีทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีอิมัลชันทาภายนอกที่ทนทานต่อสาหร่ายสำหรับประเทศไทย
นักวิจัย : อาภารัตน์ มหาขันธ์ , Aparat Mahakhant
คำค้น : Algae , Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-B-01-NG-37-4707 , Chlorococcum sp. TISTR 8973 , Emulsion paint , Nostoc paludosum TISTR 8978 , Phormidium angustissimum TISTR 8979 , Thailand Standard Test , มาตรฐานผลิตภัณฑ์ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สาหร่าย , สีอิมัลชัน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2410
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการวิจัยเพื่อกำหนดวิธีทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีอิมัลชันทาภายนอกที่ทนทานต่อสาหร่าย (ตะไคร่น้ำ, algae) สำหรับประเทศไทยในระดับห้องปฏิบัติการ โดยใช้สารต้านสาหร่ายเป็นตัวแทนสำหรับการทดสอบจำนวน 3 ชนิด คือ 1) Terbutryn ที่ความเข้มข้น 700 ppm 2) Zinc dimethyl dithiocarbamate ที่ความเข้มข้น 1,500 ppm และ 3) Zinc pyrithion ที่ความเข้มข้น 2,500 ppm ทดสอบกับสาหร่ายมาตรฐาน 3 สายพันธุ์ คือ Chlorococcum sp. TISTR 8973, Phormidium angustissimum TISTR 8979 และ Nostoc paludosum TISTR 8978 เพื่อให้ได้วิธีการทดสอบที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ พบว่า วิธีผสมผสาน (agar diffusion ร่วมกับ ASTM D 5589-97) และบ่มเชื้อทดสอบภายใต้ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์เป็นวิธีทดสอบที่เหมาะสมที่สุด ส่วนการเตรียมแผ่นทดสอบ ทำได้โดยเคลือบสีผสมสารต้านสาหร่ายบนแผ่นทดสอบและนำไปผ่านการชะล้างในน้ำ นิ่งที่ระยะเวลา 48 ชั่วโมง โดยไม่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อก่อนนำไปทดสอบ จากผลการวิจัยดังกล่าว สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้นำมาใช้ในการจัดทำวิธีทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีที่ทนทานต่อสาหร่ายสำหรับ ประเทศไทยในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว

บรรณานุกรม :
อาภารัตน์ มหาขันธ์ , Aparat Mahakhant . (2550). การวิจัยเพื่อกำหนดวิธีทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีอิมัลชันทาภายนอกที่ทนทานต่อสาหร่ายสำหรับประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อาภารัตน์ มหาขันธ์ , Aparat Mahakhant . 2550. "การวิจัยเพื่อกำหนดวิธีทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีอิมัลชันทาภายนอกที่ทนทานต่อสาหร่ายสำหรับประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อาภารัตน์ มหาขันธ์ , Aparat Mahakhant . "การวิจัยเพื่อกำหนดวิธีทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีอิมัลชันทาภายนอกที่ทนทานต่อสาหร่ายสำหรับประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
อาภารัตน์ มหาขันธ์ , Aparat Mahakhant . การวิจัยเพื่อกำหนดวิธีทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีอิมัลชันทาภายนอกที่ทนทานต่อสาหร่ายสำหรับประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.