ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเพื่อการผลิตเอ็นไซม์ไลเปสที่ทนอุณหภูมิสูงได้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ไขมันและ/หรือในอาหารสัตว์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อการผลิตเอ็นไซม์ไลเปสที่ทนอุณหภูมิสูงได้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ไขมันและ/หรือในอาหารสัตว์
นักวิจัย : เสาวนีย์ ธรรมสถิติ , Saovanee Dharmsthiti
คำค้น : 37 06 0133 , Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , Enzymes , Fatty acids , Feeds , Lipase , กรดไขมัน , การย่อยสลาย , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อาหารสัตว์ , อุตสาหกรรมไขมัน , เอนไซม์ , ไลเปส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2407
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอนไซม์ไลเปสมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม ที่ต้องการย่อยสลายไขมันเพื่อให้ได้เป็นกรดไขมัน และ glycerides ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ และมีราคาสูง ปฏิกิริยาจะเกิดที่อุณหภูมิต่ำกว่าวิธีการย่อยสลายไขมันโดยวิธีทางเคมี ซึ่งใช้อุณหภูมิสูงถึง 220oC ภายใต้ความกดดันสูง นอกจากนี้แล้ว การเติมเอนไซม์ไลเปสลงในอาหารสัตว์จะช่วยการเจริญเติบโตของลูกสัตว์ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ด้วย โดยช่วยให้ลูกสัตว์ได้รับคุณค่าของอาหารได้มากขึ้น ในการวิจัยนี้จะทำการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่เจริญเติบโตได้เร็ว ให้ผลผลิตได้เร็ว และสามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสที่ทำงานได้ดีแม้ที่อุณหภูมิสูง ทั้งนี้เนื่องจากเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะทนทาน และสามารถเก็บรักษาได้นาน ในการศึกษานี้ ได้คัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสที่มีคุณสมบัติที่ดี มีทั้งแบคทีเรีย และยีสต์ สายพันธุ์ที่น่าสนใจและใช้เป็นสายพันธุ์ที่ทำการศึกษาโดยละเอียด คือ Aeromonas sobria LP004 เอนไซม์ที่ผลิตได้จะนำมาทำให้บริสุทธิ์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติจำเพาะของเอนไซม์ เช่นน้ำหนักโมเลกุลของเอนไซม์อุณหภูมิ และ pH ที่เหมาะสมต่อการทำงาน และความทนทานของเอนไซม์ ความจำเพาะต่อ substrate ของเอนไซม์ ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางการใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุด จากเอนไซม์ที่ผลิตได้ ขณะเดียวกันจะได้ทำการปรับปรุงสายพันธุ์ของแบคทีเรียโดยวิธีการทำ heterologous gene cloning โดยนำยีนที่ควบคุมการสร้างไลเปสจาก Acinetobacter calcoaceticus LP009 มา cloned เข้าสู่ Aeromonas sobria LP004 ได้เป็นสายพันธุ์ Aeromonas sobria LP094 ซึ่งสายพันธุ์ใหม่นี้ จะผลิตไลเปสทั้งของ host เอง และของ Acinetobacter calcoaceticus LP009 ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ นอกจากนี้แล้ว ยังได้ทำการปรับปรุงสูตรอาหาร และสภาวะที่จะใช้เพาะเลี้ยงเชื้อ เช่น pH, อุณหภูมิ, aerationฯ เพื่อให้ เชื้อเจริญได้ดี และให้ผลผลิตเอนไซม์ ในปริมาณสูง การเพาะเลี้ยงนี้ ได้ทำการทดลองทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ (4 ลิตร) และระดับ pilot-scale (50 ลิตร) ด้วย และได้ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ โดยการตรึงเอนไซม์บน amberlite resin IRC50(H) ซึ่งพบว่ามีความทนทานดีพอสมควร อีกทั้งยัง regenerate ได้โดยง่ายด้วย

บรรณานุกรม :
เสาวนีย์ ธรรมสถิติ , Saovanee Dharmsthiti . (2539). การวิจัยเพื่อการผลิตเอ็นไซม์ไลเปสที่ทนอุณหภูมิสูงได้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ไขมันและ/หรือในอาหารสัตว์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เสาวนีย์ ธรรมสถิติ , Saovanee Dharmsthiti . 2539. "การวิจัยเพื่อการผลิตเอ็นไซม์ไลเปสที่ทนอุณหภูมิสูงได้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ไขมันและ/หรือในอาหารสัตว์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เสาวนีย์ ธรรมสถิติ , Saovanee Dharmsthiti . "การวิจัยเพื่อการผลิตเอ็นไซม์ไลเปสที่ทนอุณหภูมิสูงได้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ไขมันและ/หรือในอาหารสัตว์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. Print.
เสาวนีย์ ธรรมสถิติ , Saovanee Dharmsthiti . การวิจัยเพื่อการผลิตเอ็นไซม์ไลเปสที่ทนอุณหภูมิสูงได้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ไขมันและ/หรือในอาหารสัตว์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2539.