ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการผลิตและการตลาดเครื่องดื่มที่ทำจากข้าว

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการผลิตและการตลาดเครื่องดื่มที่ทำจากข้าว
นักวิจัย : เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล
คำค้น : Beverages , Biological sciences , Food , MZ FD 42 026 , Nutrition , Rice , ข้าว , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เครื่องดื่ม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2290
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิธีการทำนมข้าวชนิดต่างๆกันได้ถูกศึกษาในการวิจัยนี้ ซึ่งรวมทั้งกรรมวิธีนำข้าวเปลือกมาเพาะในสภาวะที่เหมาะสม เพื่อให้เม็ดข้าวสร้างโฮร์โมนจิเบอแรลลิกในการกระตุ้นให้เม็ดข้าวสร้างเอม ไซม์อะมิเลสและ โปรติเอส ซึ่งเอมไซม์เหล่านี้จะช่วยในการย่อยสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในเม็ด ข้าวให้ออกมาสู่นมข้าวที่ได้ จากการศึกษานี้ข้าวที่งอกเป็นเวลา 12 วันจะได้ เอมไซม์ปริมาณสูงสุด แต่จากการใช้ข้าวงอก 12 วัน เพื่อทำเป็นนมข้าวจะมีกลิ่นเหม็นเขียว ผลจากการศึกษาความนิยมของผู้ชิม ข้าวงอก 3 วันเมื่อเติมด้วยเอมไซม์จากแหล่งภายนอก จะได้นมข้าวที่มีรสชาดเป็นที่ถูกปากมากที่สุด โดยมีรสสัมผัสหลังการชิมที่ดีกว่า นอกจากนั้นผลจากการทดสอบหาคุณค่าทางโภชนาการพบว่า นมข้าวจะมีปริมาณคาร์บอไฮเดรทและแคลเซียมสูงกว่านมวัว ส่วนนมวัวจะมีปริมาณไขมัน คอเลสเตอรอลและโปรตีนสูงกว่านมข้าว ดังนั้นนมข้าวที่ผลิตโดยวิธีจากการศึกษานี้จึงสามารถใช้เป็นแหล่งโภชนาการ ที่ดีได้เมื่อดื่มในปริมาณที่มากกว่านมวัวหรือเติมด้วยแหล่งโปรตีนอื่น

บรรณานุกรม :
เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล . (2543). การศึกษาการผลิตและการตลาดเครื่องดื่มที่ทำจากข้าว.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล . 2543. "การศึกษาการผลิตและการตลาดเครื่องดื่มที่ทำจากข้าว".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล . "การศึกษาการผลิตและการตลาดเครื่องดื่มที่ทำจากข้าว."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล . การศึกษาการผลิตและการตลาดเครื่องดื่มที่ทำจากข้าว. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.