ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการรอดชีวิตของ Campylobacter jejuni ในฟาร์มไก่ และการวิจัยหาเชื้อโปรไบโอติคเพื่อป้องกันการติดเชื้อ Campylobacter jejuni ในไก่

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการรอดชีวิตของ Campylobacter jejuni ในฟาร์มไก่ และการวิจัยหาเชื้อโปรไบโอติคเพื่อป้องกันการติดเชื้อ Campylobacter jejuni ในไก่
นักวิจัย : ณฐนนท์ ตราชู , Nathanon Trachoo
คำค้น : Animal biotechnology and related animal science , Biological sciences , BT-B-01-AM-53-4705 , Campylobacter jejuni , Chickens , Poultry science , Probiotics , ฟาร์มไก่ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , โพรไบโอติก , ไก่
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2287
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการรอดชีวิตของ C. jejuni ในสภาวะแวดล้อมของโรงเรือนเลี้ยงไก่ โดยทำการเก็บตัวอย่างแผ่นชีวะจากน้ำในโรงเรือน 2 แห่ง ที่มีการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อ C. jejuni พบว่าในจำนวนแผ่นชีวะ 4 ชนิดที่นำมาทดลอง แผ่นชีวะ FBRL-F01 สามารถเพิ่มการเกาะติดของ C. jejuni บนผิววัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมได้ นอกจากนี้เชื้อ FBRL-F01 ยังสามารถตกตะกอนร่วม (Coaggregation) กับเชื้อ C. jejuni ได้ดี แสดงว่าเชื้อทั้ง 2 สามารถเกิดเป็นแผ่นชีวะร่วมกันได้ดี การเกาะติดของ C. jejuni ในแผ่นชีวะนี้จัดว่าเป็นกลยุทธ์ในการรอดชีวิตของจุลินทรีย์ที่อาศัยในสภาวะ แวดล้อมที่มีอาหารต่ำ (limited nutrients) จึงทำให้ C. jejuni สามารถรอดชีวิตในธรรมชาติได้ยาวนานขึ้น เมื่อนำ C. jejuni ที่อยู่ในแผ่นชีวะไปทำการทดสอบการต้านทานคลอรีนพบว่า ที่ความเข้มข้นของคลอรีน 15 ppm และ 25 ppm เชื้อ C. jejuni ถูกทำลายจนไม่สามารถตรวจนับได้ด้วยวิธีเพาะเชื้อ

บรรณานุกรม :
ณฐนนท์ ตราชู , Nathanon Trachoo . (2548). การศึกษาการรอดชีวิตของ Campylobacter jejuni ในฟาร์มไก่ และการวิจัยหาเชื้อโปรไบโอติคเพื่อป้องกันการติดเชื้อ Campylobacter jejuni ในไก่.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ณฐนนท์ ตราชู , Nathanon Trachoo . 2548. "การศึกษาการรอดชีวิตของ Campylobacter jejuni ในฟาร์มไก่ และการวิจัยหาเชื้อโปรไบโอติคเพื่อป้องกันการติดเชื้อ Campylobacter jejuni ในไก่".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ณฐนนท์ ตราชู , Nathanon Trachoo . "การศึกษาการรอดชีวิตของ Campylobacter jejuni ในฟาร์มไก่ และการวิจัยหาเชื้อโปรไบโอติคเพื่อป้องกันการติดเชื้อ Campylobacter jejuni ในไก่."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
ณฐนนท์ ตราชู , Nathanon Trachoo . การศึกษาการรอดชีวิตของ Campylobacter jejuni ในฟาร์มไก่ และการวิจัยหาเชื้อโปรไบโอติคเพื่อป้องกันการติดเชื้อ Campylobacter jejuni ในไก่. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.