ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ไวรัสโรคใบหงิกข้าวในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ไวรัสโรคใบหงิกข้าวในประเทศไทย
นักวิจัย : บุญญานาถ นาถวงษ์ , Boonyanath Nathwong
คำค้น : Biological sciences , BT-B-07-RG-B1-4401 , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant diseases , Ragged Stunt Disease , Rice , ข้าว , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , โรคจู๋ , โรคพืช , โรคใบหงิกข้าว , ไวรัส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2236
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภายหลังการระบาดของโรคใบหงิกอย่างรุนแรงครั้งล่าสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2534 การสำรวจโรค ใบหงิกของข้าว ในพื้นที่การทำนาทั่วประเทศในระหว่างปี 2543 - 2545 พบการเกิดโรคใบหงิกใน 7 พื้นที่ ในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ได้แก่ อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี, อ. เมือง จ. พิษณุโลก, อ. วังทอง จ.พิษณุโลก, อ. บึงนาราง จ. พิจิตร, อ.ตะพานหิน จ. พิจิตร, อ.เมือง จ. ชัยนาท และแปลงทดลองข้าวพระตำหนักสวนจิตรลดา กรุงเทพ จากการศึกษาความแตกต่างของลำดับรหัสพันธุกรรม และลำดับกรดอะมิโนจากจีโนมสายที่ 5 และ 8 ของไวรัสโรคใบหงิกทั้ง 7 สายพันธุ์ เปรียบเทียบกับลำดับรหัสพันธุกรรม และลำดับกรดอะมิโนจากจีโนมสายที่ 5 และ 8 ของ ไวรัสโรคใบหงิก ที่มีการรายงานไว้ 4 ปีก่อนหน้าการสำรวจโดยโครงการนี้ พบว่าลำดับรหัสพันธุกรรมและลำดับกรดอะมิโนของจีโนมสายที่ 5 มีความคล้ายคลึงกันถึง 99.5 % ความแตกต่างในระดับลำดับรหัสพันธุกรรมส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนเพียง 1-2 ตำแหน่งในไวรัสโรคใบหงิก 3 สายพันธุ์จากทั้งหมด 7 สายพันธุ์ ในขณะที่ลำดับรหัสพันธุกรรมและลำดับกรดอะมิโนของจีโนมสายที่ 8 แม้จะพบว่ามีความคล้ายคลึงกันถึง 99 % แต่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วทั้ง 7 สายพันธุ์ โดยมีอยู่ 2 ตำแหน่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างกรดอะมิโนของไวรัสทั้ง 7 สายพันธุ์ที่ค้นพบใหม่ กับของไวรัสที่ได้มีรายงานไว้ 4 ปีก่อนหน้า

บรรณานุกรม :
บุญญานาถ นาถวงษ์ , Boonyanath Nathwong . (2546). การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ไวรัสโรคใบหงิกข้าวในประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุญญานาถ นาถวงษ์ , Boonyanath Nathwong . 2546. "การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ไวรัสโรคใบหงิกข้าวในประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุญญานาถ นาถวงษ์ , Boonyanath Nathwong . "การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ไวรัสโรคใบหงิกข้าวในประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
บุญญานาถ นาถวงษ์ , Boonyanath Nathwong . การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ไวรัสโรคใบหงิกข้าวในประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.